Danh sách chuyển kíp thi tiếng Anh nội bộ lần thứ 57

Trung tâm Ngôn ngữ & Hỗ trợ trao đổi học thuật xin thông báo danh sách những bạn đã đăng ký chuyển kíp thi đợt thi tiếng Anh nội bộ (dạng thức TOEIC) lần thứ 57 (thi tháng 4/2019) như sau:

Địa điểm thi: C3B-204 & 205

Thời gian  thi: Kíp 2 – 9h15Kíp 3 – 13h ngày 26/4/2019 (xem chi tiết trong danh sách kèm theo)

Lưu ý đối với thí sinh:

  • Thí sinh phải có mặt trước giờ thi 9 phút để làm thủ tục. Nếu đến trễ sẽ không được dự thi.
  • Khi đi thi cần mang theo: thẻ sinh viênCMND/CCCD (cấm sử dụng giấy tờ giả)
  • Không mang theo cặp, ba lô, túi xách, thiết bị ghi âm, ghi hình, điện thoại và các thiết bị điện tử khác. Tự bảo quản tư trang cá nhân.
  • Đọc kỹ quy định đối với thí sinh.

Danh sách chuyển kíp thi:

(Xem trên máy tính hoặc xoay ngang điện thoại để thấy đầy đủ thông tin)

TT Mã SV Họ Tên Ngày sinh Địa điểm Kíp Ngày thi
1 20140019 Nguyễn Hoàng An 16.02.1996 C3B-205 2 26.04
2 20173637 Đoàn Tiến Anh 10.01.1999 C3B-205 2 26.04
3 20170303 Đỗ Thị Lan Anh 23.10.1999 C3B-205 2 26.04
4 20120018 Đỗ Văn Việt Anh 17.09.1994 C3B-205 2 26.04
5 20174413 Hoàng Thị Lan Anh 05.09.1999 C3B-205 2 26.04
6 20172953 Nguyễn Tiến Anh 23.03.1999 C3B-205 2 26.04
7 20150121 Nguyễn Trung Anh 06.04.1997 C3B-205 2 26.04
8 20173616 Nguyễn Tuấn Anh 03.01.1999 C3B-205 2 26.04
9 20155065 Nguyễn Tuấn Anh 16.03.1997 C3B-205 2 26.04
10 20160211 Phạm Đức Anh 26.05.1998 C3B-205 2 26.04
11 20150258 Dương Việt Bắc 17.03.1997 C3B-205 2 26.04
12 20165797 Lê Thị Bích 09.07.1998 C3B-205 2 26.04
13 20159668 Dương Văn Bình 20.10.1996 C3B-205 2 26.04
14 20155153 Hoàng Minh Châu 26.06.1997 C3B-205 2 26.04
15 20150334 Nguyễn Năng Châu 30.04.1997 C3B-205 2 26.04
16 20172436 Trịnh Công Chính 17.05.1999 C3B-205 2 26.04
17 20140471 Nguyễn Trọng Chuẩn 13.10.1996 C3B-205 2 26.04
18 20150414 Trần Xuân Chung 26.06.1996 C3B-205 2 26.04
19 20160554 Nguyễn Hùng Cường 12.07.1998 C3B-205 2 26.04
20 20120140 Nguyễn Ngọc Cường 14.09.1994 C3B-205 2 26.04
21 20140684 Nguyễn Hữu Duẩn 12.01.1996 C3B-205 2 26.04
22 20150663 Hoàng Anh Dũng 04.01.1997 C3B-205 2 26.04
23 20160665 Mai Tuấn Dũng 15.04.1998 C3B-205 2 26.04
24 20159620 Nguyễn Trung Dũng 10.11.1996 C3B-205 2 26.04
25 20167109 Nguyễn Hữu Duy 12.11.1996 C3B-205 2 26.04
26 20160775 Nguyễn Văn Duy 20.05.1998 C3B-205 2 26.04
27 20135258 Phạm Thị Duyên 23.01.1995 C3B-205 2 26.04
28 20160863 Tạ Thị Thùy Dương 28.02.1998 C3B-205 2 26.04
29 20171147 Bùi Đình Đạt 06.10.1999 C3B-205 2 26.04
30 20172455 Nguyễn Tất Đạt 10.02.1999 C3B-204 3 26.04
31 20161058 Đào Minh Đức 28.09.1998 C3B-204 3 26.04
32 20141129 Lê Quang Đức 30.04.1996 C3B-204 3 26.04
33 20171176 Phạm Văn Đức 04.10.1999 C3B-204 3 26.04
34 20173760 Trần Quang Đức 08.09.1998 C3B-204 3 26.04
35 20174606 Đỗ Thị Thu 20.09.1999 C3B-204 3 26.04
36 20175465 Nguyễn Thị Thu 12.07.1999 C3B-204 3 26.04
37 20171258 Nguyễn Tuấn Hải 25.12.1999 C3B-204 3 26.04
38 20173832 Nguyễn Viết Hải 05.03.1999 C3B-204 3 26.04
39 20173829 Nguyễn Việt Hải 02.11.1999 C3B-204 3 26.04
40 20174626 Nguyễn Thị Hân 13.02.1999 C3B-204 3 26.04
41 20173842 Đinh Văn Hậu 01.03.1998 C3B-204 3 26.04
42 20131375 Nguyễn Thị Thu Hiền 14.10.1993 C3B-204 3 26.04
43 20161453 Phạm Thanh Hiệp 29.07.1998 C3B-204 3 26.04
44 20141507 Lê Minh Hiếu 03.09.1996 C3B-204 3 26.04
45 20141673 Bùi Hoàng Hiệu 24.07.1996 C3B-204 3 26.04
46 20135577 Đỗ Xuân Hiệu 01.07.1995 C3B-204 3 26.04
47 20161735 Đặng Thị Hòa 12.01.1997 C3B-204 3 26.04
48 20161736 Đoàn Văn Hòa 26.12.1997 C3B-204 3 26.04
49 20174704 Trương Thị Hòa 24.05.1999 C3B-204 3 26.04
50 20175490 Lâm Thị Thu Hoài 02.04.1999 C3B-204 3 26.04
51 20141910 Nguyễn Thị Mỹ Huệ 11.11.1996 C3B-204 3 26.04
52 20151775 Đinh Văn Hùng 08.10.1997 C3B-204 3 26.04
53 20173965 Trần Quang Huy 10.09.1999 C3B-204 3 26.04
54 20151740 Nguyễn Thị Huyền 19.04.1997 C3B-204 3 26.04
55 20174794 Nguyễn Thị Huyền 13.01.1999 C3B-204 3 26.04
56 20175499 Phạm Thị Bích Huyền 17.08.1999 C3B-204 3 26.04
57 20180334 Nguyễn Thành Hưng 04.03.2000 C3B-204 3 26.04
58 20162070 Nguyễn Thị Lan Hương 28.02.1998 C3B-204 3 26.04
59 20173199 Cù Đức Đăng Khoa 28.06.1999 C3B-204 3 26.04
60 20152016 Nguyễn Ngọc Khoa 24.01.1997 C3B-204 3 26.04
61 20174811 Đặng Văn Khôi 10.03.1999 C3B-204 3 26.04
62 20167242 Phạm Văn Kiên 22.08.1997 C3B-204 3 26.04
63 20174009 Vũ Ngọc Lãm 12.05.1999 C3B-204 3 26.04
64 20174869 Bùi Diệu Linh 01.08.1999 C3B-204 3 26.04
65 20162412 Lê Thị Ngọc Linh 12.04.1998 C3B-204 3 26.04
66 20174839 Nguyễn Thị Thùy Linh 25.04.1999 C3B-204 3 26.04
67 20171494 Nguyễn Vũ Linh 26.02.1999 C3B-204 3 26.04
68 20152356 Đặng Kiều Ly 05.11.1997 C3B-204 3 26.04
69 20174923 Nguyễn Phương Mai 12.09.1999 C3B-204 3 26.04
70 20174045 Nguyễn Đức Mạnh 28.10.1999 C3B-205 3 26.04
71 20152433 Giáp Văn Minh 02.10.1996 C3B-205 3 26.04
72 20173266 Phạm Thành Nam 01.09.1999 C3B-205 3 26.04
73 20174971 Vũ Thị Nga 28.06.1999 C3B-205 3 26.04
74 20162899 Đàm Tiến Nghĩa 10.04.1998 C3B-205 3 26.04
75 20174997 Nguyễn Hoàng Linh Ngọc 29.07.1999 C3B-205 3 26.04
76 20175082 Nguyễn Minh Phương 14.12.1999 C3B-205 3 26.04
77 20174140 Đồng Lê Nhật Quang 21.05.1999 C3B-205 3 26.04
78 20173329 Trần Minh Quang 01.09.1999 C3B-205 3 26.04
79 20163536 Nguyễn Hoàng Sơn 29.01.1997 C3B-205 3 26.04
80 20175139 Nguyễn Thị Ngọc Sương 25.09.1999 C3B-205 3 26.04
81 20174189 Nguyễn Huy Thái 21.05.1999 C3B-205 3 26.04
82 20172828 Hồ Trọng Thành 06.01.1999 C3B-205 3 26.04
83 20174237 Bùi Đình Thiệu 14.03.1999 C3B-205 3 26.04
84 20174250 Hoàng Văn Thuận 22.07.1999 C3B-205 3 26.04
85 20175219 Nguyễn Hồng Thương 06.01.1999 C3B-205 3 26.04
86 20153732 Phạm Thị Thương 29.07.1997 C3B-205 3 26.04
87 20174263 Nguyễn Văn Tiền 03.09.1999 C3B-205 3 26.04
88 20156634 Phạm Văn Toàn 23.05.1997 C3B-205 3 26.04
89 20175343 Hà Thu Uyên 31.03.1999 C3B-205 3 26.04
90 20175359 Phạm Thị Huyền Vân 07.10.1999 C3B-205 3 26.04
91 20175364 Trần Lê Vi 27.09.1999 C3B-205 3 26.04

Những bạn chưa kịp đăng ký thi tiếng Anh nội bộ trường có thể đăng ký thi APTIS hoặc TOEIC quốc tế để kịp có kết quả cập nhật về phòng Đào tạo.

Lịch thi TOEIC tại trường ĐH Bách Khoa Hà Nội

Comments