Đăng ký thi TOEIC (IIG) online

Kỳ thi TOEIC quốc tế của IIG Việt Nam được tổ chức định kỳ 2 tuần / lần tại Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Thí sinh đăng ký tham dự lưu ý:

Ngoài ra, thí sinh có thể đăng ký online bằng cách điền thông tin vào biểu mẫu dưới đây. Thí sinh sẽ nhận được email xác nhận và các hướng dẫn tiếp theo.

 


Comments