Danh sách các bạn là học viên CFL đã đạt TOEIC 450

Trung tâm Ngoại ngữ xin chúc mừng các bạn là học viên các lớp luyện thi TOEIC T0, T1, T2 và các lớp thuộc chương trình cam kết TOEIC 450 đã đạt TOEIC 450 trong đợt thi tháng 10 vừa qua.

TT MSSV Họ tên SBD Điểm Lớp
1 20121227 Nguyễn Việt Anh 80019 560 E2A1506
2 20103033 Trịnh Thị Ánh 80027 615 P450
3 20090244 Nguyễn Văn Bình 80037 535 TPA1507, TPA1508
4 20102623 Nguyễn Quốc Đại 80090 505 TPA1504
5 20110206 Nguyễn Thành Đô 80113 525 P450
6 20093427 Nguyễn Trường Giang 80136 595 TPA1508
7 20103105 Hoàng Duy Hải 80144 520 P450
8 20101448 Trần Nam Hanh 80153 555 T2A1514
9 20136916 Phạm Thế Hiển 80167 505 TPA1503
10 20110324 Đỗ Văn Hiếu 80171 560 T2A1508
11 20115582 Vũ Quang Hòa 80181 460 P450
12 20112945 Lê Khánh Hùng 80200 510 P450
13 20112953 Đàm Thị Hương 80212 510 P450
14 20113687 Mai Thu Hương 80213 470 T1A1528
15 20096149 Nguyễn Thị Hương 80214 480 P450
16 20109163 Lương Văn Khôi 80224 475 P450
17 20119029 Hoàng Văn Mạnh 80270 595 TPA1509
18 20093537 Trần Hậu Minh 80279 545 TPA1507
19 20112208 Nguyễn Thế Thái 80378 485 T1A1518
20 20113373 Tăng Văn Thanh 80383 450 TPA1509
21 20116033 Cáp Thị Thủy 80419 460 TPA1507
22 20102761 Nguyễn Hữu Toàn 80440 545 P450
23 20121122 Kiều Văn Tú 80462 535 T0A1518
24 20145241 Nguyễn Quốc Việt 80501 665 T0A1517
25 20102582 Nguyễn Văn Vũ 80512 725 TPA1508
26 20110995 Nguyễn Ngọc Anh 80551 570 TPA1505, T1A1523, TPA1508
27 20103029 Nguyễn Tùng Anh 80561 510 TPA1505
28 20135063 Nguyễn Việt Anh 80564 450 TPA1509
29 20135106 Nguyễn Thế Bảo 80579 450 TPA1507
30 20090367 Phạm Công 80637 500 T0A1507, T1A1513, T1A1523
31 20122928 Trương Thị Cúc 80641 450 T2A1502, T2A1514
32 20116117 Nguyễn Hữu Cương 80642 455 P450
33 20100144 Dương Anh Dũng 80670 610 P450
34 20123803 Lưu Văn Duy 80694 530 P450
35 20110178 Phạm Khánh Duy 80698 545 TPA1508
36 20110161 Vũ Huy Dương 80717 540 T1A1523
37 20115078 Đinh Văn Đạt 80727 465 T1A1510, TPA1508
38 20090674 Mai Tiến Đạt 80731 465 TPA1505
39 20130848 Nguyễn Thành Đạt 80736 710 P450
40 20120295 Mai Ngọc Đức 80758 455 T1A1519
41 20110228 Phạm Minh Đức 80763 580 P450
42 20111436 Trần Việt Đức 80764 675 T1A1508
43 20124407 Nguyễn Trung Hiếu 80835 575 T1A1524
44 20113704 Nguyễn Công Hoàn 80856 500 T1A1523
45 20124414 Trần Ngọc Hoàn 80859 595 TPA1509
46 20091192 Nguyễn Quốc Học 80876 480 TPA1506
47 20109783 Lê Tiến Huy 80909 450 TPA1508
48 20124424 Nguyễn Quang Huy 80911 465 T1A1517, TPA1507
49 20114272 Hoàng Công Khanh 80940 460 T1A1523
50 20115172 Đàm Thuận Khương 80955 475 TPA1508
51 20120594 Lê Xuân Mạnh 81024 515 P450
52 20110509 Cao Công Minh 81035 520 T1A1523
53 20096042 Đào Thị Ngần 81087 455 TPA1509
54 20112634 Nguyễn Anh Ngọc 81091 505 TPA1509
55 20109656 Lê Sỹ Nhâm 81111 455 P450
56 20103272 Phan Văn Nhiên 81115 500 P450
57 20111970 Trần Thị Phương 81149 475 T1A1517
58 20110640 Nguyễn Văn Quang 81156 620 T1A1509
59 20110611 Nguyễn Tiến Quảng 81161 455 T2A1508, TPA1508
60 20110622 Phùng Minh Quân 81169 495 TPA1504
61 20115715 Trần Văn Quyết 81187 575 P450
62 20123465 Nguyễn Thế Sáng 81200 465 E2A1503
63 20109126 Nguyễn Xuân Sáng 81201 470 T0A1524
64 20103498 Trịnh Thế Tâm 81223 465 TPA1504
65 20125786 Lê Hữu Thăng 81269 455 T0A1504, TPA1508
66 20124565 Ngô Mạnh Thắng 81278 460 T1A1517
67 20102242 Đinh Đức Thịnh 81294 455 T1A1520
68 20124574 Lê Thị Thu 81302 455 T1A1517
69 20112297 Nguyễn Bá Thùy 81308 550 T1A1525, TPA1509
70 20123581 Nguyễn Thị Thu Thủy 81312 450 T2A1514
71 20113580 Trần Thị Thúy 81314 455 P450
72 20100974 Phan Văn Toàn 81344 515 T2A1512
73 20104464 Lê Thị Trang 81353 525 TPA1503
74 20122616 Đỗ Anh Trung 81367 475 T0A1523, T1A1528
75 20113433 Nguyễn Hữu Trung 81369 470 TPA1504
76 20109512 Vũ Trọng Trung 81376 560 P450
77 20100774 Lương Bá Trường 81378 455 TPA1508
78 20110929 Nguyễn Thanh Tuấn 81402 450 TPA1509
79 20113480 Phùng Thế Việt 81460 470 TPA1506
80 20135039 Mai Thị Lan Anh 81503 585 P450
81 20122902 Nguyễn Thị Minh Châu 81577 450 TPA1508
82 20120115 Trần Viết Chung 81598 480 TPA1508
83 20100116 Nguyễn Văn Cường 81645 520 P450
84 20122948 Trần Thị Diễm 81662 465 P450
85 20090454 Trần Văn Diễn 81663 475 P450
86 20090476 Nguyễn Khương Duy 81701 450 TPA1503
87 20122963 Nguyễn Tư Duy 81704 455 T0A1517
88 20111377 Nguyễn Mạnh Đạt 81739 495 T2A1510, TPA1507
89 20111397 Nguyễn Văn Đăng 81749 565 T2A1513
90 20115532 Nguyễn Mạnh Đoàn 81758 475 TPA1506
91 20106003 Đặng Trọng Đức 81771 650 TPA1504
92 20135360 Hồ Hữu Đường 81791 825 T0A1504
93 20112581 Nguyễn Quế Hà 81822 575 T2A1510
94 20100237 Chu Minh Hải 81836 475 TPA1509
95 20101486 Thân Văn Hải 81849 480 TPA1503
96 20100290 Nguyễn Khánh Hiệp 81892 580 TPA1506
97 20102651 Hoàng Văn Hiếu 81903 675 T2A1509
98 20110360 Lê Văn Hoàng 81943 450 P450, TP
99 20146920 Phan Thanh Hoàng 81950 485 T1A1529
100 20110289 Ngô Văn Hùng 81976 490 T1A1518
101 20113683 Phạm Tiến Hùng 81985 550 T1A1523
102 20103163 Nguyễn Văn Huy 82009 530 T2A1514
103 20104718 Nguyễn Khánh Hưng 82028 545 P450, TP
104 20111677 Nguyễn Trung Khách 82047 550 T2A1513
105 20103199 Bùi Văn Khôi 82080 510 TPA1503
106 20100408 Nguyễn Văn Lâm 82118 485 P450
107 20125993 Phạm Thị Thuỳ Liên 82128 465 TPA1508
108 20112619 Nguyễn Mạnh Linh 82138 485 P450
109 20101827 Nguyễn Lưu Luân 82187 505 P450
110 20113758 Tống Thị Quỳnh Mai 82216 505 T2A1513
111 20111880 Ngô Đăng Nam 82266 490 TPA1509
112 20120674 Nguyễn Hồng Ngọc 82305 470 P450
113 20122176 Đỗ Văn Nguyên 82310 575 T1A1520
114 20113780 Nguyễn Thị Nhãn 82318 460 TPA1507
115 20115687 Dương Thị Nhung 82328 510 TPA1503
116 20113985 Lê Văn Quân 82402 505 TPA1508
117 20111990 Nguyễn Đức Quân 82403 540 T2A1513
118 20110684 Nguyễn Văn Tâm 82490 505 TPA1508
119 20112212 Vũ Anh Thái 82507 455 TPA1509
120 20122397 Đỗ Văn Thanh 82509 500 TPA1509
121 20115337 Vũ Văn Thanh 82519 455 TPA1504
122 20110762 Trần Tiến Thành 82534 525 TPA1509
123 20112678 Đậu Văn Thắng 82552 450 T2A1511
124 20136455 Lê Công Thắng 82555 470 P450
125 20112237 Vũ Toàn Thắng 82568 550 T2A1503
126 20092608 Tống Văn Thông 82598 480 T1A1520
127 20112263 Nguyễn Từ Thức 82631 520 P450
128 20116084 Bùi Huy Toàn 82670 630 P450
129 20110866 Đào Xuân Toàn 82672 485 P450
130 20113397 Nguyễn Song Toàn 82679 640 P450
131 20113842 Nguyễn Văn Toàn 82681 520 TPA1503
132 20112344 Trần Mạnh Toàn 82686 610 P450
133 20124585 Đinh Thị Trang 82699 475 TPA1507
134 20125817 Nguyễn Thu Trang 82708 570 TPA1509
135 20103388 Phạm Thu Trang 82709 525 TPA1509
136 20115798 Trần Thị Huyền Trang 82710 470 T0A1518
137 20102354 Vũ Văn Trang 82712 470 TPA1506
138 20144634 Phạm Bình Thiên Triều 82716 505 T1A1524
139 20112371 Nguyễn Văn Triệu 82719 485 P450
140 20100755 Phạm Văn Trịnh 82724 535 TPA1505
141 20115804 Vũ Thành Trung 82746 590 P450
142 20115357 Đào Xuân Trường 82750 510 TPA1508
143 20109078 Trần Xuân Trường 82761 475 TPA1508
144 20110915 Quách Văn Tuân 82778 455 P450
145 20113304 Nguyễn Văn Tùng 82829 605 P450
146 20100837 Trịnh Đình Tùng 82837 480 P450
147 20114390 Nguyễn Văn Tuyên 82844 455 TPA1508
148 20102541 Hồ Anh Văn 82862 560 T1A1520, TPA1508
149 20102547 Hoàng Đức Việt 82874 760 TPA1508
150 20093279 Lương Thế Vinh 82886 620 P450
151 20113497 Tống Thị Yến 82920 505 TPA1509

 

Comments