Danh sách kiểm tra đầu vào bổ sung lớp Blended (FL0400, FL0500) kỳ 20182

Căn cứ vào danh sách các Sinh viên đăng ký thành công lớp luyện thi TOEIC theo hình thức Blended Learning kỳ 20182 (mã học phần: FL0400, FL0500) và danh sách đăng ký online kiểm tra thi bổ sung, Trung tâm Ngôn ngữ và Hỗ trợ trao đổi học thuật công bố lịch kiểm tra đầu vào (bổ sung) như sau:

1. Thời gian & địa điểm

  • Thời gian: Thứ bảy, ngày 16/3/2019
  • Địa điểm: Tầng 2, nhà C3B, Trung tâm Ngôn ngữ và Hỗ trợ trao đổi học thuật (tên cũ: Trung tâm Ngoại ngữ)

2. Lưu ý khi dự thi:

  • Sinh viên cần có mặt trước 15 phút để làm thủ tục. Nếu đến trễ sẽ không được dự thi.
  • Xuất trình thẻ Sinh viên
  • Không mang theo cặp, ba lô, túi xách, thiết bị ghi âm, ghi hình, điện thoại, các thiết bị điện tử và các vật dụng cá nhân khác.
  • Tự bảo quản tư trang cá nhân.
  • Không ra ngoài phòng thi trong suốt quá trình làm bài.

3. Hướng dẫn làm bài thi trên máy tính

4. Danh sách và lịch kiểm tra lớp Blended Learning kỳ 20182

Vui lòng xem trên máy tính hoặc quay ngang điện thoại để thấy đầy đủ thông tin.

Sinh viên có mặt trước 15 phút để làm thủ tục.
Nếu bận kíp 1, có thể thi vào kíp 2 hoặc ngược lại (nếu còn chỗ tham dự)

TT MSSV Họ và đệm Tên Giờ thi
1 20160118 Nguyễn Đào Toàn Anh 7h20
2 20160172 Nguyễn Thị Vân Anh 7h20
3 20160251 Trương Quyền Anh 7h20
4 20150236 Dương Đức Bách 7h20
5 20165778 Đặng Văn Bách 7h20
6 20150275 Nguyễn Thị Bằng 7h20
7 20150277 Trần Bá Bằng 7h20
8 20150280 Nguyễn Tiến Biện 7h20
9 20146064 Vũ Hòa Bình 7h20
10 20155148 Nguyễn Văn Cảnh 7h20
11 20150365 Phan Ngọc Chiến 7h20
12 20160417 Nguyễn Văn Chinh 7h20
13 20150394 Cao Việt Chung 7h20
14 20160451 Nguyễn Văn Chuyên 7h20
15 20150512 Nguyễn Quốc Cường 7h20
16 20150530 Phạm Văn Cường 7h20
17 20150558 Nguyễn Viết Danh 7h20
18 20155241 Nguyễn Thị Thùy Dung 7h20
19 20150663 Hoàng Anh Dũng 7h20
20 20150740 Đỗ Trọng Dương 7h20
21 20140870 Nguyễn Đức Dương 7h20
22 20150829 Lê Đức Đạt 7h20
23 20150834 Lê Văn Đạt 7h20
24 20150856 Nguyễn Tiến Đạt 7h20
25 20151008 Lê Đình Đức 7h20
26 20161152 Triệu Văn Đức 7h20
27 20166021 Lê Văn Giang 7h20
28 20161214 Đỗ Thu 7h20
29 20141350 Hà Đình Hải 7h20
30 20141616 Chu Sỹ Hiển 7h20
31 20155605 Phạm Văn Hiệp 7h20
32 20151364 Phạm Thế Hiếu 7h20
33 20151586 Bùi Thị Hòa 7h20
34 20151582 Cao Trần Đình Hoành 7h20
35 20141874 Hồ Văn Hợi 7h20
36 20161768 Nguyễn Văn Huân 7h20
37 20166174 Nguyễn Trung Huấn 7h20
38 20161921 Cao Huy Hùng 7h20
39 20151660 Lê Đăng Huy 7h20
40 20161854 Phạm Quang Huy 7h20
41 20155833 Trần Bá Khai 7h20
42 20151995 Vũ Trọng Khánh 7h20
43 20142365 Nguyễn Văn Khôi 7h20
44 20142370 Nguyễn Thị Khuyên 7h20
45 20152037 Nguyễn Thị Khuyên 7h20
46 20166318 Nguyễn Trung Kiên 7h20
47 20152074 Phạm Trung Kiên 7h20
48 20152148 Phạm Thị Len 7h20
49 20155902 Trần Thị 7h20
50 20162347 Dương Thị Lệ 7h20
51 20165322 Cao Thị Thùy Linh 7h20
52 20152200 Nguyễn Ngọc Linh 7h20
53 20152255 Đặng Viết Long 7h20
54 20152358 Nguyễn Thị Hà Ly 7h20
55 20167285 Lê Văn Mạnh 7h20
56 20166425 Nguyễn Đình Mạnh 7h20
57 20152467 Nguyễn Nhật Minh 7h20
58 20152513 Phạm Văn Mười 7h20
59 20152539 Hoàng Huy Nam 7h20
60 20152542 Hoàng Trọng Nam 7h20
61 20143086 Phùng Văn Nam 7h20
62 20163001 Bùi Thị Hải Nguyệt 7h20
63 20152771 Quách Thanh Nhật 7h20
64 20152773 Nguyễn Thị Yến Nhi 7h20
65 20152822 Đoàn Minh Phong 7h20
66 20163167 Đinh Ngọc Phú 7h20
67 20156238 Nguyễn Châu Phú 7h20
68 20152875 Phạm Văn Phụng 7h20
69 20156268 Nguyễn Đức Phương 7h20
70 20152974 Nguyễn Xuân Quang 7h20
71 20163404 Bùi Văn Quý 7h20
72 20153091 Phạm Văn Quyền 7h20
73 20153092 Phạm Văn Quyền 7h20
74 20159687 Nguyễn Duy Sang 7h20
75 20143766 Trương Đình Sang 7h20
76 20153156 Lê Văn Sáng 7h20
77 20156376 Bùi Ngọc Sơn 7h20
78 20143854 Nguyễn Thái Sơn 7h20
79 20153224 Nguyễn Văn Sơn 7h20
80 20163607 Nguyễn Văn Tạo 7h20
81 20153334 Trần Đức Thanh 9h20
82 20144139 Nguyễn Thị Thảo 9h20
83 20153482 Phan Thị Thắm 9h20
84 20153634 Nguyễn Văn Thời 9h20
85 20153650 Đặng Văn Thuấn 9h20
86 20153656 Lê Bá Thuận 9h20
87 20153721 Ngô Đình Thương 9h20
88 20164062 Mai Xuân Tiến 9h20
89 20153786 Nguyễn Văn Tiến 9h20
90 20153782 Nguyễn Văn Tiến 9h20
91 20153818 Chu Văn Toàn 9h20
92 20153976 Nguyễn Đức Trung 9h20
93 20156727 Bùi Văn Trường 9h20
94 20166909 Nguyễn Văn Tuân 9h20
95 20164426 Vũ Mạnh Tuấn 9h20
96 20154284 Trần Thanh Tùng 9h20
97 20154186 Hồ Tuyến Tuyển 9h20
98 20145300 Lê Tuấn 9h20
99 20169456 Nguyễn Tuấn 9h20
100 20167025 Đỗ Xuân Vương 9h20

Trân trọng

Comments