Danh sách và lịch thi Aptis quốc tế ngày 18, 19/7 (khung 6 bậc Châu Âu CEFR)

Trung tâm Ngôn ngữ và Hỗ trợ trao đổi học thuật (CLA) – ĐH Bách Khoa Hà Nội xin thông báo danh sách và lịch thi Aptis quốc tế (đánh giá năng lực tiếng Anh theo khung 6 bậc Châu Âu – CEFR) phối hợp với Hội đồng Anh (British Council) tổ chức thi các ngày 18, 19/7/2020  (T7, CN hàng tuần) dành cho Sinh viên HUST, NEU, FTU, TNU, giáo viên, hướng dẫn viên du lịch quốc tế và mọi đối tượng có nhu cầu như sau:

Địa điểm thi:

Thời gian cụ thể:

Ca sáng: 7h, Ca chiều: 13h

Thí sinh có mặt đúng giờ tại địa điểm thi, làm thủ tục dự thi và nghe phổ biến nội quy thi.

Thí sinh làm bài thi chính thức gồm các hợp phần: Ngữ pháp và Từ vựng, Kỹ năng Nghe, Kỹ năng Đọc, Kỹ năng Viết, Kỹ năng Nói

Những vật dụng được mang vào phòng thi:

  • CMND / CCCD / Hộ chiếu (bắt buộc để đăng ký thi)
  • Thẻ sinh viên (nếu đang học tại ĐH Bách Khoa HN)
  • Bút viết (bút bi, mực hoặc chì). Thí sinh có thể nháp lên lên tờ mã đề thi mà BTC phát

Những vật dụng không được mang vào phòng thi (để lại ở khu vực gửi đồ):

  • Điện thoại di động và các thiết bị điện tử khác (phải tắt nguồn trước khi gửi)
  • Các vật gây nguy hiểm cho người khác, vật cháy nổ và các vật dụng cá nhân khác

Quy định thi:

Hướng dẫn làm bài thi

Thí sinh có thể truy cập trang web http://bit.ly/aptistest để làm bài thi Aptis mẫu nhằm làm quen với các dạng câu hỏi và giao diện của bài thi.

Danh sách thi ngày 18/7/2020

Xem trên máy tính hoặc quay ngang điện thoại để thấy đầy đủ thông tin.
Danh sách sẽ được cập nhật tại đây trước ngày thi 2-3 ngày.

Date Time LName FName BOD Scode No
18.07 13h Anh Ninh Thao 08.07.1996 N202802 1
18.07 13h Anh Nguyen Thi Lan 21.04.1997 N202783 2
18.07 13h Anh Do Hai 22.04.1999 N202593 3
18.07 13h Anh Trinh Ngoc 28.11.2001 N202671 4
18.07 13h Binh Nguyen Thi Thanh 06.03.1998 N202862 5
18.07 13h Chinh Luong Cong 24.01.2001 N202057 6
18.07 13h Dung Nguyen Thi Thuy 09.07.1998 N202863 7
18.07 13h Dung Nguyen Tuan 22.08.1998 20165884 8
18.07 13h Duyen Nguyen Huong 29.09.2001 N202469 9
18.07 13h Dat Nguyen Tien 02.10.1997 20155339 10
18.07 13h Diep Luong Anh 02.10.2001 N202759 11
18.07 13h Duc Nguyen Van 21.04.1995 20131039 12
18.07 13h Ha Pham Thi My 16.11.2001 N202117 13
18.07 13h Hien Nguyen Thi 25.07.1998 N202511 14
18.07 13h Huong Nguyen Thi Thanh 06.12.1963 N200657 15
18.07 13h Lan Vu Thi Thu 17.06.2001 N202118 16
18.07 13h Linh Hoang Khanh 20.11.1999 N202741 17
18.07 13h Phuong Luong Ba 16.04.1968 N200659 18
18.07 13h Thuy Le Thi Thanh 31.07.1998 N202850 19
18.07 13h Thuy Tran Thanh 16.08.1998 N202893 20
18.07 13h Van Nguyen Duc 17.04.1998 20164608 21
18.07 13h Hoang Tran Duc 05.11.1997 20155654 22
18.07 13h Huy Nguyen Huu Quang 16.12.1998 N202824 23
18.07 13h Huy Tran Xuan 21.10.2001 N202754 24
18.07 13h Huyen Nguyen Thi Thanh 25.09.1998 N202567 25
18.07 13h Huyen Nguyen Ngoc 07.07.2001 N202058 26
18.07 13h Anh Nguyen Gia 17.01.1998 20160128 27
18.07 13h Anh Le Vu Phi 22.02.2001 N202479 28
18.07 13h Hoa Nguyen Thi 24.12.1999 N202665 29
18.07 13h Linh Nguyen Thi Thuy 15.08.2001 N202199 30
18.07 13h Linh Le Khanh 24.01.2001 N202674 31
18.07 13h Mai Bui Thao 11.02.2001 N202509 32
18.07 13h Nga Ninh Thi Phuong 08.03.1998 N202510 33
18.07 13h Ngan Phung Thi Thao 03.01.2000 N202473 34
18.07 13h Phong Hoang Trung 10.01.1997 20152825 35
18.07 13h Phu Tran Van 15.01.1995 20132971 36
18.07 13h Quang Nguyen Duc 17.07.1999 N202592 37
18.07 13h Tai Nguyen Xuan 25.06.2001 N202753 38
18.07 13h Tu Phung Thi Cam 15.11.2000 N202472 39
18.07 13h Tuan Hoang Danh 13.01.2001 N202760 40
18.07 13h Tuyet Tran Thi Anh 06.12.2001 N202526 41
18.07 13h Thanh Nguyen Long 17.12.1998 N202746 42
18.07 13h Thuy Vu Thi Minh 11.03.2001 N202757 43
18.07 13h Trang Tran Thi Linh 14.08.2001 N202755 44
18.07 13h Trang Nguyen Thi Huyen 31.10.2000 N202475 45
18.07 13h Trung Le Quoc 13.10.1997 N202676 46
18.07 13h Vy Nguyen Thao 15.12.2001 N202861 47

Danh sách thi ngày 19/7/2020

Xem trên máy tính hoặc quay ngang điện thoại để thấy đầy đủ thông tin.
Danh sách sẽ được cập nhật tại đây trước ngày thi 2-3 ngày.

Date Time LName FName BOD Scode No
19.07 7h Anh Do Duc 01.11.1998 N202736 48
19.07 7h Anh Ha Quang 02.03.1998 N202880 49
19.07 7h Anh Vu Duc 02.05.2001 N202852 50
19.07 7h Anh Nguyen Duong 14.04.2001 N202849 51
19.07 7h Anh Vu Thi Phuong 29.05.1998 N202796 52
19.07 7h Anh Ngo Thuy Nhat 18.07.2001 N202560 53
19.07 7h Anh Pham Van 10.02.1994 20121250 54
19.07 7h Bang Pham Thanh 15.01.1978 N202286 55
19.07 7h Chi Nguyen Linh 13.09.2001 N202851 56
19.07 7h Diem Bui Thi 07.03.2001 N202609 57
19.07 7h Hang Le Viet 20.08.1999 N202476 58
19.07 7h Hong Ngo Thi Thuy 03.11.1997 N202693 59
19.07 7h Hong Nguyen Thi Thu 13.10.1995 N202694 60
19.07 7h Huy Vu Van 01.10.1996 20151723 61
19.07 7h Huyen Luong Thi Thanh 04.06.1998 N202793 62
19.07 7h Khai Bui Quoc 17.02.1998 N200487 63
19.07 7h Ly Dao Khanh 16.11.1999 N202673 64
19.07 7h Mai Hoang Thi 19.07.2001 N202627 65
19.07 7h Nam Le Phuong 06.11.1997 20152552 66
19.07 7h Nga Nguyen Thi Thuy 02.08.1998 20165423 67
19.07 7h Ngoc Le Bao 23.09.2001 N202559 68
19.07 7h Quyen Nguyen Manh 17.06.1997 20156338 69
19.07 7h Son Hoang Truong 29.04.1998 N202887 70
19.07 7h Tinh Nguyen Thi 10.04.1995 20133983 71
19.07 7h Thao Nguyen Thi 01.08.2001 N202735 72
19.07 7h Quynh Le Quy 07.11.1999 N202813 73
19.07 7h Son To Ngoc 10.04.1999 N202814 74
19.07 7h Tho Pham Trang 01.04.1999 N202731 75
19.07 7h Thu Pham Thi Minh 14.09.1999 N202815 76
19.07 7h Thao Nguyen Thanh 22.08.2001 N202608 77
19.07 7h Trang Nguyen Thi Huyen 22.10.1994 N202520 78
19.07 7h Uyen Truong Thi To 25.11.2001 N202667 79
19.07 7h Van Le Thao 03.08.2001 N202668 80
19.07 13h Huong Nguyen Thi Thanh 06.12.1963 N200657 81
19.07 13h Phuong Luong Ba 16.04.1968 N200659 82
19.07 13h Phuc Nguyen Thanh 20.02.2001 N202657 83
19.07 13h Anh Truong Van 14.08.1999 N202848 84
19.07 13h Anh Dao Thi Ha 23.10.1988 N200799 85
19.07 13h Huong Bui Thi Thu 01.02.1996 20146378 86
19.07 13h Khanh Pham Van 08.03.1998 20162157 87
19.07 13h Khanh Dao Duy 17.08.1997 20155840 88
19.07 13h Khoi Le Huy 28.07.1997 20152035 89
19.07 13h My Duong Yen 05.08.2001 N202779 90
19.07 13h My Vu Van 03.06.1997 20156086 91
19.07 13h Ngat Nguyen Thi Hong 24.02.1997 N202689 92
19.07 13h Ngoan Nguyen Van 17.03.1996 20143192 93
19.07 13h Ngoc Vu Thi 08.02.1999 N202884 94
19.07 13h Ngoc Vu Linh 17.09.1998 N202800 95
19.07 13h Nguyen Nguyen Van 17.02.1998 20166535 96
19.07 13h Nhan Le Thanh 31.08.1999 N202886 97
19.07 13h Phong Dao Duc 09.05.1996 20146548 98
19.07 13h Phong Tran Khac 03.08.1998 20166572 99
19.07 13h Phu Hoang Minh 14.10.1998 20165485 100
19.07 13h Phuong Nguyen Minh 22.11.1999 N202146 101
19.07 13h Quynh Ho Thi Nhu 30.07.1999 N202805 102
19.07 13h Tam Phung Thi Hoai 06.02.1999 N202474 103
19.07 13h Thang Nguyen Duc 31.12.1997 20153510 104
19.07 13h Thang Tran Ngoc 09.10.1998 20167382 105
19.07 13h Thien Vu Luong 17.03.1997 20153588 106
19.07 13h Thuan Bui Dang 30.04.1998 20166805 107
19.07 13h Thuy Nguyen Thu 02.01.2002 N202846 108
19.07 13h Thuy Nguyen Thi Hong 31.08.1998 20165598 109
19.07 13h Trung Do Huy 27.09.1997 20153958 110
19.07 13h Van To Ngoc 18.11.1997 20154320 111
19.07 13h Vu Nguyen Long 02.08.1997 20154400 112

Thông tin liên lạc hỗ trợ của Hội đồng Anh và ĐH Bách Khoa HN

Kết quả thi

Thí sinh nhận kết quả thi trực tiếp tại trung tâm sớm nhất sau 7 ngày làm việc kể từ ngày dự thi. Xuất trình CMND/CCCD của thí sinh (nếu nhận hộ phải mang thêm biên lai thu tiền). Trả kết quả trong 10 ngày tiếp theo. Thí sinh dự thi sẽ nhận được 01 chứng nhận (candidate report) do Hội đồng Anh (British Council) cấp.

Thí sinh có thể xem kết quả thi online tại đây: Kết quả thi online (sớm nhất sau 5-7 ngày làm việc)

Đối với sinh viên của trường Đại học Bách khoa Hà Nội: Kết quả thi Aptis được Nhà trường công nhận, sinh viên hệ đại học đạt trình độ B1 trở lên của bài thi Aptis được chuyển điểm về Phòng Đào tạo và được công nhận đạt yêu đầu ra tương đương 450 TOEIC. Thời gian chuyển điểm: Sau khi có kết quả chính thức (phiếu điểm bản cứng) từ 1-2 ngày làm việc. Việc cập nhật tiếp theo do phòng Đào tạo xử lý.

Thủ tục phúc khảo: Hiện Hội đồng Anh không cung cấp dịch vụ phúc khảo bài thi Aptis. Mọi thắc mắc (nếu có) của thí sinh dự thi sẽ được giải quyết trực tiếp tại phòng thi.

Mẫu chứng nhận (Candidate Report) Aptis của Hội đồng Anh (British Council)

Thông tin tham khảo

APTIS là gì? Bài thi tiếng Anh APTIS của Hội đồng Anh

Cấu trúc của bài thi Aptis

Comments