Chương trình Ngôi làng toàn cầu 2019

Chương trình là nơi giao lưu văn hoá lành mạnh nhằm giúp các bạn học sinh, sinh viên Việt Nam và các Tình Nguyện viên nước ngoài có không gian trao đổi văn hoá, giới thiệu về đất nước của Xem tiếp