Danh sách sinh viên chuyển kíp thi TOEIC lần 16, đợt C

Trung tâm Ngoại ngữ CFL xin thông báo danh sách các bạn bị trùng lịch thi TOEIC với môn học chính khóa đã nộp đơn và được chuyển sang ngày Chủ nhật, 14/6/2015 như sau:

TT Mã SV Họ Tên Ngày sinh Phòng thi Kíp Giờ Ngày
1 2013.5013 Dương Việt Anh 12.04.1995 D5-306 4 15h30 14/6
2 2013.0078 Lại Đức Anh 30.08.1995 D5-306 4 15h30 14/6
3 2011.5011 Nguyễn Việt Anh 21.07.1993 D5-306 4 15h30 14/6
4 2013.0193 Nguyễn Việt Anh 12.11.1995 D5-306 4 15h30 14/6
5 2011.5883 Nguyễn Thị Ánh 19.01.1992 D5-306 4 15h30 14/6
6 2013.5106 Nguyễn Thế Bảo 16.03.1995 D5-306 4 15h30 14/6
7 2010.3041 Phạm Đình Chính 05.02.1992 D5-306 4 15h30 14/6
8 2010.9663 Phạm Hữu Chính 30.06.1992 D5-306 4 15h30 14/6
9 2011.5049 Bùi Huy Chuẩn 25.07.1993 D5-306 4 15h30 14/6
10 2011.1215 Đoàn Văn Cường 21.06.1993 D5-306 4 15h30 14/6
11 2010.2611 Nguyễn Duy Cường 24.02.1992 D5-306 4 15h30 14/6
12 2011.5896 Mai Thị Diệp 02.05.1993 D5-306 4 15h30 14/6
13 2010.1254 Phạm Quang Duy 06.07.1992 D5-306 4 15h30 14/6
14 2010.1283 Nguyễn Tiến Dũng 17.12.1991 D5-306 4 15h30 14/6
15 2012.4367 Đặng Thành Đạt 22.01.1994 D5-306 4 15h30 14/6
16 2011.1397 Nguyễn Văn Đăng 10.01.1993 D5-306 4 15h30 14/6
17 2012.1540 Hoàng Văn Được 25.01.1994 D5-306 4 15h30 14/6
18 2012.3026 Lê Hồng Giang 13.09.1994 D5-306 4 15h30 14/6
19 2014.6917 Nguyễn Mạnh Hải 01.05.1989 D5-306 4 15h30 14/6
20 2011.1489 Trịnh Văn Hải 12.11.1993 D5-306 4 15h30 14/6
21 2012.3092 Đoàn Thị Thu Hiền 13.01.1994 D5-306 4 15h30 14/6
22 2013.1870 Lê Văn Hùng 09.12.1994 D5-306 4 15h30 14/6
23 2013.1975 Phạm Tiến Hưng 23.06.1995 D5-306 4 15h30 14/6
24 2013.2145 Nguyễn Trung Kiên 09.10.1995 D5-306 4 15h30 14/6
25 2013.2178 Nguyễn Vĩnh Kỳ 20.10.1995 D5-306 4 15h30 14/6
26 2013.2188 Tống Thị Thanh Lan 06.07.1995 D5-306 4 15h30 14/6
27 2013.2209 Nguyễn Tùng Lâm 04.11.1995 D5-306 4 15h30 14/6
28 2013.2242 Nguyễn Thị Liên 06.11.1994 D5-306 4 15h30 14/6
29 2011.0469 Đỗ Tuấn Long 08.03.1993 D5-306 4 15h30 14/6
30 2011.4633 Nguyễn Thành Lợi 09.07.1992 D5-306 4 15h30 14/6
31 2011.5651 Bùi Thị Mai 13.05.1993 D5-306 4 15h30 14/6
32 2013.6004 Hoàng Mạnh 19.02.1994 D5-306 4 15h30 14/6
33 2011.0498 Nguyễn Văn Mạnh 20.10.1993 D5-306 4 15h30 14/6
34 2013.6117 Lê Thị Ngọc 28.03.1995 D5-306 4 15h30 14/6
35 2011.5234 Phạm Thị Ngọc 03.05.1993 D5-306 4 15h30 14/6
36 2014.6933 Tạ Văn Nhân 09.04.1990 D5-306 4 15h30 14/6
37 2012.4005 Nguyễn Thị Thu Phương 23.09.1994 D5-306 4 15h30 14/6
38 2013.3056 Vũ Văn Phương 21.04.1995 D5-306 4 15h30 14/6
39 2013.6289 Đào Văn Quỳnh 22.10.1994 D5-306 4 15h30 14/6
40 2011.4637 Nguyễn Thành Sang 05.08.1993 D5-306 4 15h30 14/6

 

Comments

comments