Giả vờ hiểu khi giao tiếp tiếng Anh

Nhiều người học tiếng Anh cho rằng, giao tiếp tiếng Anh chỉ là nghe và nói. Điều này không đúng, bản chất của giao tiếp (communication) chính là trao đổi ý tưởng. Muốn giao tiếp tiếng Anh tốt, bạn cần Xem tiếp