Danh sách và lịch thi Aptis quốc tế 10, 11/8/2019 (khung 6 bậc Châu Âu CEFR)

Trung tâm Ngôn ngữ và Hỗ trợ trao đổi học thuật (CLA) – ĐH Bách Khoa Hà Nội xin thông báo danh sách và lịch thi Aptis quốc tế (đánh giá năng lực tiếng Anh theo khung 6 bậc Châu Âu – CEFR) phối hợp với Hội đồng Anh tổ chức vào ngày 10, 11/8/2019  như sau:

Địa điểm thi:

 • Phòng 204-C3B, ĐH Bách Khoa HN.

Thời gian cụ thể:

Ca sáng: 7h, Ca chiều: 13h

Thí sinh có mặt đúng giờ tại địa điểm thi. Đăng ký tên thí sinh và nghe phổ biến nội quy thi.

Thí sinh làm bài thi chính thức gồm các hợp phần:

 • Ngữ pháp và Từ vựng (25 phút)
 • Kỹ năng Nghe (55 phút)
 • Kỹ năng Đọc (30 phút)
 • Kỹ năng Viết (50 phút)
 • Kỹ năng Nói (12 phút)

Những vật dụng được mang vào phòng thi:

 • CMND / CCCD / Hộ chiếu (bắt buộc để đăng ký thi)
 • Thẻ sinh viên (nếu đang học tại ĐH Bách Khoa HN)
 • Bút viết (bút bi, mực hoặc chì). Thí sinh có thể nháp lên lên tờ mã đề thi mà BTC phát

Những vật dụng không được mang vào phòng thi (để lại ở khu vực gửi đồ):

 • Điện thoại di động và các thiết bị điện tử khác (phải tắt nguồn trước khi gửi)
 • Các vật gây nguy hiểm cho người khác, vật cháy nổ và các vật dụng cá nhân khác

Quy định thi:

 • Thí sinh không thể hủy lịch thi đã đăng ký và không được hoàn trả phí dự thi.
 • Nếu vì lý do bất khả kháng không thể dự thi, thí sinh có thể đề nghị chuyển lịch thi nhưng phải làm thủ tục trước ngày thi 7 ngày.
 • Tại ngày thi, thí sinh phải có mặt đúng giờ và xuất trình đúng thẻ Sinh viên, CMND / CCCD / Hộ chiếu đã sử dụng để đăng ký dự thi.
 • Thí sinh nếu đến muộn hoặc thiếu giấy tờ hoặc giấy tờ không khớp với bản đăng ký sẽ không được dự thi.
 • Trong trường hợp có dấu hiệu thi hộ, giả mạo giấy tờ, giấy tờ không rõ ràng hoặc gian lận, trung tâm có quyền từ chối cho thí sinh dự thi và hủy kết quả thi.
 • Các trường hợp thi hộ hoặc gian lận, tùy tính chất và mức độ nghiêm trọng, trung tâm sẽ xem xét để công bố công khai trên website, fanpage của trung tâm và phối hợp với các đơn vị, cơ quan có liên quan để tiến hành các biện pháp xử lý bổ sung.

Hướng dẫn làm bài thi

Thí sinh có thể truy cập trang web http://bit.ly/aptistest để làm bài thi Aptis mẫu nhằm làm quen với các dạng câu hỏi và giao diện của bài thi.

Danh sách thi ngày 10/8/2019

(Xem trên máy tính hoặc quay ngang điện thoại để thấy đầy đủ thông tin)

No Time Lname Fname DOB Scode
1 AM Anh Do Duc 07.02.1996 20155023
2 AM Anh Nguyen Thi Dieu 25.01.1995 N192109
3 AM Anh Tran Thuy 12.02.2000 N192060
4 AM Anh Pham Thi Van 05.02.1996 20140210
5 AM Anh Vu Chi Tuan 23.04.1990 N192050
6 AM Anh Pham Viet 26.02.1999 N192011
7 AM Anh Bui Minh 29.08.2000 N192008
8 AM Anh Dinh Thi 14.09.1996 20140274
9 AM Bien Hoang Van 16.11.1997 20155121
10 AM Cuong Tran Thien 01.09.1996 20140548
11 AM Chien Tran Dinh 18.07.1995 20130403
12 AM Chinh Nguyen Duc 23.10.1997 20150386
13 AM Dung Cao Huu 27.08.1995 20130712
14 AM Dan Pham Thi 18.05.1996 20140909
15 AM Dat Tran Quoc 15.11.1996 20146175
16 AM Dat Nguyen Dinh 21.02.1995 20130831
17 AM Dat Dinh Cong 27.02.1995 20140948
18 AM Dat Doan Huu 20.11.1996 20140949
19 AM Do Dang Ba 17.03.1996 20146193
20 AM Duc Nguyen Tuan 20.09.1996 20146209
21 AM Duc Bui Xuan 12.07.1997 20155381
22 AM Giang Dong Thi 26.01.1997 20155421
23 AM Giang Bui Hong 20.12.2000 N192007
24 AM Giap Duong Ngoc 04.04.1994 20120319
25 AM Ha Le Thi 20.02.1996 20141287
26 AM Ha Nguyen Thi 20.10.1996 N191899
27 AM Ha Pham Thu 24.01.2000 N191721
28 AM Hai Dinh Thanh 18.09.1995 20131218
29 AM Hai Nguyen Son 10.01.1970 N181596
30 AM Hai Nguyen Duyen 20.01.1996 20146249
31 AM Hao Do Thi Thu 23.10.1998 N191609
32 AM Hang Truong Thi 15.02.1996 20141467
33 AM Hien Dang Duc 19.08.2000 N192098
34 AM Hien Cao Thi Thuy 02.01.2000 N191544
35 AM Hieu Nguyen Van 04.10.1996 20146275
36 AM Hoang Dinh Huy 15.02.1996 20141748
37 AM Hoang Le Minh 13.06.1997 N191935
38 AM Huan Phan Van 15.06.1995 20131717
39 AM Huy Nguyen Khanh 17.10.2000 N191975
40 AM Huyen To Khanh 23.01.2000 N192115
41 AM Huyen Le Dang Thanh 22.09.2000 N192056
42 AM Long Le Hoang 24.06.1995 20132365
43 PM Huong Doan Thi 04.09.1997 20151895
44 PM Huong Nguyen Thi 04.02.1995 20142218
45 PM Kien Dao Trung 16.05.2000 N192064
46 PM Khuong Nguyen Duy 29.01.1996 20142375
47 PM Lan Le Thanh 27.07.1997 N191843
48 PM Linh Pham Dieu 27.06.2000 N192107
49 PM Linh Dinh Cat 17.06.2000 N192049
50 PM Linh Phan Thi Khanh 01.07.2000 N191980
51 PM Linh Do Thi 11.02.1997 N191880
52 PM Loan Le Thi 18.05.1997 N191172
53 PM Loan Do Thi Bich 11.07.2000 N191894
54 PM Loc Luu Quoc 24.09.1997 20152301
55 PM Mai Lai Thi Sao 19.05.1996 N190599
56 PM Minh Le Xuan 07.09.2000 N192136
57 PM Minh Nguyen Nhat 23.09.2000 N192032
58 PM Nam Hoang Phuong 20.11.1997 20152541
59 PM Nga Nguyen Thi Tuyet 02.12.1998 20165425
60 PM Ngan Tran Thu Thao 27.10.2000 N191998
61 PM Ngoc Pham Yen 16.04.2000 N192114
62 PM Nha Pham Thanh 03.02.1996 20143283
63 PM Nhung Dam Thi Hong 12.08.2000 N192104
64 PM Nhung Dang Hong 30.08.2000 N191971
65 PM Phuc Nguyen Van 09.09.1995 20132992
66 PM Phuoc Do Hung 16.01.1996 N190948
67 PM Phuong Vu Tuan 18.01.1995 20133055
68 PM Quan Vo Hong 03.04.1996 N192057
69 PM Quynh Luong The 08.10.1982 N192090
70 PM Quynh Le Thi Vuong 10.04.1996 N191812
71 PM Tam Nguyen Ngoc 20.11.1983 N192135
72 PM Tien Nguyen Viet 10.09.1998 N192078
73 PM Toai Bui Duc 03.09.1996 20146716
74 PM Toan Nguyen Quoc 05.01.1997 20153836
75 PM Thanh Nguyen Van 15.02.1996 20143990
76 PM Thanh Hoang Minh 20.08.1996 20144067
77 PM Thanh Cao Minh 06.12.1997 20153367
78 PM Thao Trinh Thanh 12.04.2000 N192097
79 PM Thao Hoang Phuong 25.12.2000 N192010
80 PM Thang Nguyen Bach 20.05.1996 20144202
81 PM Thang Nguyen Quyet 09.07.1997 N192042
82 PM The Pham Trong 10.09.1996 20144247
83 PM Thu Doan Thi 19.10.1995 20136502
84 PM Thuy Do Thi 05.01.2000 N191573
85 PM Tra Phung Bao 28.10.2000 N192089
86 PM Trang Le Thi Thu 07.12.2000 N191689
87 PM Tri Nguyen Van 12.10.1996 20144656
88 PM Van Vu Truong 01.04.1994 N191654
89 PM Vuong Pham Van 25.09.1996 20145333
90 PM Xuan Le Thanh 15.08.1996 20145348
91 PM Xuyen Ninh Thi 29.09.1996 20145358
92 PM Cuc Nguyen Thi 27.01.1996 N191813

Danh sách thi ngày 11/8/2019

(Xem trên máy tính hoặc quay ngang điện thoại để thấy đầy đủ thông tin)

No Time Lname Fname DOB Scode
1 AM Anh Dao Thi 16.08.1996 20150026
2 AM Anh Luong Ngoc 07.02.1997 20150077
3 AM Cuong Nguyen Manh 11.09.1994 N192168
4 AM Cuong Ung Sy 18.05.1994 20120152
5 AM Cuong Bui Manh 11.09.2000 N192142
6 AM Dung Hoang Anh 04.01.1997 N192185
7 AM Ha Nguyen Thi Thu 28.02.2000 N192170
8 AM Ha Le Xuan 15.09.1995 20131156
9 AM Hien Nguyen Thi Thu 02.01.2001 N192174
10 AM Hiep Dang Vu 13.01.1995 20141629
11 AM Hieu Tran Van 19.07.1997 20151454
12 AM Hoang Nguyen Minh 29.09.1996 20141786
13 AM Hoang Lo Minh 05.07.1995 N191821
14 AM Hon Nguyen Thanh 22.03.1995 20141873
15 AM Hung Pham Thanh 28.05.2000 N192147
16 AM Huong Vu Lan 20.12.2000 N192188
17 AM Huong Nguyen Thi 24.04.1996 20142221
18 AM
19 AM Lan Nguyen Thi 10.07.1997 N192151
20 AM Linh Tran Thi My 15.08.2000 N192172
21 AM Long Nguyen Duy 20.08.1997 20152265
22 AM Long Vu Thanh 17.09.2000 N192141
23 AM Loc Le Dang 02.01.1997 20155988
24 AM Minh Thao A 03.03.1998 N192186
25 AM Nga Tran Thanh 25.03.1991 N192164
26 AM Ngoc Do Minh 29.08.1996 20143199
27 AM Nhung Tran Thi Hong 10.12.2000 N192169
28 AM Nhung Doan Thi Cam 28.07.2000 N192166
29 AM Phong Nguyen Truong 05.09.2000 N192148
30 AM Phu Ho Dinh 25.03.1994 20149861
31 AM Phuoc Le Huu 23.04.2000 N192140
32 AM Quynh Dao Nhu 20.12.1997 N191650
33 AM Toan Nguyen Van 14.10.1997 N192162
34 AM Toan Vu Van 13.02.1996 20144565
35 AM Tu Phan Anh 07.04.1996 20145057
36 AM Tuan Ta Quang 16.05.2000 N192143
37 AM Thanh Le Duy 22.03.1996 20144073
38 AM Thang Tran Huu 01.11.1997 N192184
39 AM Thoi Nguyen Van 05.12.1997 20153634
40 AM Thuong Cao Thi Thanh 09.12.2000 N192171
41 AM Trang Nguyen Thi Thu 06.01.2000 N192187
42 AM Trang Nguyen Thu 16.01.2000 N191392
43 AM Viet Vu Duy 30.11.1997 20154360

Thông tin liên lạc hỗ trợ của Hội đồng Anh và ĐH Bách Khoa HN

Kết quả thi

Thí sinh nhận kết quả thi trực tiếp tại trung tâm sau 07 ngày làm việc kể từ ngày dự thi. Xuất trình CMND/CCCD của thí sinh (nếu nhận hộ phải mang thêm biên lai thu tiền). Trả kết quả trong 10 ngày tiếp theo. Thí sinh dự thi sẽ nhận được 01 chứng nhận điểm (candidate report) do Hội đồng Anh cấp. Chứng nhận điểm có giá trị quốc tế.

Thí sinh có thể xem kết quả thi online tại đây: Kết quả thi online (sau ngày thi khoảng 5-6 ngày)

Đối với sinh viên của trường Đại học Bách khoa Hà Nội: Chứng nhận điểm thi Aptis được Nhà trường công nhận, sinh viên hệ đại học đạt trình độ B1 trở lên của bài thi Aptis được chuyển điểm về Phòng Đào tạo và được công nhận đạt yêu đầu ra tương đương 450 TOEIC. Thời gian chuyển điểm: Sau khi có kết quả chính thức (phiếu điểm bản cứng) từ 1-2 ngày làm việc.

Thông tin tham khảo

APTIS là gì? Bài thi tiếng Anh APTIS của Hội đồng Anh

Cấu trúc của bài thi Aptis

Comments