CFL cam kết đầu ra TOEIC 450

Trung tâm Ngoại ngữ – Đại học Bách Khoa Hà Nội cam kết trình độ đầu ra TOEIC 450 cho học viên của trung tâm khi:

  1. Tham gia đầy đủ 03 khóa học tiếng Anh cơ bản GE1, khóa tiếng Anh GE2, khóa tiếng Anh GE3 và 02 khóa luyện thi TOEIC T1, TOEIC T2
  2. Tham dự tối thiểu 80% thời lượng các khóa học

(Trường hợp sinh viên chưa đạt được theo cam kết Sinh viên được quyền tham gia miễn phí các khóa học tại Trung tâm cho đến khi đạt mục tiêu)

Sơ đồ xếp lớp học TOEIC theo trình độ sinh viên

Sơ đồ xếp lớp TOEIC của CFL

Comments

comments