Đăng ký thi TOEIC (IIG) online

Kỳ thi TOEIC quốc tế của IIG Việt Nam được tổ chức định kỳ 2 tuần / lần tại Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Thí sinh đăng ký tham dự lưu ý:

Ngoài ra, thí sinh có thể đăng ký online bằng cách điền thông tin vào biểu mẫu dưới đây.

Trong vòng vài phút sau khi đăng ký bạn sẽ nhận được email phản hồi tự động và các hướng dẫn tiếp theo. Nếu không nhận được mail phản hồi, bạn cần đăng ký và điền lại chính xác địa chỉ email của mình.

Update 12/10/2020: Đăng ký online –> chỉ chấp nhận các thí sinh đang cư trú hoặc làm việc tại Hà Nội

 


Trong vòng vài phút sau khi đăng ký bạn sẽ nhận được email phản hồi tự động và các hướng dẫn tiếp theo. Nếu không nhận được mail phản hồi, bạn cần đăng ký và điền lại chính xác địa chỉ email của mình.

Comments