Danh sách chuyển kíp thi tiếng Anh nội bộ lần thứ 72

Trung tâm Ngôn ngữ & Hỗ trợ trao đổi học thuật – ĐH Bách Khoa Hà Nội xin thông báo danh sách những bạn đã đăng ký chuyển kíp thi đợt thi tiếng Anh nội bộ (dạng thức TOEIC) lần thứ 72 (tháng 7/2020) như sau:

  • Địa điểm thi: 204-C3B
  • Thời gian  thi: Xem chi tiết trong danh sách kèm theo

Lưu ý đối với thí sinh:

  • Thí sinh phải có mặt trước giờ thi 9 phút để làm thủ tục. Nếu đến trễ sẽ không được dự thi.
  • Khi đi thi cần mang theo: thẻ Sinh viênCMND/CCCD (cấm sử dụng giấy tờ giả)
  • Không mang theo cặp, ba lô, túi xách, thiết bị ghi âm, ghi hình, điện thoại và các thiết bị điện tử khác. Tự bảo quản tư trang cá nhân.
  • Đọc kỹ quy định đối với thí sinh.

Danh sách chuyển kíp thi:

(Xem trên máy tính hoặc xoay ngang điện thoại để thấy đầy đủ thông tin)

TT Mã SV Họ Tên Ngày sinh Địa điểm Kíp Giờ Ngày thi
1 20160039 Công Thị Lan Anh 05.04.1998 C3B-204 4 15h 20.07
2 20160169 Nguyễn Thị Phương Anh 14.01.1998 C3B-204 4 15h 20.07
3 20160290 Trần Thị Ánh 01.01.1998 C3B-204 4 15h 20.07
4 20160330 Nguyễn Đức Bảo 10.12.1998 C3B-204 4 15h 20.07
5 20160377 Tạ Thạc Bình 30.11.1998 C3B-204 4 15h 20.07
6 20160508 Vũ Thành Công 14.07.1998 C3B-204 4 15h 20.07
7 20160580 Phùng Kiên Cường 14.01.1998 C3B-204 4 15h 20.07
8 20164823 Nguyễn Đức Dũng 23.05.1998 C3B-204 4 15h 20.07
9 20160719 Vũ Tiến Dũng 02.11.1998 C3B-204 4 15h 20.07
10 20161176 Lương Nguyễn Hồng Giang 27.01.1998 C3B-204 4 15h 20.07
11 20175480 Nguyễn Thị Hạnh 11.04.1999 C3B-204 4 15h 20.07
12 20161376 Hoàng Thanh Hằng 18.08.1998 C3B-204 4 15h 20.07
13 20175474 Nguyễn Thị Thuý Hân 31.05.1999 C3B-204 4 15h 20.07
14 20161489 Nguyễn Thu Hiền 07.11.1998 C3B-204 4 15h 20.07
15 20161550 Nguyễn Trung Hiếu 03.01.1998 C3B-204 4 15h 20.07
16 20171316 Phạm Minh Hiếu 28.10.1999 C3B-204 4 15h 20.07
17 20161601 Hoàng Thị Hoa 10.01.1998 C3B-204 4 15h 20.07
18 20161746 Trịnh Thị Hòa 17.01.1998 C3B-204 4 15h 20.07
19 20161810 Lê Đăng Huy 19.01.1998 C3B-204 4 15h 20.07
20 20161885 Đỗ Thị Huyền 15.05.1998 C3B-204 4 15h 20.07
21 20161895 Nguyễn Thị Huyền 04.04.1998 C3B-204 4 15h 20.07
22 20161916 Võ Thanh Huyền 26.10.1998 C3B-204 4 15h 20.07
23 20162278 Đinh Thị Hương Lan 18.02.1998 C3B-204 4 15h 20.07
24 20162347 Dương Thị Lệ 10.07.1998 C3B-204 4 15h 20.07
25 20175508 Đặng Thị Nhật Lệ 11.01.1999 C3B-204 4 15h 20.07
26 20162355 Nguyễn Hồng Liên 16.05.1998 C3B-204 4 15h 20.07
27 20162446 Nguyễn Thị Linh 07.09.1998 C3B-204 4 15h 20.07
28 20162508 Phạm Thị Loan 03.08.1996 C3B-204 4 15h 20.07
29 20162773 Đặng Thị Trà My 13.08.1998 C3B-204 4 15h 20.07
30 20162830 Nguyễn Phương Nam 05.03.1998 C3B-204 4 15h 20.07
31 20163099 Nguyễn Thị Nương 27.03.1998 C3B-204 4 15h 20.07
32 20175534 Đoàn Thị Nga 12.11.1999 C3B-204 4 15h 20.07
33 20162878 Nguyễn Văn Nga 29.11.1998 C3B-204 4 15h 20.07
34 20162945 Lê Thị Ngọc 26.03.1997 C3B-204 4 15h 20.07
35 20152703 Phạm Quang Ngọc 07.04.1997 C3B-204 4 15h 20.07
36 20163065 Lê Thị Hồng Nhung 02.06.1998 C3B-204 4 15h 20.07
37 20163072 Nguyễn Thị Hồng Nhung 09.08.1998 C3B-204 4 15h 20.07
38 20163079 Tạ Thị Tuyết Nhung 13.09.1998 C3B-204 4 15h 20.07
39 20163083 Phạm Thị Huệ Như 18.07.1998 C3B-204 4 15h 20.07
40 20163297 Lê Văn Quang 16.11.1998 C3B-204 4 15h 20.07
41 20163421 Hà Thị Quyên 12.11.1998 C3B-204 4 15h 20.07
42 20175551 Nguyễn Thị Quyên 06.09.1999 C3B-204 4 15h 20.07
43 20163427 Sầm Thị Quyên 20.12.1998 C3B-204 4 15h 20.07
44 20163458 Lê Thị Quỳnh 20.12.1998 C3B-204 4 15h 20.07
45 20164970 Lê Thị Như Quỳnh 18.03.1998 C3B-204 4 15h 20.07
46 20163460 Lương Thị Quỳnh 07.11.1998 C3B-204 4 15h 20.07
47 20146770 Lê Minh Tuấn 07.12.1996 C3B-204 4 15h 20.07
48 20163742 Phạm Trung Thành 30.11.1998 C3B-204 4 15h 20.07
49 20163773 Nguyễn Phương Thảo 18.04.1998 C3B-204 4 15h 20.07
50 20175569 Nguyễn Thị Thanh Thảo 04.05.1999 C3B-204 4 15h 20.07
51 20164010 Lê Thị Thư 13.02.1998 C3B-204 4 15h 20.07
52 20153881 Nguyễn Thị Trang 25.04.1997 C3B-204 4 15h 20.07
53 20164299 Trịnh Đình Trường 02.12.1998 C3B-204 4 15h 20.07

Trong trường hợp vẫn trùng lịch, thí sinh có thể đến sớm để thi vào kíp 1, lúc 13h.

Những bạn chưa kịp đăng ký thi tiếng Anh nội bộ trường có thể đăng ký thi APTIS (tổ chức thứ sáu, thứ bảy hàng tuần) hoặc TOEIC quốc tế tổ (tổ chức 2 tuần / lần) để kịp có kết quả cập nhật về phòng Đào tạo.

https://cfl.edu.vn/toeic/lich-thi-toeic-tai-bach-khoa-ha-noi/

Comments