Danh sách và lịch thi Aptis quốc tế 4, 5/1 (khung 6 bậc Châu Âu CEFR)

Trung tâm Ngôn ngữ và Hỗ trợ trao đổi học thuật (CLA) – ĐH Bách Khoa Hà Nội xin thông báo danh sách và lịch thi Aptis quốc tế (đánh giá năng lực tiếng Anh theo khung 6 bậc Châu Âu – CEFR) phối hợp với Hội đồng Anh (British Council) tổ chức vào ngày 4, 5/1/2020  dành cho Sinh viên HUST, NEU, FTU, HOU, TNU, hướng dẫn viên du lịch quốc tế và mọi đối tượng có nhu cầu như sau:

Địa điểm thi:

Thời gian cụ thể:

Ca sáng: 7h, Ca chiều: 13h

Thí sinh có mặt đúng giờ tại địa điểm thi. Đăng ký tên thí sinh và nghe phổ biến nội quy thi.

Thí sinh làm bài thi chính thức gồm các hợp phần:

 • Ngữ pháp và Từ vựng (25 phút)
 • Kỹ năng Nghe (55 phút)
 • Kỹ năng Đọc (30 phút)
 • Kỹ năng Viết (50 phút)
 • Kỹ năng Nói (12 phút)

Những vật dụng được mang vào phòng thi:

 • CMND / CCCD / Hộ chiếu (bắt buộc để đăng ký thi)
 • Thẻ sinh viên (nếu đang học tại ĐH Bách Khoa HN)
 • Bút viết (bút bi, mực hoặc chì). Thí sinh có thể nháp lên lên tờ mã đề thi mà BTC phát

Những vật dụng không được mang vào phòng thi (để lại ở khu vực gửi đồ):

 • Điện thoại di động và các thiết bị điện tử khác (phải tắt nguồn trước khi gửi)
 • Các vật gây nguy hiểm cho người khác, vật cháy nổ.
 • Các vật dụng cá nhân khác

Quy định thi:

 • Thí sinh không thể hủy lịch thi đã đăng ký và không được hoàn trả phí dự thi.
 • Nếu vì lý do bất khả kháng không thể dự thi, thí sinh có thể đề nghị chuyển lịch thi nhưng phải làm thủ tục trước ngày thi 7 ngày.
 • Tại ngày thi, thí sinh phải có mặt đúng giờ và xuất trình đúng thẻ Sinh viên, CMND / CCCD / Hộ chiếu đã sử dụng để đăng ký dự thi.
 • Thí sinh nếu đến muộn hoặc thiếu giấy tờ hoặc giấy tờ không khớp với bản đăng ký sẽ không được dự thi.
 • Trong trường hợp có dấu hiệu thi hộ, giả mạo giấy tờ, giấy tờ không rõ ràng hoặc gian lận, trung tâm có quyền từ chối cho thí sinh dự thi và hủy kết quả thi.
 • Các trường hợp thi hộ hoặc gian lận, tùy tính chất và mức độ nghiêm trọng, trung tâm sẽ xem xét để công bố công khai trên website, fanpage của trung tâm và phối hợp với các đơn vị, cơ quan có liên quan để tiến hành các biện pháp xử lý bổ sung.

Hướng dẫn làm bài thi

Thí sinh có thể truy cập trang web http://bit.ly/aptistest để làm bài thi Aptis mẫu nhằm làm quen với các dạng câu hỏi và giao diện của bài thi.

Danh sách thi ngày 4/1/2020

(Xem trên máy tính hoặc quay ngang điện thoại để thấy đầy đủ thông tin)

Danh sách sẽ được cập nhật tại đây trước ngày thi 2-3 ngày.

Time Fname Lname No
7h An Le Thanh 1
7h Anh Do Tuan 2
7h Anh Pham Nguyen Mai 3
7h Anh Phan Lan 4
7h Bien Nguyen Van 5
7h Binh To 6
7h Cuong Vu Tuan 7
7h Chau Nguyen Nang 8
7h Chinh Nguyen Duc 9
7h Chinh Ngo Van 10
7h Chung Nguyen Binh 11
7h Doanh Tong Cong 12
7h Duy Nguyen Quang 13
7h Duy Tran Phuong 14
7h Duy Le Van 15
7h Duong Nguyen Dang 16
7h Dat Dang Thanh 17
7h Dat Nguyen Tuan 18
7h Dong Nguyen Mau 19
7h Duc Bui Huy 20
7h Duc Le Quang 21
7h Hai Nguyen Thi Minh 22
7h Hao Le Anh 23
7h Hang Luc Thi Thu 24
7h Han Hoang Ngoc 25
7h Hien Nguyen Thi 26
7h Hien Nguyen Thi Bich 27
7h Hiep Ngo Hao 28
7h Hieu Vuong Xuan 29
7h Hieu Doan Cong 30
7h Hoa Nguyen Phuong 31
7h Hoa Phung Thi 32
7h Hoan To Xuan 33
7h Hoan Hoang Van 34
7h Hoang Nguyen Tran Viet 35
7h Huan Ha Van 36
7h Hung Trinh Xuan 37
7h Huy Pham Quang 38
7h Huyen Tran Khanh 39
7h Trang Giang Quynh 40
13h Khang Nguyen Van 41
13h Khang Bui Duc 42
13h Khoi Pham Van 43
13h Lan Luu Thi 44
13h Lam Le Viet 45
13h Linh Nguyen Van 46
13h Linh Luong Thi Thuy 47
13h Mai Dinh Thi 48
13h Manh Nguyen Van 49
13h Manh Le Duy 50
13h Minh Ngo Xuan 51
13h Nam Vo Hoai 52
13h Nga Nguyen Thi 53
13h Ngoc Nguyen Bich 54
13h Nguyen Doan Van 55
13h Oanh Trinh Thi Ngoc 56
13h Phuc Nguyen Luong 57
13h Phuong Dao Thi Minh 58
13h Phuong Duong Thi 59
13h Phuong Pham Thi 60
13h Phuong Pham Mai 61
13h Quan Vu Quoc 62
13h Quynh Dang Khac 63
13h Quynh Dang Thuy 64
13h Quynh Nguyen Thi 65
13h Tam Nguyen Van 66
13h Toan Trieu Quoc 67
13h Tuan Le Cong 68
13h Tuan Nguyen Van 69
13h Tung Nguyen Thanh 70
13h Tuyen Nguyen Thi 71
13h Thanh Nguyen Thi 72
13h Thanh Pham Thi 73
13h Thang To Ngoc 74
13h Thuong Nguyen Thi Hoai 75
13h Trang Pham Thi 76
13h Trang Phan Hoang Thanh 77
13h Truong Bui Van 78
13h Uyen Khong Tu 79
13h Vuong Hoang Ngoc 80

Danh sách thi ngày 5/1/2020

(Xem trên máy tính hoặc quay ngang điện thoại để thấy đầy đủ thông tin)

Danh sách sẽ được cập nhật tại đây trước ngày thi 2-3 ngày.

Time Fname Lname DOB No
7h Anh Dinh Mai 11.10.2000 1
7h Anh Pham Thi Ngoc 31.07.1995 2
7h Anh Pham The 20.01.1998 3
7h Anh Ngo Nam 26.08.2000 4
7h Anh Do Thi Ngoc 15.07.1997 5
7h Cuong Le Thanh 11.06.1996 6
7h Cuong Ngo Da 25.02.1996 7
7h Chau Le Minh 30.04.1997 8
7h Chien Nguyen Duy 10.10.1995 9
7h Chien Nguyen Nhu 09.09.1997 10
7h Chinh Pham Tien 26.02.1997 11
7h Danh Nguyen Viet 05.07.1997 12
7h Duy Nguyen Manh 05.04.1997 13
7h Duy Hoang Van 02.05.1997 14
7h Du Tran Van 06.08.1997 15
7h Dat Luong Quoc 21.02.1997 16
7h Dat Nguyen Ngoc 03.04.1997 17
7h Dat Vu Ba 18.08.1997 18
7h Dat Pham Van 02.04.1997 19
7h Dang To Kim 10.02.1996 20
7h Duc Bui Xuan 07.02.1997 21
7h Duc Le Minh 17.08.1997 22
7h Giang Pham Truong 22.09.1997 23
7h Giang Nguyen Thi Le 19.11.1997 24
7h Hai Nguyen Son 10.04.1970 25
7h Hang Nguyen Phuong 14.01.1997 26
7h Hang Nguyen Thi 21.07.1997 27
7h Hau Vu Thi 28.03.1997 28
7h Hien Nguyen The 01.06.1995 29
7h Hien Hoang Huu 12.10.1997 30
7h Hiep Tran Huu 29.11.1995 31
7h Hieu Nguyen Trung 22.10.1997 32
7h Hoang Nguyen Huy 19.09.2001 33
7h Hoang Ha Cong Minh 05.03.1997 34
7h Hoang Pham Sy 23.11.1997 35
7h Hung Tran Van 25.08.1994 36
7h Huy Nguyen Quoc 11.07.1997 37
7h Huy Tran Duc 31.07.1998 38
7h Huy Nguyen Thuc 08.01.1997 39
7h Huyen Tran Thi Thanh 10.07.1997 40
7h Thao Dinh Phuong 13.04.1997 41
13h Huyen Nguyen Thi 06.06.1998 42
13h Huong Tran Thi Thu 17.12.1998 43
13h Huong Nguyen Thi 02.06.1997 44
13h Kien Tran Trung 19.12.1996 45
13h Kien Tran Trung 04.01.1998 46
13h Kieu Trinh Thi Thuy 05.12.2000 47
13h Khanh Nguyen Ngoc 19.12.1998 48
13h Khoa Nguyen Van 19.05.1998 49
13h Lam Pham Thanh 12.04.1997 50
13h Linh Le Huyen 01.02.1997 51
13h Linh Nguyen Thi 26.03.1998 52
13h Luong Nguyen Dac 03.02.1996 53
13h Men Bui Thi 12.01.1998 54
13h Nam Le Cong 20.02.1996 55
13h Nam Nguyen Trong 25.06.1997 56
13h Ninh Vu Duy 30.03.1995 57
13h Ngoc Le Thi Bich 10.12.1996 58
13h Nguyen Tran Ngoc 06.09.1996 59
13h Nhung Chu Thi 02.04.1997 60
13h Nhung Nhu Thi Hong 17.05.1998 61
13h Phan Nguyen Vi 14.03.1995 62
13h Phuc Nguyen Hoang 11.03.1996 63
13h Phuc Nguyen Phan 28.03.1999 64
13h Phung Pham Quang 26.05.1996 65
13h Quy Nguyen Xuan 21.05.1997 66
13h Quynh Nguyen Thi Nhu 26.05.2001 67
13h Son Tran Thai 17.10.1997 68
13h Son Hoang Ngoc 10.06.1996 69
13h Tam Truong Dinh 30.01.1997 70
13h Tu Nguyen Ngoc 09.04.1998 71
13h Tu Tran Dang 20.02.1997 72
13h Tuan Dang Huy 21.06.1997 73
13h Tung Do Thanh 04.10.1998 74
13h Tung Nguyen Xuan 19.09.1997 75
13h Thanh Nguyen Phuong 28.02.1995 76
13h Thao Ngo Thi 17.12.1999 77
13h Thang Pham Huu 25.06.1997 78
13h Thu Ngo Duy 14.02.1997 79
13h Thuy Trinh Thi 22.10.1997 80
13h Thu Bui Anh 28.10.2000 81
13h Thuong Vu Thi 24.03.1996 82
13h Trang Nguyen Thi Huyen 11.04.1998 83
13h Truong Bui Van 09.07.1997 84
13h Yen Hoang Thi 10.07.1997 85

Thông tin liên lạc hỗ trợ của Hội đồng Anh và ĐH Bách Khoa HN

Kết quả thi

Thí sinh nhận kết quả thi trực tiếp tại trung tâm sớm nhất sau 7 ngày làm việc kể từ ngày dự thi. Xuất trình CMND/CCCD của thí sinh (nếu nhận hộ phải mang thêm biên lai thu tiền). Trả kết quả trong 10 ngày tiếp theo. Thí sinh dự thi sẽ nhận được 01 chứng nhận điểm (candidate report) do Hội đồng Anh cấp. Chứng nhận điểm có giá trị quốc tế.

Thí sinh có thể xem kết quả thi online tại đây: Kết quả thi online (sớm nhất sau 5-6 ngày làm việc)

Đối với sinh viên của trường Đại học Bách khoa Hà Nội: Chứng nhận điểm thi Aptis được Nhà trường công nhận, sinh viên hệ đại học đạt trình độ B1 trở lên của bài thi Aptis được chuyển điểm về Phòng Đào tạo và được công nhận đạt yêu đầu ra tương đương 450 TOEIC. Thời gian chuyển điểm: Sau khi có kết quả chính thức (phiếu điểm bản cứng) từ 1-2 ngày làm việc. Việc cập nhật tiếp theo do phòng Đào tạo xử lý.

Thủ tục phúc khảo: Hiện Hội đồng Anh không cung cấp dịch vụ phúc khảo bài thi Aptis. Mọi thắc mắc (nếu có) của thí sinh dự thi sẽ được giải quyết trực tiếp tại phòng thi.

Thông tin tham khảo

Cấu trúc của bài thi Aptis

Comments