Danh sách và lịch thi Aptis quốc tế 14/12 (khung 6 bậc Châu Âu CEFR)

Trung tâm Ngôn ngữ và Hỗ trợ trao đổi học thuật (CLA) – ĐH Bách Khoa Hà Nội xin thông báo danh sách và lịch thi Aptis quốc tế (đánh giá năng lực tiếng Anh theo khung 6 bậc Châu Âu – CEFR) phối hợp với Hội đồng Anh tổ chức vào ngày 14/12/2019  dành cho Sinh viên HUST, NEU, FTU, HOU, TNU, hướng dẫn viên du lịch quốc tế và mọi đối tượng có nhu cầu như sau:

Địa điểm thi:

 • Phòng 204-C3B, ĐH Bách Khoa HN.

Thời gian cụ thể:

Ca sáng: 7h, Ca chiều: 13h (nếu có)

Thí sinh có mặt đúng giờ tại địa điểm thi. Đăng ký tên thí sinh và nghe phổ biến nội quy thi.

Thí sinh làm bài thi chính thức gồm các hợp phần:

 • Ngữ pháp và Từ vựng (25 phút)
 • Kỹ năng Nghe (55 phút)
 • Kỹ năng Đọc (30 phút)
 • Kỹ năng Viết (50 phút)
 • Kỹ năng Nói (12 phút)

Những vật dụng được mang vào phòng thi:

 • CMND / CCCD / Hộ chiếu (bắt buộc để đăng ký thi)
 • Thẻ sinh viên (nếu đang học tại ĐH Bách Khoa HN)
 • Bút viết (bút bi, mực hoặc chì). Thí sinh có thể nháp lên lên tờ mã đề thi mà BTC phát

Những vật dụng không được mang vào phòng thi (để lại ở khu vực gửi đồ):

 • Điện thoại di động và các thiết bị điện tử khác (phải tắt nguồn trước khi gửi)
 • Các vật gây nguy hiểm cho người khác, vật cháy nổ và các vật dụng cá nhân khác

Quy định thi:

 • Thí sinh không thể hủy lịch thi đã đăng ký và không được hoàn trả phí dự thi.
 • Nếu vì lý do bất khả kháng không thể dự thi, thí sinh có thể đề nghị chuyển lịch thi nhưng phải làm thủ tục trước ngày thi 7 ngày.
 • Tại ngày thi, thí sinh phải có mặt đúng giờ và xuất trình đúng thẻ Sinh viên, CMND / CCCD / Hộ chiếu đã sử dụng để đăng ký dự thi.
 • Thí sinh nếu đến muộn hoặc thiếu giấy tờ hoặc giấy tờ không khớp với bản đăng ký sẽ không được dự thi.
 • Trong trường hợp có dấu hiệu thi hộ, giả mạo giấy tờ, giấy tờ không rõ ràng hoặc gian lận, trung tâm có quyền từ chối cho thí sinh dự thi và hủy kết quả thi.
 • Các trường hợp thi hộ hoặc gian lận, tùy tính chất và mức độ nghiêm trọng, trung tâm sẽ xem xét để công bố công khai trên website, fanpage của trung tâm và phối hợp với các đơn vị, cơ quan có liên quan để tiến hành các biện pháp xử lý bổ sung.

Hướng dẫn làm bài thi

Thí sinh có thể truy cập trang web http://bit.ly/aptistest để làm bài thi Aptis mẫu nhằm làm quen với các dạng câu hỏi và giao diện của bài thi.

Danh sách thi ngày 14/12/2019

(Xem trên máy tính hoặc quay ngang điện thoại để thấy đầy đủ thông tin)

Danh sách sẽ được cập nhật tại đây trước ngày thi 2-3 ngày.

Time Fname Lname DOB Scode No
7h An Dang Van 25.01.1996 20150003 1
7h Anh Giang Thi Phuong 01.05.2000 N194769 2
7h Anh Nguyen The 31.07.1995 20140157 3
7h Anh Phan Thi 05.12.1997 20150153 4
7h Anh Duong Viet 08.02.2000 N194298 5
7h Anh Nguyen Quynh 29.02.2000 N194297 6
7h Ban Pham Minh 01.05.1994 20150234 7
7h Bao Vo Quang 06.07.1996 20150255 8
7h Bang Nguyen Trong 15.06.1997 20150276 9
7h Bong Pham Van 13.10.1997 20150304 10
7h Cuong Tran Van 20.07.1997 20150546 11
7h Chien Le Xuan 20.10.1997 20150354 12
7h Doanh Tong Cong 25.08.1994 20150573 13
7h Dat Vi Trong 21.06.1997 20150890 14
7h Dat Pham Van 02.04.1997 20150876 15
7h Dat Nguyen Van 25.09.2000 N194511 16
7h Dinh Nguyen Dang 06.12.1997 20150932 17
7h Dinh Pham Van 14.05.1997 20150940 18
7h Duc Pham Ngoc 09.01.1997 20151057 19
7h Giang Nguyen Truong 16.08.1997 20151104 20
7h Giang Nguyen Thi Huong 04.12.1997 20151096 21
7h Ha Pham Thi Viet 23.10.1997 20151157 22
7h Ha Dang Luu 28.10.2000 N194273 23
7h Hai Tran Ngoc 21.02.1997 20151223 24
7h Hai Tran Xuan 14.01.1997 20151229 25
7h Hanh Le Bich 30.06.1997 20151246 26
7h Hang Nguyen Thi Phuong 30.09.2000 N194301 27
7h Hieu Pham Van Minh 14.01.1998 20161568 28
7h Hieu Nguyen Minh 13.10.1997 20151340 29
7h Hoan Le Quoc 03.08.1997 20151489 30
7h Hung Dang Van 24.10.1997 20151773 31
7h Hung Le Van 15.01.1997 20151789 32
7h Huy Nguyen Dinh 26.09.1997 20151676 33
7h Huyen Ta Thi Thu 10.10.1998 N194487 34
7h Hung Nguyen Dinh 17.09.1997 20151860 35
7h Huong Nguyen Thi 22.01.1997 20155807 36
7h Huong Tran Thi Trang 03.02.2000 N193967 37
7h Kien Pham Van 05.07.1997 20152075 38
7h Kieu Nguyen Thi 07.01.1996 20142436 39
7h Lan Nguyen Thi Phuong 08.12.1997 20152106 40
7h Linh Dang To 20.05.1999 N193559 41
7h Nguyet Vu Thi Anh 23.12.2000 N194768 42
7h Trang Nguyen Thi 24.01.1997 20153880 43
13h Linh Nguyen Thi Dieu 02.08.1998 N194486 44
13h Linh Phung Khanh 24.09.2000 N194272 45
13h Linh Luong Thi Khanh 02.09.2000 N193968 46
13h Loan Tran Thi Thu 19.02.1997 20152250 47
13h Luong Pham Thi 06.11.1997 20152341 48
13h Manh Ma Tien 22.02.1997 20152397 49
13h Men Tong Thi 07.02.1997 20152418 50
13h Na Le Thi 09.03.2000 N193970 51
13h Nam Nguyen Xuan 24.02.1996 20143082 52
13h Nga Dinh Hong 25.09.1997 20152622 53
13h Nga Nguyen Thi Bich 24.08.1997 20152632 54
13h Ngoc Le Bich 28.05.1997 20152679 55
13h Nguyen Nguyen Thanh 30.04.2000 N194512 56
13h Nhai Pham Thi 13.12.1997 20152746 57
13h Nhung Mai Thi 30.01.1998 N194669 58
13h Nhung Chu Thi 02.04.1997 20152776 59
13h Phuc Vu Minh 15.09.2000 N194510 60
13h Phung Pham Quang 26.05.1996 20143490 61
13h Phuong Duong Hai 11.08.1997 20152878 62
13h Phuong Dang Thu 02.10.2000 N194275 63
13h Quang Phan Ngoc 06.11.1997 20152977 64
13h Quan Nguyen Anh 26.08.1997 20153023 65
13h Quynh Tran Thi 05.10.1997 20153142 66
13h Quynh Nguyen Thi Nhu 27.06.1997 20153130 67
13h Sang Truong Dinh 28.12.1996 20143766 68
13h Soan Nguyen Thi 19.04.1996 20153167 69
13h Son Nguyen Hoang 01.12.1996 20143829 70
13h Tinh Nguyen Thi 10.04.1995 20133983 71
13h Tuan Nguyen Trong Anh 01.12.1997 20154115 72
13h Tung Kieu Van 16.09.1997 20154237 73
13h Tuyet Dao Thi 06.05.1997 20154178 74
13h Tuong Lai Van 14.10.1997 20154296 75
13h Thao Le Thi Phuong 21.01.1997 20153440 76
13h Thao Dang Thi 22.04.1997 20153434 77
13h Thang Nguyen Cong 15.08.1997 20153506 78
13h Thong Nguyen Khanh 15.09.1997 20153624 79
13h Tra Giang Thi 16.12.1996 20153908 80
13h Trang Pham Thi 11.05.1997 20153893 81
13h Trang Nguyen Thi Huyen 09.05.1997 20153883 82
13h Trang Nguyen Thi Thu 09.08.2000 N194302 83
13h Truong Tran Quang 15.05.1998 N194830 84
13h Xuyen Nguyen Thi 18.03.1997 20154436 85
13h Yen Pham Thi Kim 04.09.1996 20145376 86

Thông tin liên lạc hỗ trợ của Hội đồng Anh và ĐH Bách Khoa HN

Kết quả thi

Thí sinh nhận kết quả thi trực tiếp tại trung tâm sớm nhất sau 7 ngày làm việc kể từ ngày dự thi. Xuất trình CMND/CCCD của thí sinh (nếu nhận hộ phải mang thêm biên lai thu tiền). Trả kết quả trong 10 ngày tiếp theo. Thí sinh dự thi sẽ nhận được 01 chứng nhận điểm (candidate report) do Hội đồng Anh cấp. Chứng nhận điểm có giá trị quốc tế.

Thí sinh có thể xem kết quả thi online tại đây: Kết quả thi online (sớm nhất sau 5-6 ngày làm việc)

Đối với sinh viên của trường Đại học Bách khoa Hà Nội: Chứng nhận điểm thi Aptis được Nhà trường công nhận, sinh viên hệ đại học đạt trình độ B1 trở lên của bài thi Aptis được chuyển điểm về Phòng Đào tạo và được công nhận đạt yêu đầu ra tương đương 450 TOEIC. Thời gian chuyển điểm: Sau khi có kết quả chính thức (phiếu điểm bản cứng) từ 1-2 ngày làm việc. Việc cập nhật tiếp theo do phòng Đào tạo xử lý.

Thủ tục phúc khảo: Hiện Hội đồng Anh không cung cấp dịch vụ phúc khảo bài thi Aptis. Mọi thắc mắc (nếu có) của thí sinh dự thi sẽ được giải quyết trực tiếp tại phòng thi.

Thông tin tham khảo

APTIS là gì? Bài thi tiếng Anh APTIS của Hội đồng Anh

Cấu trúc của bài thi Aptis

Comments