Danh sách lớp Tiếng Anh tăng cường K65 học kì 20201

Theo quy định đầu vào của chương trình liên kết quốc tế, sinh viên K65 của hai chương trình trên sẽ được miễn các khóa học tiếng Anh tăng cường khi có điểm IELTS đạt từ 4.5 trở lên (hoặc quy đổi tương đương). Với các sinh viên chưa đạt trình độ IELTS hoặc quy đổi IELTS từ 4.5 trở lên, các em sẽ được học chương trình Tiếng Anh tăng cường để bổ sung kiến thức, kĩ năng Anh ngữ. Thêm vào đó, khóa học cũng là nền tảng để các em phát triển các kĩ năng mềm hữu ích cho việc học chương trình tiên tiến và chương trình liên kết quốc tế.

Dưới đây là danh sách các lớp phân loại theo kết quả của bài kiểm tra đầu vào ngày 11/10. Sinh viên không tham dự bài kiểm tra sẽ học tất cả các học phần, như đã thông báo trước.

Địa điểm học: Tòa nhà C3B, Trung tâm Ngôn ngữ & Hỗ trợ trao đổi học thuật (CLA)

Danh sách và địa điểm chi tiết từng lớp sẽ được thông báo tại tòa C3B (sáng 19/10/2020)

Lưu ý: Việc nhập học đầu học kì không thể tránh biến động, nên danh sách lớp dưới đây có thể sẽ còn thay đổi (đặc biệt với trình độ A1).


Mọi thắc mắc xin liên hệ:

Trung tâm CLA: Cô Tạ Thùy Linh / linh.tathuy@hust.edu.vn
Phòng Đào tạo: Cô Nguyễn Kiều Anh / anh.nguyenkieu@hust.edu.vn

Comments