Chương trình khuyến học (giảm 50% học phí) các khóa học ngoại ngữ Anh, Đức, Pháp, Nhật và Hàn

Nhằm khuyến khích tinh thần học tập ngoại ngữ cho sinh viên ĐH Bách Khoa Hà Nội đang tham gia khóa học tiếng Anh Blended learning (FL0400 & FL0500), học kỳ 2, năm học 2018-2019, Trung tâm Ngôn ngữ và hỗ trợ trao đổi học thuật áp dụng chương trình khuyến học: Giảm 50% học phí đối với những sinh viên đăng ký học các khóa học ngôn ngữ Anh, Đức, Pháp, Nhật và Hàn.

Đối tượng được ưu đãi

Là sinh viên ĐH Bách Khoa Hà Nội đang tham gia khóa học Blended Learning tại Trung tâm và đảm bảo các yêu cầu sau:

  • Đi học đủ 80% số buổi học offline
  • Làm bài tập online đạt 80% các bài học
  • Điểm bài kiểm tra giữa kỳ đạt 7 điểm trở lên

Tổ chức thực hiện

Sinh viên đăng ký khóa học sẽ được theo dõi thông qua hệ thống phần mềm của Trung tâm. Cán bộ phụ trách các lớp Blended Learning tổng hợp và từ đó có căn cứ để thu học phí theo mức khuyến học quy định.

Thời gian áp dụng

Thực hiện cho các khóa học tổ chức tại Trung tâm trong thời gian từ tháng 01/6/2019 đến tháng 31/12/2019.

Chương trình giảm học phí chỉ áp dụng cho các sinh viên đạt điều kiện trên và không có giá trị trao đổi, hoặc quy đổi thành tiền.

Thông báo mở các lớp Blended Learning (FL0400 và FL0500) kỳ 20182

Thông báo mở lớp nâng cao trình độ ngoại ngữ cho sinh viên BKHN theo dạng thức Blended learning

Comments