Danh sách và lịch thi Aptis quốc tế ngày 17, 18/10 (khung 6 bậc Châu Âu CEFR)

Trung tâm Ngôn ngữ và Hỗ trợ trao đổi học thuật (CLA) – ĐH Bách Khoa Hà Nội xin thông báo danh sách và lịch thi Aptis quốc tế (đánh giá năng lực tiếng Anh theo khung 6 bậc Châu Âu – CEFR) phối hợp với Hội đồng Anh (British Council) tổ chức thi các ngày 17, 18/10/2020  (T7, CN hàng tuần) dành cho Sinh viên HUST, NEU, FTU, TNU, giáo viên, công chức, viên chức, hướng dẫn viên du lịch quốc tế và mọi đối tượng có nhu cầu như sau:

Thời gian thi và địa điểm thi:

Quy định thi:

  • Thí sinh phải tuân thủ các quy định chung tại đây
  • Thí sinh phải đeo khẩu trang, sát khuẩn tay và giữ khoảng cách để bảo vệ bản thân và người xung quanh. Tuân thủ các quy định về phòng & chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế, thành phố Hà Nội.
  • Thí sinh có mặt đúng giờ tại địa điểm thi, làm thủ tục dự thi và nghe phổ biến nội quy thi.
  • Thí sinh làm bài thi chính thức gồm các hợp phần: Ngữ pháp và Từ vựng, Kỹ năng Nghe, Kỹ năng Đọc, Kỹ năng Viết, Kỹ năng Nói

Những vật dụng được mang vào phòng thi:

  • CMND / CCCD / Hộ chiếu (bắt buộc để đăng ký thi)
  • Thẻ sinh viên (nếu là Sinh viên)
  • Bút viết (bút bi, mực hoặc chì). Thí sinh có thể nháp lên lên tờ mã đề thi mà BTC phát

Những vật dụng không được mang vào phòng thi (để lại ở khu vực gửi đồ):

  • Điện thoại di động và các thiết bị điện tử khác (phải tắt nguồn trước khi gửi)
  • Các vật gây nguy hiểm cho người khác, vật cháy nổ và các vật dụng cá nhân khác

Hướng dẫn làm bài thi

Thí sinh có thể truy cập trang web http://bit.ly/aptistest để làm bài thi Aptis mẫu nhằm làm quen với các dạng câu hỏi và giao diện của bài thi.

Danh sách thi ngày 17/10/2020

Xem trên máy tính hoặc quay ngang điện thoại để thấy đầy đủ thông tin.
Danh sách sẽ được cập nhật tại đây trước ngày thi 2-3 ngày.

Date Time LName FName DOB Shift Scode
17.10 7h Anh Tran Tien 11.03.1996 AM 20150181
17.10 7h Anh Phan Phuong 19.06.1998 AM 20160202
17.10 7h Anh Nguyen Tuan 06.07.1996 AM 20140178
17.10 7h Anh Do Thi Ngoc 15.07.1997 AM 20150214
17.10 7h Anh Duong Tri 16.12.1996 AM 20169400
17.10 7h Anh Nguyen Thi Ngoc 07.04.1999 AM N206181
17.10 7h Anh Le Phuong 04.12.2001 AM N206151
17.10 7h Cong Tran Van 23.10.1998 AM 20160505
17.10 7h Cuong Nguyen Duc 09.11.1996 AM 20146098
17.10 7h Cuong Nguyen Phu 25.07.1995 AM 20135201
17.10 7h Chi Ngo Thi 23.04.1997 AM N206136
17.10 7h Chinh Phan Xuan 22.10.1998 AM 20160465
17.10 7h Di Ma Seo 29.04.1999 AM 20170461
17.10 7h Dieu Vu Phuong 08.05.2001 AM N206031
17.10 7h Duc Ngo Ngoc 15.12.1996 AM 20145574
17.10 7h EAYRS GREGORY RALPH 20.11.1962 AM N206188
17.10 7h EDWARDS CAMEO PONTSHO VICTOR 12.11.1991 AM N206273
17.10 7h Jacobs Maire 14.01.1994 AM N206556
17.10 7h Hien Nguyen Ba Minh 25.11.1999 AM 20172540
17.10 7h Hien Dinh Thanh 25.08.2000 AM N206130
17.10 7h Hoa Nguyen Thi 02.05.2001 AM N206335
17.10 7h Huong Dinh Thi 21.07.1998 AM N205196
17.10 7h Huong Ngo Thi 01.06.1998 AM N206456
17.10 7h Kien Phan Trung 26.02.2000 AM N206154
17.10 7h Khanh Dang Minh 19.09.2000 AM N206380
17.10 7h Khoi Nguyen Thi Hai 03.09.1999 AM N204889
17.10 7h LAM DINH THI THANH 21.10.1997 AM N206507
17.10 7h Le Nguyen Thi 02.01.1999 AM N206171
17.10 7h Linh Nguyen Thi Phuong 28.11.1998 AM N205945
17.10 7h Mai Vu Thi Ngoc 26.10.2002 AM N206441
17.10 7h Manh Nguyen Huy 24.02.1998 AM 20162656
17.10 7h Manh Nguyen Tuan 11.12.1996 AM 20142870
17.10 7h Manh Nguyen Duc 19.08.2000 AM 20186302
17.10 7h Ngan Dam Thi Kim 01.11.2000 AM N206451
17.10 7h Ngoc Vu Hong 05.10.1998 AM N206444
17.10 7h Pivovarova Maiia 09.05.1986 AM N206509
17.10 7h Phuong Pham Thi Thanh 02.06.1998 AM N205197
17.10 7h Thuy Dao Phuong 22.02.2000 AM N206442
17.10 7h Trang Pham Thi An 04.06.2001 AM N206457
17.10 7h Yen Le Thi 05.04.2001 AM N206551
17.10 13h Cuong Le Van 01.06.1993 PM N202284
17.10 13h Diep Nguyen Ngoc 02.03.1999 PM N206520
17.10 13h Dung Nguyen Thi Thuy 05.03.2001 PM N206549
17.10 13h Duy Pham Dang 02.01.2001 PM N206150
17.10 13h Ha Dang Hong 20.11.1999 PM N206310
17.10 13h Hanh To Thi 08.11.1998 PM N206146
17.10 13h Hong Mai Thi 20.10.1998 PM N206144
17.10 13h Huong Nguyen Thi 15.09.2001 PM N206508
17.10 13h Huyen Nguyen Thi Khanh 18.10.1999 PM N206311
17.10 13h Linh Le Thi 15.11.1996 PM 20152183
17.10 13h Linh Le Khanh 14.09.1999 PM N206308
17.10 13h Long Nghiem Van 31.01.1999 PM N206152
17.10 13h Mai Tong Thanh 15.04.1999 PM N206153
17.10 13h Nga Trung Thi 26.04.1997 PM N206449
17.10 13h Ngoc Tran Thi 19.02.1998 PM N206334
17.10 13h Nguyen Vu Thi Thao 15.04.1998 PM 20162995
17.10 13h Nhi Nguyen Yen 07.06.1999 PM N206114
17.10 13h Nhuong Ly Thi 11.11.1998 PM N206544
17.10 13h Phuong Dao Thu 26.12.1998 PM N206344
17.10 13h Phuong Nguyen Thi Thu 20.06.1999 PM N206313
17.10 13h Quan Le Hong 12.11.1997 PM 20153016
17.10 13h Quang Dong Minh 23.08.1995 PM N206316
17.10 13h Quyet Nong Van 20.07.1995 PM N206372
17.10 13h Raad Dale 22.09.1991 PM N206112
17.10 13h Toan Nguyen The 07.06.2000 PM N205870
17.10 13h Thao Khong Thi 24.05.1998 PM N204750
17.10 13h Thao Do Phuong 25.06.1999 PM N205243
17.10 13h Thu Tran Thi Thanh 24.11.1999 PM N206231
17.10 13h Thuy Nguyen Thi Thanh 10.10.1999 PM N206172
17.10 13h Trang Ma Thi 17.01.1994 PM N205811
17.10 13h Trang Mai Kieu 05.03.1997 PM N205818
17.10 13h Trieu Nguyen Huu 29.09.1997 PM 20153916
17.10 13h Truong Duong Dinh 10.09.1980 PM N204798
17.10 13h Truong Nguyen Xuan 02.11.1999 PM N206028
17.10 13h Uyen Bui Thi To 10.07.1997 PM N205859
17.10 13h Van Le Hong 24.07.1999 PM N206103
17.10 13h VOGES DNIKA 10.10.1991 PM N206512
17.10 13h Vui Dong Thi 28.02.1998 PM N206149

Danh sách thi ngày 18/10/2020

Xem trên máy tính hoặc quay ngang điện thoại để thấy đầy đủ thông tin.
Danh sách sẽ được cập nhật tại đây trước ngày thi 2-3 ngày.

Date Time LName FName DOB Shift Scode
18.10 7h ANSIT ANNA LORRAINE C. 05.12.1980 AM N206220
18.10 7h Anh Nguyen Thi Van 17.10.1999 AM N206515
18.10 7h Anh Do Duc 17.10.2000 AM N206349
18.10 7h Anh Pham Hoang Phuong 16.09.2000 AM N206056
18.10 7h Anh Bui Truc 08.11.1999 AM N206023
18.10 7h Belcher Nicholas Graham Ross 11.01.1995 AM N206497
18.10 7h Bich Dao Ngoc 28.12.1999 AM N206129
18.10 7h Blendulf Liesel 22.05.1995 AM N206496
18.10 7h Canh Vu Ngoc 26.02.1991 AM N205911
18.10 7h Cuong Le Van 01.06.1993 AM N202284
18.10 7h Chau Le Ngoc Bao 25.09.1999 AM N202811
18.10 7h Dat Tran Van 20.11.1997 AM 20160966
18.10 7h Dat Dinh Xuan 14.12.1998 AM 20165948
18.10 7h Diep Nguyen Thi 19.01.2000 AM N206107
18.10 7h Doan Tran Van 21.05.1997 AM N204778
18.10 7h Duc Dao Xuan 26.01.1997 AM 20165988
18.10 7h Duc Pham Minh 05.03.1999 AM N205808
18.10 7h Dung Doan Tan 21.12.1997 AM N202489
18.10 7h Duong Chu Thi 06.07.1999 AM 20176320
18.10 7h Duyen Nguyen Thi 31.12.1999 AM N206463
18.10 7h Ha Tran Thi Thu 10.04.1988 AM N205523
18.10 7h Hai Nguyen Thi 11.06.1997 AM N193354
18.10 7h Hau Nguyen Hong 13.04.1997 AM 20167968
18.10 7h Hien Pham Thi Thu 07.03.1999 AM N206128
18.10 7h HIeu Bui Trung 22.06.1999 AM N205939
18.10 7h Hoang Nguyen Viet 14.10.1998 AM N205122
18.10 7h Hop Nong Quang 15.02.1997 AM 20164927
18.10 7h Hung Nguyen Van 09.04.1999 AM N206232
18.10 7h Huyen Tran Thu 03.01.1999 AM N206464
18.10 7h Khong Nong Minh 10.04.1996 AM 20164943
18.10 7h Lien Do Thi 28.08.2000 AM N206155
18.10 7h Linh Nghiem Quang 12.02.1995 AM N206024
18.10 7h Mai Nguyen Hong 06.07.1986 AM N206555
18.10 7h Nga Pham Thi Phuong 23.04.1999 AM N206186
18.10 7h Ngan Ly Thi Thuy 19.12.1998 AM N206176
18.10 7h Nhi Dung Linh 01.02.1998 AM N205831
18.10 7h Thao Luu Thi 28.04.1999 AM N206175
18.10 7h Trang Phan Nguyen Ha 25.10.1999 AM N206187
18.10 7h Vi Pham Thao 30.05.1999 AM N206374
18.10 7h Trinh Le Ho Kieu 21.11.1999 AM N206331
18.10 13h An Cao Thuy 15.01.2001 PM N205972
18.10 13h Hai Tran Thi 19.08.1997 PM N206167
18.10 13h Hang Tran Thi Thu 31.07.1999 PM N206243
18.10 13h Hao Dang Minh 16.06.1997 PM N206503
18.10 13h Hien Phung Thi Bich 10.08.2000 PM N206108
18.10 13h Hue Nguyen Minh 04.11.1998 PM 20161777
18.10 13h Hung Nguyen Tien 16.12.1994 PM 20120482
18.10 13h Hung Nguyen Viet 13.04.1997 PM 20155790
18.10 13h Huyen Nguyen Khanh 27.10.1999 PM N206546
18.10 13h Huyen Tran Thi Thanh 04.12.1999 PM 20174798
18.10 13h Huyen Nguyen Thi 10.06.1997 PM 20155731
18.10 13h Kien Nguyen Trung 02.12.1996 PM 20155874
18.10 13h Ky Nguyen Sy 20.10.1996 PM 20159680
18.10 13h Linh Dang Thi Thuy 14.10.1999 PM N204747
18.10 13h Linh Ha Thi Thuy 19.03.1999 PM N206134
18.10 13h Loan Le Thi 20.09.1998 PM N205130
18.10 13h Long Le Dinh 11.10.1995 PM 20132359
18.10 13h Luong Hoang Xuan 03.03.1998 PM 20162588
18.10 13h Manh Nguyen Duc 26.07.1997 PM 20156033
18.10 13h Manh Nguyen Dinh 12.10.1999 PM N206504
18.10 13h Manh Nguyen Van 06.07.1998 PM 20162663
18.10 13h Nga Huynh Thanh 12.10.1998 PM N205821
18.10 13h Phuc Nguyen Minh 07.05.1998 PM N206443
18.10 13h Phuong Nguyen Thi Ha 10.07.1999 PM N206252
18.10 13h Son Nguyen Van 14.06.1998 PM N206190
18.10 13h Tien Le Thuy 27.08.1999 PM N206548
18.10 13h Toan Tran Van 20.03.1999 PM N202909
18.10 13h Thang Nguyen Duc 25.09.1999 PM N206127
18.10 13h Thao Diem Thi 02.06.1992 PM N192624
18.10 13h Thuy Pham Thanh 20.04.1999 PM N206070
18.10 13h Trang Nguyen Thi 25.04.1997 PM 20153881
18.10 13h Vi Nguyen Le 24.05.1998 PM N202949
18.10 13h Vu Dominik 19.05.1995 PM N206516
18.10 13h Yen Tran Bao 20.11.2001 PM N206519
18.10 13h Yen Ngo Hai 21.12.2001 PM N206482

Thông tin liên lạc hỗ trợ của Hội đồng Anh và ĐH Bách Khoa HN

Kết quả thi

Thí sinh nhận kết quả thi trực tiếp tại trung tâm sớm nhất sau 7 ngày làm việc kể từ ngày dự thi. Xuất trình CMND/CCCD của thí sinh (nếu nhận hộ phải mang thêm biên lai thu tiền). Trả kết quả trong 10 ngày tiếp theo. Thí sinh dự thi sẽ nhận được 01 chứng nhận (candidate report) do Hội đồng Anh (British Council) cấp.

Thí sinh có thể xem kết quả thi online tại đây: Kết quả thi online (sớm nhất sau 5-7 ngày làm việc)

Đối với sinh viên của trường Đại học Bách khoa Hà Nội: Kết quả thi Aptis được Nhà trường công nhận, sinh viên hệ đại học đạt trình độ B1 trở lên của bài thi Aptis được chuyển điểm về Phòng Đào tạo và được công nhận đạt yêu đầu ra tương đương 450 TOEIC. Thời gian chuyển điểm: Sau khi có kết quả chính thức (phiếu điểm bản cứng) từ 1-2 ngày làm việc. Việc cập nhật tiếp theo do phòng Đào tạo xử lý.

Thủ tục phúc khảo: Hiện Hội đồng Anh không cung cấp dịch vụ phúc khảo bài thi Aptis. Mọi thắc mắc (nếu có) của thí sinh dự thi sẽ được giải quyết trực tiếp tại phòng thi.

Mẫu chứng nhận (Candidate Report) Aptis của Hội đồng Anh (British Council)

Thông tin tham khảo

APTIS là gì? Bài thi tiếng Anh APTIS của Hội đồng Anh

Cấu trúc của bài thi Aptis

 

Comments