Thang điểm và cách tính điểm của bài thi Aptis

Kết quả của bài thi Aptis được biểu diễn dưới 2 dạng: dạng số và dạng cấp độ CEFR (Khung tham chiếu 6 bậc Châu Âu).

Kết quả dưới dạng số

Đây là một con số theo thang cấp độ từ 0-50 cho từng kỹ năng (còn gọi là thang điểm)

Nếu bạn làm bài thi Aptis 4 kỹ năng (Nghe, Nói, Đọc, Viết), bạn sẽ nhận được một Thang điểm cuối cùng (Final Scale Score) nằm trong khoảng 0-200.

Nếu bạn làm bài thi Aptis chỉ có 1, 2 hoặc 3 kỹ năng, Thang điểm cuối cùng (Final Scale Score) của bạn sẽ lần lượt là:

  • 0-50: Nếu thi 1 kỹ năng
  • 0-100: Nếu thi 2 kỹ năng
  • 0-150: Nếu thi 3 kỹ năng

Những điểm số này cho biết trình độ của bạn đối với từng kỹ năng tương ứng và phản ánh khả năng hiểu và giao tiếp bằng tiếng Anh của bạn.

4 báo cáo điểm khác nhau tương ứng khi thi 1, 2, 3 hoặc 4 kỹ năng

Ngoài những điểm số trên bạn cũng nhận được một điểm số riêng cho phần thi Ngữ pháp và từ vựng (Grammar & Vocabulary). Điểm số của phần thi này cũng có thang điểm từ 0-50 nhưng không được tính vào Thang điểm Cuối cùng (Final Scale Score) của bạn.

Kết quả dưới dạng cấp độ CEFR

Các cấp độ theo khung tham chiếu Châu Âu bao gồm: A0, A1, A2, B1, B2 và C. Trong đó A0 là cấp độ thấp nhất và C là cấp độ cao nhất.

Những cấp độ này được tính toán dựa trên tỷ lệ giữa kết quả bằng số của bạn và thang điểm số.

Nếu bạn làm bài thi Aptis đủ 4 kỹ năng, bạn sẽ nhận được một Cấp độ CEFR tổng thể (Overall CEFR Grade). Cấp độ này được tính toán dựa trên kết quả của cả 4 kỹ năng.

CEFR gồm có 6 dải (cộng thêm dải A0, ám chỉ một người mới bắt đầu). Mỗi dải cấp độ giải thích tương ứng với mỗi kỹ năng, bạn có thể làm những gì bằng tiếng Anh. Các dải cấp độ là rất rộng, mỗi dải biểu diễn cho một vùng khả năng. Bởi vậy không phải tất cả các thí sinh ở cấp độ B2 sẽ có cùng điểm số hay cùng khả năng ngôn ngữ. Ví dụ hai câu dưới đây đều ở cấp độ B2, nhưng rõ ràng câu đầu tiên sẽ ở mức cao hơn so với câu thứ hai.

I can use a range of language to express abstract ideas as well as topical subjects, correcting most of my mistakes in the process.

I can write at length about topical issues, even though complex concepts may be oversimplified, and can correct many of my mistakes in the process.

Trong mỗi bốn kỹ năng, có những câu hỏi nhằm đánh giá các cấp độ CEFR khác nhau.

Vì mỗi bài thi kỹ năng có số lượng câu hỏi khác nhau hướng đến từng cấp độ nằm trong dải từ một cấp độ CEFR đến cấp độ kế tiếp, xảy ra ở những điểm khác nhau trong các kỹ năng khác nhau.

VD: Điểm số 38 có thể cho mức CEFR là B2 đối với một kỹ năng, nhưng không phải tất cả.

Ý nghĩa của Phần thi Ngữ pháp & Từ vựng

Đây là một phần thi quan trọng của bài thi Aptis, vì nó giúp cung cấp một bức tranh chi tiết về năng lực ngôn ngữ của bạn.

Các kết quả thi của bạn có thể được cải thiện nhờ vào điểm số của phần thi này. Nếu cấp độ CEFR của bất kỳ kỹ năng nào của bạn rơi xuống ngay dưới ranh giới với cấp độ kế tiếp, hệ thống Aptis sẽ xem xét kỹ điểm số phần thi Ngữ pháp & Từ vựng của bạn. Nếu điểm số này đủ cao, họ sẽ trao cho bạn cấp độ kế tiếp cho kỹ năng đó.

Thí dụ, nếu điểm Nói của bạn là B1, nhưng suýt soát ngay mức B2, và điểm Ngữ pháp & Từ vựng của bạn cao hơn  một con số được thiết lập, bạn sẽ nhận được cấp độ B2. Tuy nhiên, thật quan trọng để hiểu rằng cấp độ của bạn sẽ không bao giờ bị hạ thấp, bằng cách này hay bất kỳ một cách nào khác.

Khánh Lam

Comments