Danh sách chuyển kíp thi tiếng Anh nội bộ lần thứ 76

Trung tâm Ngôn ngữ & Hỗ trợ trao đổi học thuật – ĐH Bách khoa Hà Nội xin thông báo danh sách những bạn đã đăng ký chuyển kíp thi đợt thi tiếng Anh nội bộ (quy đổi TOEIC) lần thứ 76 (tháng 11/2020) như sau:

  • Địa điểm thi: C3B-204
  • Thời gian  thi: Xem chi tiết trong danh sách kèm theo

Lưu ý đối với thí sinh:

  • Thí sinh phải có mặt trước giờ thi 9 phút để làm thủ tục. Nếu đến trễ sẽ không được dự thi.
  • Khi đi thi cần mang theo: thẻ Sinh viênCMND/CCCD (cấm sử dụng giấy tờ giả)
  • Không mang theo cặp, ba lô, túi xách, thiết bị ghi âm, ghi hình, điện thoại và các thiết bị điện tử khác. Tự bảo quản tư trang cá nhân.
  • Đọc kỹ quy định đối với thí sinh.

Danh sách chuyển kíp thi:

(Xem trên máy tính hoặc xoay ngang điện thoại để thấy đầy đủ thông tin)

TT Địa điểm Kíp Giờ Ngày thi Mã SV Họ Tên Ngày sinh
1 C3B-204 1 7h20 01.12 20167053 Ngô Thị Lan Anh 06.06.1998
2 C3B-204 1 7h20 01.12 20184696 Nguyễn Trung Anh 02.02.2000
3 C3B-204 1 7h20 01.12 20181331 Phạm Tuấn Anh 28.11.2000
4 C3B-204 1 7h20 01.12 20170643 Vũ Việt Anh 20.12.1999
5 C3B-204 1 7h20 01.12 20181311 Trần Tri Ân 15.11.2000
6 C3B-204 1 7h20 01.12 20173717 Hồ Chí Cường 08.11.1999
7 C3B-204 1 7h20 01.12 20196328 Nguyễn Lan Chi 18.09.2001
8 C3B-204 1 7h20 01.12 20184731 Đậu Viết Chiến 25.02.2000
9 C3B-204 1 7h20 01.12 20181351 Hoàng Kim Chiến 22.04.2000
10 C3B-204 1 7h20 01.12 20181360 Phạm Bảo Chung 30.10.2000
11 C3B-204 1 7h20 01.12 20160613 Nguyễn Thị Diễm 26.06.1998
12 C3B-204 1 7h20 01.12 20181422 Hồ Bá Dũng 10.12.2000
13 C3B-204 1 7h20 01.12 20184820 Vũ Danh Duy 03.05.2000
14 C3B-204 1 7h20 01.12 20160800 Đoàn Thùy Duyên 13.01.1998
15 C3B-204 1 7h20 01.12 20175706 Phạm Thị Mỹ Duyên 19.06.1999
16 C3B-204 1 7h20 01.12 20185751 Đặng Quốc Đạt 08.10.2000
17 C3B-204 1 7h20 01.12 20170711 Lò Văn Đức 08.01.1999
18 C3B-204 1 7h20 01.12 20192783 Nguyễn Trung Đức 23.10.2001
19 C3B-204 1 7h20 01.12 20170727 Nguyễn Minh Giang 10.10.1999
20 C3B-204 1 7h20 01.12 20170733 Nguyễn Đình Sơn Hải 22.01.1999
21 C3B-204 1 7h20 01.12 20161368 Trần Thị Hạnh 10.02.1998
22 C3B-205 1 7h20 01.12 20161386 Nguyễn Thị Thúy Hằng 10.12.1998
23 C3B-205 1 7h20 01.12 20182298 Trần Thị Hằng 29.05.2000
24 C3B-205 1 7h20 01.12 20161483 Nguyễn Thị Hiền 08.12.1997
25 C3B-205 1 7h20 01.12 20173847 Nguyễn Công Hiển 24.04.1999
26 C3B-205 1 7h20 01.12 20173848 Trần Hoàng Hiển 04.05.1999
27 C3B-205 1 7h20 01.12 20161609 Thân Thị Minh Hoa 28.01.1998
28 C3B-205 1 7h20 01.12 20173915 Hồ Ngọc Hoàng 10.12.1999
29 C3B-205 1 7h20 01.12 20180333 Lã Huy Hoàng 20.10.2000
30 C3B-205 1 7h20 01.12 20184880 Trần Văn Hội 06.08.2000
31 C3B-205 1 7h20 01.12 20171385 Nguyễn Hữu Hùng 27.03.1999
32 C3B-205 1 7h20 01.12 20181531 Nguyễn Quang Huy 03.03.2000
33 C3B-205 1 7h20 01.12 20181540 Trương Văn Huy 04.11.2000
34 C3B-205 1 7h20 01.12 20173939 Đỗ Thành Hưng 24.07.1999
35 C3B-205 1 7h20 01.12 20162096 Dương Thị Hưởng 27.10.1998
36 C3B-205 1 7h20 01.12 20186054 Võ Trung Kiên 12.03.2000
37 C3B-205 1 7h20 01.12 20180788 Ngô Lê Đoàn Lâm 20.10.2000
38 C3B-205 1 7h20 01.12 20180844 Lê Thị Hoa Mai 01.10.2000
39 C3B-205 1 7h20 01.12 20162702 Đỗ Đức Minh 05.02.1998
40 C3B-205 1 7h20 01.12 20180853 Hoàng Ngọc Minh 13.09.2000
41 C3B-205 1 7h20 01.12 20185870 Ngô Thành Nam 29.01.2000
42 C3B-205 1 7h20 01.12 20163109 Nguyễn Thị Tú Oanh 30.09.1997
43 C3B-205 1 7h20 01.12 20172752 Nguyễn Hồng Phước 09.01.1999
44 C3B-205 1 7h20 01.12 20180363 Vũ Thị Phương 12.10.2000
45 C3B-205 1 7h20 01.12 20175089 Phan Thị Thu Phượng 22.03.1999
46 C3B-205 1 7h20 01.12 20172105 Lê Văn Quang 02.09.1999
47 C3B-205 1 7h20 01.12 20163409 Hồ Duy Quý 26.02.1998
48 C3B-205 1 7h20 01.12 20183405 Nguyễn Đức Quyền 28.02.2000
49 C3B-205 1 7h20 01.12 20185905 Trần Thành Sơn 06.12.2000
50 C3B-205 1 7h20 01.12 20171723 Nguyễn Thành Tân 04.04.1999
51 C3B-205 1 7h20 01.12 20181806 Hà Tiến 06.09.2000
52 C3B-205 1 7h20 01.12 20185191 Đinh Công Tuấn 25.01.2000
53 C3B-205 1 7h20 01.12 20180385 Nguyễn Minh Tuấn 07.07.2000
54 C3B-205 1 7h20 01.12 20164579 Hoàng Bá Tường 18.02.1998
55 C3B-205 1 7h20 01.12 20183984 Nguyễn Thị Thắm 26.11.2000
56 C3B-205 1 7h20 01.12 20183451 Đỗ Quang Trung 02.06.2000
57 C3B-205 1 7h20 01.12 20181801 Hoàng Công Trường 26.08.2000
58 C3B-205 1 7h20 01.12 20181847 Phạm Đình 08.09.2000

Những bạn chưa kịp đăng ký thi tiếng Anh nội bộ trường có thể đăng ký thi APTIS (tổ chức thứ bảy, CN hàng tuần) hoặc TOEIC quốc tế tổ (tổ chức 2 tuần / lần) để kịp có kết quả cập nhật về phòng Đào tạo.

https://cfl.edu.vn/toeic/lich-thi-toeic-tai-bach-khoa-ha-noi/

Comments