Danh sách và lịch thi Aptis quốc tế 3, 4/8/2019 (khung 6 bậc Châu Âu CEFR)

Trung tâm Ngôn ngữ và Hỗ trợ trao đổi học thuật (CLA) – ĐH Bách Khoa Hà Nội xin thông báo danh sách và lịch thi Aptis quốc tế (đánh giá năng lực tiếng Anh theo khung 6 bậc Châu Âu – CEFR) phối hợp với Hội đồng Anh tổ chức vào ngày 3, 4/8/2019  như sau:

Địa điểm thi:

 • Phòng 204-C3B, ĐH Bách Khoa HN.

Thời gian cụ thể:

Ca sáng: 7h, Ca chiều: 13h

Thí sinh có mặt đúng giờ tại địa điểm thi. Đăng ký tên thí sinh và nghe phổ biến nội quy thi.

Thí sinh làm bài thi chính thức gồm các hợp phần:

 • Ngữ pháp và Từ vựng (25 phút)
 • Kỹ năng Nghe (55 phút)
 • Kỹ năng Đọc (30 phút)
 • Kỹ năng Viết (50 phút)
 • Kỹ năng Nói (12 phút)

Những vật dụng được mang vào phòng thi:

 • CMND / CCCD / Hộ chiếu (bắt buộc để đăng ký thi)
 • Thẻ sinh viên (nếu đang học tại ĐH Bách Khoa HN)
 • Bút viết (bút bi, mực hoặc chì)
 • Thí sinh có thể nháp lên lên tờ mã đề thi mà BTC phát

Những vật dụng không được mang vào phòng thi (để lại ở khu vực gửi đồ):

 • Điện thoại di động và các thiết bị điện tử khác (phải tắt nguồn trước khi gửi)
 • Các vật gây nguy hiểm cho người khác, vật cháy nổ và các vật dụng cá nhân khác

Quy định thi:

 • Thí sinh không thể hủy lịch thi đã đăng ký và không được hoàn trả phí dự thi.
 • Nếu vì lý do bất khả kháng không thể dự thi, thí sinh có thể đề nghị chuyển lịch thi nhưng phải làm thủ tục trước ngày thi 7 ngày.
 • Tại ngày thi, thí sinh phải có mặt đúng giờ và xuất trình đúng thẻ Sinh viên, CMND / CCCD / Hộ chiếu đã sử dụng để đăng ký dự thi.
 • Thí sinh nếu đến muộn hoặc thiếu giấy tờ hoặc giấy tờ không khớp với bản đăng ký sẽ không được dự thi.
 • Trong trường hợp có dấu hiệu thi hộ, giả mạo giấy tờ, giấy tờ không rõ ràng hoặc gian lận, trung tâm có quyền từ chối cho thí sinh dự thi và hủy kết quả thi.
 • Các trường hợp thi hộ hoặc gian lận, tùy tính chất và mức độ nghiêm trọng, trung tâm sẽ xem xét để công bố công khai trên website, fanpage của trung tâm và phối hợp với các đơn vị, cơ quan có liên quan để tiến hành các biện pháp xử lý bổ sung.

Hướng dẫn làm bài thi

Thí sinh có thể truy cập trang web http://bit.ly/aptistest để làm bài thi Aptis mẫu nhằm làm quen với các dạng câu hỏi và giao diện của bài thi.

Danh sách thi ngày 3/8/2019

(Xem trên máy tính hoặc quay ngang điện thoại để thấy đầy đủ thông tin)

No Time Lname Fname DOB Scode
1 AM Ampong Hubert 11.05.1987 N191864
2 AM An Nguyen Thi 16.07.1996 20140020
3 AM Anh Pham Ngoc 27.08.2000 N192014
4 AM Anh Nguyen Thi Phuong 04.09.1999 N191994
5 AM Anh Nguyen Ha 28.02.2000 N191926
6 AM Anh Le Quynh 15.12.1999 N191748
7 AM Anh Pham Thi Lan 28.11.2000 N191703
8 AM Anh Trinh Thi Ngoc 06.08.2000 N191583
9 AM Anh Do Thi Ngoc 05.12.1997 N191945
10 AM Anh Nguyen Thi Ngoc 22.07.1993 N191354
11 AM Bac Ta Van 29.10.1997 20155117
12 AM Canh Duong Van 03.08.1994 N191936
13 AM Canh Nguyen Van 29.01.1995 20130372
14 AM Cay Nguyen Van 18.12.1996 20140405
15 AM Chau Dinh Ngoc Bao 30.10.2000 N192015
16 AM Chau Nguyen Dieu 03.01.1999 N191200
17 AM Diem Vuong Thi 21.04.2000 N191699
18 AM Dung Vu Thi Thuy 13.11.2000 N191872
19 AM Dung Nguyen The 09.08.2000 N191924
20 AM Dung Nguyen Ta 22.12.2000 N191895
21 AM Dung Nguyen Tien 28.03.1996 20140815
22 AM Dung Bui Van 16.05.1997 20150656
23 AM Dan Nguyen Le Hoai 02.01.2000 N192005
24 AM Duc Bui Anh 14.04.2000 N191997
25 AM Giang Trinh Thu 07.03.2000 N191869
26 AM Giang Nguyen Thu 29.10.2000 N191851
27 AM Giang Le Huong 23.07.2000 N191744
28 AM Ha Do Bao 06.06.2000 N191960
29 AM Hai Nguyen Ngoc 22.03.1995 20141383
30 AM Hai Nguyen Thi 31.10.2000 N191923
31 AM Hien Ho Minh 13.11.2000 N191966
32 AM Hiep Nguyen Khanh 27.02.1997 N191841
33 AM Hieu Dong Xuan 26.12.2000 N191961
34 AM Hoang Nguyen Le 24.09.2000 N192080
35 AM Hoang Tran Hong 30.12.1993 20110368
36 AM Hong Bui Thi Bich 12.01.1999 N192009
37 AM Hong Nguyen Thai 19.08.2000 N191976
38 AM Hong Nguyen Manh 17.04.1973 N191641
39 AM Huyen Nguyen Khanh 22.05.2000 N191914
40 AM Huong Tran Thi 31.12.2000 N191571
41 AM Huong Dinh Thu 16.05.1997 N191898
42 AM Huong Tran Nhat 25.08.2000 N191927
43 AM Khanh Le Gia 23.03.1999 N191592
44 AM Khanh Nguyen Bao 22.07.2000 N191873
45 AM Lan Nguyen Thi Thu 06.11.1996 20142457
46 AM Lan Tran Huong 27.07.2000 N191870
47 AM Lan Hoang Thi Ngoc 05.02.2000 N191743
48 AM Lan Pham Thi Ngoc 07.05.2000 N191701
49 AM Mai Ly Ngoc 05.12.2000 N191889
50 AM Trang Nguyen Thi Huyen 04.03.2000 N191890
51 PM Linh Nguyen Thi Huong 16.10.2000 N191950
52 PM Loan Trinh To 19.12.2000 N191871
53 PM Loc Phan Xuan 13.06.1996 20142725
54 PM Mai Ta Thi Ngoc 01.02.2000 N192004
55 PM Mai Phan Ngoc 10.07.2000 N191913
56 PM Mai Le Quynh 07.07.2000 N191884
57 PM Minh Do Quang 05.12.2000 N191763
58 PM Nam Ton Phuong 22.07.2000 N191920
59 PM Ngan Nguyen Trang 02.07.2000 N181575
60 PM Nghia Hoang Trung 30.08.1997 20156137
61 PM Nguyet Dang Thi Minh 24.01.2000 N191745
62 PM Nhung Tran Thi Tuyet 27.11.1999 N191941
63 PM Nhung Tran Thi 17.07.1997 20156207
64 PM Nhu Vu Quynh 25.01.2000 N192003
65 PM Nhu Nguyen Thi Ha 05.11.1999 N191912
66 PM Phong Thai Van 13.07.1995 20132948
67 PM Phuong Dang Minh 21.07.2000 N191979
68 PM Phuong Duong Thi 03.02.1997 N191510
69 PM Phuong Phan Thi Mai 02.08.1997 N191948
70 PM Phuong Dang Thu 16.06.2000 N191919
71 PM Phuong Le Thi Thanh 21.04.2000 N191704
72 PM Quoc Tran Anh 06.11.1988 N191967
73 PM Quyen Le Thi 01.08.1998 N192001
74 PM Quyet Ta Quang 16.10.1998 N191942
75 PM Quynh Do Nhu 29.03.2000 N191574
76 PM Son Le Hong 20.09.1997 20153194
77 PM Tai Vu Duc 16.01.1996 20143928
78 PM Tam Bui Thi Thanh 07.04.2000 N191910
79 PM Tam Bui Van 16.08.1991 N191888
80 PM Tien Nguyen Thuy 16.07.2000 N191925
81 PM Toan Nguyen Duc 04.09.2000 N191993
82 PM Tu Dao Thi Cam 22.01.2000 N191996
83 PM Tuyen Nong Thanh 18.03.1985 N191154
84 PM Thai Tran Van 17.08.1995 N191897
85 PM Thao Vu Thu 27.06.2000 N192013
86 PM Thao Nguyen Phuong 26.10.2000 N191868
87 PM Thong Vo Trong 20.03.2000 N191915
88 PM Thuyet Nguyen Van 24.02.1993 20120944
89 PM Thu Nguyen Anh 18.02.2000 N191742
90 PM Truc Mai Thanh 26.11.1999 N191747
91 PM Trung Nguyen Duc 08.05.2000 N192006
92 PM Van Le Thao 26.09.2000 N191995
93 PM Vinh Hoang Tuan 25.01.2000 N192002
94 PM Vy Le 24.12.2000 N191702
95 PM Yen Lam Thi Hai 31.12.2000 N191978

Danh sách thi ngày 4/8/2019

(Xem trên máy tính hoặc quay ngang điện thoại để thấy đầy đủ thông tin)

No Time Lname Fname DOB Scode
1 AM Anh Dao Quynh 26.09.2000 N192127
2 AM Anh Nguyen Viet 01.06.1978 N191524
3 AM Anh Nguyen Tuan 01.08.2000 N192086
4 AM Anh Doan Ngoc 17.10.2000 N192124
5 AM Diep Nguyen Ngoc 23.10.2000 N192058
6 AM Dung Nguyen Ngoc 20.07.2000 N192093
7 AM Giang Nguyen Thi Ninh 09.10.2000 N192053
8 AM Hang Vu Thanh 18.02.2000 N192087
9 AM Hien Nguyen Thuy 20.11.2000 N192075
10 AM Hoan Tran Ngoc 09.05.1995 N191470
11 AM Hung Nguyen Manh 28.08.2000 N192106
12 AM Huy Nguyen An 29.10.1999 N191697
13 AM Huy Le Quang 09.10.2000 N192068
14 AM Huyen Trinh Ngoc 04.11.2000 N192091
15 AM Linh Pham Thi 04.08.1996 N191332
16 AM Linh Bui Dieu 16.07.1999 N192061
17 AM Linh Nguyen Thuy 27.11.2000 N192052
18 AM Loc Diem Dang 12.08.1996 20142717
19 AM Ly Nguyen Khanh 03.11.2000 N192131
20 AM Minh Nguyen Cong 17.02.1999 N192065
21 AM Nam Vu Tuan 24.06.2000 N192108
22 AM Quang Dong Minh 06.08.1996 20143573
23 AM Quynh Le Huong 24.03.1997 N192067
24 AM Toan Hoang Minh 04.01.1995 N192070
25 AM Tu Le Cong 18.01.2000 N192066
26 AM Tuan Dang Minh 06.11.2000 N192069
27 AM Thai Nguyen Anh 26.09.1988 N192048
28 AM Thao Vu Phuong 27.07.2000 N192118
29 AM Thao Tong Thi 06.06.1984 N192100
30 AM Thang Nguyen Dinh 02.05.1997 20153507
31 AM Thien Dang Phuc 14.08.1994 N192122
32 AM Thien Nguyen Huu 07.11.1994 20133744
33 AM Thu Tran Thi Anh 26.03.2000 N192105
34 AM Van Le Thi 22.06.2000 N192119
35 AM Vy Nguyen Duc Ha 09.11.2000 N192094

Thông tin liên lạc của Hội đồng Anh

Thông tin liên lạc của TT Ngôn ngữ và Hỗ trợ trao đổi học thuật – ĐH Bách Khoa HN

Kết quả thi

Thí sinh nhận kết quả thi trực tiếp tại trung tâm sau 07 ngày làm việc kể từ ngày dự thi. Xuất trình CMND/CCCD của thí sinh (nếu nhận hộ phải mang thêm biên lai thu tiền). Trả kết quả trong 10 ngày tiếp theo. Thí sinh dự thi sẽ nhận được 01 chứng nhận điểm (candidate report) do Hội đồng Anh cấp. Chứng nhận điểm có giá trị quốc tế.

Thí sinh có thể xem kết quả thi online tại đây: Kết quả thi online (sau ngày thi khoảng 5-6 ngày)

Đối với sinh viên của trường Đại học Bách khoa Hà Nội: Chứng nhận điểm thi Aptis được Nhà trường công nhận, sinh viên hệ đại học đạt trình độ B1 trở lên của bài thi Aptis được chuyển điểm về Phòng Đào tạo và được công nhận đạt yêu đầu ra tương đương 450 TOEIC. Thời gian chuyển điểm: Sau khi có kết quả chính thức (phiếu điểm bản cứng) từ 1-2 ngày làm việc.

Thông tin tham khảo

APTIS là gì? Bài thi tiếng Anh APTIS của Hội đồng Anh

Cấu trúc của bài thi Aptis

Comments