Danh sách chuyển kíp thi tiếng Anh nội bộ lần thứ 59

Trung tâm Ngôn ngữ & Hỗ trợ trao đổi học thuật – ĐH Bách Khoa Hà Nội xin thông báo danh sách những bạn đã đăng ký chuyển kíp thi đợt thi tiếng Anh nội bộ (dạng thức TOEIC) lần thứ 59 (thi tháng 6/2019) như sau:

Địa điểm thi: 204-C3B

Thời gian  thi: Kíp 2 – 9h15 ngày 28/6/2019 (xem chi tiết trong danh sách kèm theo)

Lưu ý đối với thí sinh:

  • Thí sinh phải có mặt trước giờ thi 9 phút để làm thủ tục. Nếu đến trễ sẽ không được dự thi.
  • Khi đi thi cần mang theo: thẻ Sinh viênCMND/CCCD (cấm sử dụng giấy tờ giả)
  • Không mang theo cặp, ba lô, túi xách, thiết bị ghi âm, ghi hình, điện thoại và các thiết bị điện tử khác. Tự bảo quản tư trang cá nhân.
  • Đọc kỹ quy định đối với thí sinh.

Danh sách chuyển kíp thi:

(Xem trên máy tính hoặc xoay ngang điện thoại để thấy đầy đủ thông tin)

TT Mã SV Họ Tên Ngày sinh Địa điểm Kíp Ngày thi
1 20179634 Giang Việt An 21.12.1995 C3B-204 2 28.06
2 20155053 Nguyễn Thị Lan Anh 01.06.1997 C3B-204 2 28.06
3 20160213 Phạm Hoàng Anh 07.02.1997 C3B-204 2 28.06
4 20174439 Hoàng Ngọc Ánh 19.08.1999 C3B-204 2 28.06
5 20160340 Trình Văn Bảo 22.09.1998 C3B-204 2 28.06
6 20171046 Đặng Văn Bắc 14.11.1999 C3B-204 2 28.06
7 20140356 Nguyễn Văn Biên 20.08.1996 C3B-204 2 28.06
8 20173677 Đào Minh Chiến 10.06.1999 C3B-204 2 28.06
9 20171072 Nguyễn Công Chính 17.01.1999 C3B-204 2 28.06
10 20150395 Đinh Văn Chung 24.01.1997 C3B-204 2 28.06
11 20171976 Nguyễn Văn Chung 09.08.1999 C3B-204 2 28.06
12 20179715 Lê Minh Công 03.04.1996 C3B-204 2 28.06
13 20150435 Lê Văn Công 12.10.1997 C3B-204 2 28.06
14 20155197 Trần Đức Công 07.02.1997 C3B-204 2 28.06
15 20150459 Đỗ Thị Cúc 17.10.1997 C3B-204 2 28.06
16 20150460 Nguyễn Thị Cúc 06.08.1997 C3B-204 2 28.06
17 20160521 Phạm Đức Cương 06.12.1998 C3B-204 2 28.06
18 20165077 Lê Văn Trí Cường 08.11.1998 C3B-204 2 28.06
19 20172989 Nguyễn Mạnh Cường 30.03.1999 C3B-204 2 28.06
20 20170669 Nguyễn Trọng Cường 09.05.1999 C3B-204 2 28.06
21 20135212 Trần Văn Cường 02.05.1995 C3B-204 2 28.06
22 20170678 Trần Công Danh 03.07.1999 C3B-204 2 28.06
23 20170461 Ma Seo Di 29.04.1999 C3B-204 2 28.06
24 20171997 Hoàng Việt Dũng 29.06.1999 C3B-204 2 28.06
25 20155251 Ngô Đức Duy 07.05.1997 C3B-204 2 28.06
26 20167109 Nguyễn Hữu Duy 12.11.1996 C3B-204 2 28.06
27 20150619 Nguyễn Quang Duy 17.05.1997 C3B-204 2 28.06
28 20174579 Lê Mỹ Duyên 31.10.1999 C3B-204 2 28.06
29 20173506 Vũ Thị Duyên 06.03.1999 C3B-204 2 28.06
30 20174581 Phạm Thế Duyệt 04.08.1999 C3B-204 2 28.06
31 20150733 Nguyễn Văn 10.01.1997 C3B-204 2 28.06
32 20150784 Trần Văn Dự 06.08.1997 C3B-204 2 28.06
33 20150735 Bùi Đình Dương 30.09.1997 C3B-204 2 28.06
34 20173503 Mạc Tùng Dương 05.02.1999 C3B-204 2 28.06
35 20174508 Nguyễn Trọng Đạo 05.04.1999 C3B-204 2 28.06
36 20150881 Tạ Quang Đạt 16.06.1997 C3B-204 2 28.06
37 20150882 Tạ Quang Đạt 22.09.1997 C3B-204 2 28.06
38 20150906 Hoàng Khắc Đăng 22.11.1997 C3B-204 2 28.06
39 20150976 Trịnh Sỹ Đồng 20.01.1995 C3B-204 2 28.06
40 20141130 Lê Văn Đức 05.12.1996 C3B-204 2 28.06
41 20161107 Nguyễn Minh Đức 18.07.1998 C3B-204 2 28.06
42 20155400 Nguyễn Minh Đức 18.02.1997 C3B-204 2 28.06
43 20155407 Phạm Minh Đức 05.03.1997 C3B-204 2 28.06
44 20161148 Trần Minh Đức 31.01.1998 C3B-204 2 28.06
45 20174597 Phạm Thị Trà Giang 26.11.1999 C3B-204 2 28.06
46 20151139 Đỗ Thị 21.04.1997 C3B-204 2 28.06
47 20171261 Đào Văn Hải 19.10.1999 C3B-204 2 28.06
48 20174642 Cao Thị Hồng Hạnh 25.04.1999 C3B-204 2 28.06
49 20174645 Trần Thị Hạnh 04.11.1999 C3B-204 2 28.06
50 20161839 Nguyễn Thọ Huy 18.01.1998 C3B-204 2 28.06
51 20151931 Trần Thị Thúy Hường 07.05.1996 C3B-204 2 28.06
52 20172328 Nguyễn Văn Quang 27.05.1999 C3B-204 2 28.06

Những bạn chưa kịp đăng ký thi tiếng Anh nội bộ trường có thể đăng ký thi APTIS hoặc TOEIC quốc tế để kịp có kết quả cập nhật về phòng Đào tạo.

Lịch thi TOEIC tại trường ĐH Bách Khoa Hà Nội

Comments