Danh sách và lịch thi Aptis quốc tế ngày 3, 4/10 (khung 6 bậc Châu Âu CEFR)

Trung tâm Ngôn ngữ và Hỗ trợ trao đổi học thuật (CLA) – ĐH Bách Khoa Hà Nội xin thông báo danh sách và lịch thi Aptis quốc tế (đánh giá năng lực tiếng Anh theo khung 6 bậc Châu Âu – CEFR) phối hợp với Hội đồng Anh (British Council) tổ chức thi các ngày 3, 4/10/2020  (T7, CN hàng tuần) dành cho Sinh viên HUST, NEU, FTU, TNU, giáo viên, công chức, viên chức, hướng dẫn viên du lịch quốc tế và mọi đối tượng có nhu cầu như sau:

Thời gian thi và địa điểm thi:

Quy định thi:

  • Thí sinh phải tuân thủ các quy định chung tại đây
  • Thí sinh phải đeo khẩu trang, sát khuẩn tay và giữ khoảng cách để bảo vệ bản thân và người xung quanh. Tuân thủ các quy định về phòng & chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế, thành phố Hà Nội.
  • Thí sinh có mặt đúng giờ tại địa điểm thi, làm thủ tục dự thi và nghe phổ biến nội quy thi.
  • Thí sinh làm bài thi chính thức gồm các hợp phần: Ngữ pháp và Từ vựng, Kỹ năng Nghe, Kỹ năng Đọc, Kỹ năng Viết, Kỹ năng Nói

Những vật dụng được mang vào phòng thi:

  • CMND / CCCD / Hộ chiếu (bắt buộc để đăng ký thi)
  • Thẻ sinh viên (nếu là Sinh viên)
  • Bút viết (bút bi, mực hoặc chì). Thí sinh có thể nháp lên lên tờ mã đề thi mà BTC phát

Những vật dụng không được mang vào phòng thi (để lại ở khu vực gửi đồ):

  • Điện thoại di động và các thiết bị điện tử khác (phải tắt nguồn trước khi gửi)
  • Các vật gây nguy hiểm cho người khác, vật cháy nổ và các vật dụng cá nhân khác

Hướng dẫn làm bài thi

Thí sinh có thể truy cập trang web http://bit.ly/aptistest để làm bài thi Aptis mẫu nhằm làm quen với các dạng câu hỏi và giao diện của bài thi.

Danh sách thi ngày 3/10/2020

Xem trên máy tính hoặc quay ngang điện thoại để thấy đầy đủ thông tin.
Danh sách sẽ được cập nhật tại đây trước ngày thi 2-3 ngày.

Date Time LName FName DOB Shift Scode No
03.10 13h15 An Hoang Manh 20.12.1997 PM 20160007 1
03.10 13h15 Anh Do Thi Quynh 30.06.1999 PM N204343 2
03.10 13h15 Anh Vo Thi Nguyet 01.07.1998 PM N206030 3
03.10 13h15 Anh Tran Thi Kieu 19.02.1999 PM N205957 4
03.10 13h15 Bay Nguyen Ngoc 26.02.1996 PM 20155114 5
03.10 13h15 Duong Ly Van 01.02.1998 PM 20165914 6
03.10 13h15 Dat Le Tien 05.10.1998 PM N206119 7
03.10 13h15 Ha Ta Thu 08.05.1999 PM N203131 8
03.10 13h15 Hanh Bui Thi 08.07.1982 PM N203003 9
03.10 13h15 Hiep Pham Thanh 29.07.1998 PM 20161453 10
03.10 13h15 Hoa Luong Duc 06.02.1997 PM 20151595 11
03.10 13h15 Hoan Le Bat 27.11.1997 PM 20151470 12
03.10 13h15 Hong Vu Thi 08.02.1997 PM 20167200 13
03.10 13h15 Huyen Nguyen Ngoc 16.07.1998 PM 20166205 14
03.10 13h15 Huong Nguyen Thi Thanh 28.12.1997 PM N205942 15
03.10 13h15 Khoa Nguyen Ngoc 24.01.1997 PM 20152016 16
03.10 13h15 Khoa Tran Dang 10.03.1997 PM 20152020 17
03.10 13h15 Linh Nguyen Thi Khanh 02.02.1998 PM N206077 18
03.10 13h15 Linh Nguyen Thi Mai 29.09.1999 PM N205937 19
03.10 13h15 Luong Tran Xuan 02.05.1995 PM 20132463 20
03.10 13h15 Nam Lai Duc 05.12.1997 PM 20152545 21
03.10 13h15 Nam Tran Van 13.08.1997 PM 20156113 22
03.10 13h15 Nguyet Phan Thi 15.10.1998 PM N206074 23
03.10 13h15 Oanh Tran Thi Ngoc 06.10.1997 PM N205185 24
03.10 13h15 Quan Dinh Van 07.10.1999 PM N205480 25
03.10 13h15 Son Nguyen Duy 07.03.1996 PM N204134 26
03.10 13h15 Tiep Cao Duy 24.06.1996 PM 20156615 27
03.10 13h15 Tu Duong Thi Thanh 25.12.1998 PM N206065 28
03.10 13h15 Tuong Pham Van 11.11.1994 PM 20156831 29
03.10 13h15 Thao Nguyen Thi 30.04.2001 PM N206055 30
03.10 13h15 Thuy Nguyen Thi 05.05.1998 PM N205460 31
03.10 13h15 Thuy Pham Thi 28.11.1998 PM N206029 32
03.10 13h15 Trang Nguyen Thu 25.04.1999 PM N205944 33
03.10 13h15 Viet Bui Van 22.10.1995 PM N206076 34
03.10 13h15 Vinh Cao Ngoc 26.09.1999 PM N205479 35

Danh sách thi ngày 4/10/2020

Xem trên máy tính hoặc quay ngang điện thoại để thấy đầy đủ thông tin.
Danh sách sẽ được cập nhật tại đây trước ngày thi 2-3 ngày.

Date Time LName FName DOB Shift Scode No
04.10 7h15 Anh Ninh Thao 08.07.1996 AM N202802 36
04.10 7h15 Anh Tran Quynh 20.01.1999 AM N206115 37
04.10 7h15 Chien Nguyen Viet 06.07.1998 AM N205844 38
04.10 7h15 Dung Phan Thi Thuy 20.12.1999 AM N206106 39
04.10 7h15 Dung Phan Duc 29.12.1992 AM N201685 40
04.10 7h15 Dung Do Tien 23.08.1999 AM 20174558 41
04.10 7h15 Dung Nguyen Huu 22.08.1997 AM N205929 42
04.10 7h15 Duyen Nguyen Thi Phuong 23.10.2000 AM N206062 43
04.10 7h15 Duc Phan Van 26.02.1996 AM 20159618 44
04.10 7h15 Duc Hoang Anh 18.04.1997 AM 20151003 45
04.10 7h15 Giang Nguyen Xuan Truong 19.04.1999 AM N205830 46
04.10 7h15 Hang Le Thi Minh 19.03.1998 AM N206044 47
04.10 7h15 Hiep Nguyen Dinh 15.02.1997 AM 20151429 48
04.10 7h15 Hiep Ngo Hao 24.05.1996 AM 20146285 49
04.10 7h15 Hieu Bui Thi Minh 09.09.1999 AM N205930 50
04.10 7h15 Hoa Nguyen Thi 17.05.1997 AM 20151461 51
04.10 7h15 Hoang Dinh Huy 11.06.1998 AM N206080 52
04.10 7h15 Huy Hoang Xuan 18.12.1997 AM 20151659 53
04.10 7h15 Huy Tran Quoc 14.03.1998 AM 20161866 54
04.10 7h15 Huong Chu Thi Thu 24.02.1999 AM N205943 55
04.10 7h15 Linh Duong Qui 16.08.1999 AM 20170802 56
04.10 7h15 Linh Nguyen Thi Phuong 28.11.1998 AM N205945 57
04.10 7h15 Linh Tran Khanh 27.08.2002 AM N205924 58
04.10 7h15 Ni Pham Thi 24.04.1999 AM 20175053 59
04.10 7h15 Ngoc Nguyen Thi Hong 05.02.1999 AM N205970 60
04.10 7h15 Quang Le Van 11.11.1997 AM 20156314 61
04.10 7h15 Quynh Nguyen Thi 24.04.1999 AM 20175124 62
04.10 7h15 Phan Nguyen Vi 14.03.1995 AM 20143394 63
04.10 7h15 Tien Ha Van 19.02.1999 AM N204846 64
04.10 7h15 Uyen Hoang Thi To 04.04.1999 AM N206072 65
04.10 13h15 An Cao Thuy 15.01.2001 PM N205972 66
04.10 13h15 Anh Do Thi Hoang 30.06.1999 PM N204342 67
04.10 13h15 Duong Le Tung 13.12.1999 PM N206057 68
04.10 13h15 Duc Tran Ngoc 05.05.1996 PM 20141194 69
04.10 13h15 Ha Nguyen Viet 07.06.1989 PM N206026 70
04.10 13h15 Ha Pham Thi Thanh 04.08.1997 PM N204979 71
04.10 13h15 Hien Nguyen Thi 30.10.1998 PM N205882 72
04.10 13h15 Hoanh Cao Tran Dinh 23.10.1995 PM 20151582 73
04.10 13h15 Huyen Pham Thi 28.09.1998 PM N206118 74
04.10 13h15 Huyen Hoang Thi Ngoc 18.05.1998 PM 20165259 75
04.10 13h15 Khai Linh Duc 29.10.1998 PM N203013 76
04.10 13h15 Linh Nguyen Thi 07.11.1998 PM N205940 77
04.10 13h15 My Nguyen Thi 11.12.1999 PM N206116 78
04.10 13h15 Oanh Ha Thi 08.12.1998 PM N206058 79
04.10 13h15 Phuong Nguyen Thi 25.04.1997 PM N205971 80
04.10 13h15 Phuong Pham Vu Anh 18.10.1998 PM N205941 81
04.10 13h15 Quynh Le Thi Nhu 18.03.1998 PM 20164970 82
04.10 13h15 Son Pham Xuan 29.03.1998 PM 20163565 83
04.10 13h15 Tai Vu Duc 16.01.1996 PM 20143928 84
04.10 13h15 Tien Vu Thi Thuy 28.07.2000 PM N206043 85
04.10 13h15 Tuyet Tran Thi 30.01.1999 PM 20175339 86
04.10 13h15 Thao Pham Thanh 18.11.1999 PM N206063 87
04.10 13h15 Thoa Ngo Thi 16.03.1998 PM N206045 88
04.10 13h15 Thu Do Viet 27.07.1998 PM 20163937 89
04.10 13h15 Thuy Hoang Thanh 13.05.2000 PM N195242 90
04.10 13h15 Trung Do Le 28.11.1998 PM 20164237 91
04.10 13h15 Yen Nguyen Thi 27.01.1999 PM N206061 92
04.10 13h15 Yen Nguyen Thi Hai 26.08.1998 PM N205845 93

Thông tin liên lạc hỗ trợ của Hội đồng Anh và ĐH Bách Khoa HN

Kết quả thi

Thí sinh nhận kết quả thi trực tiếp tại trung tâm sớm nhất sau 7 ngày làm việc kể từ ngày dự thi. Xuất trình CMND/CCCD của thí sinh (nếu nhận hộ phải mang thêm biên lai thu tiền). Trả kết quả trong 10 ngày tiếp theo. Thí sinh dự thi sẽ nhận được 01 chứng nhận (candidate report) do Hội đồng Anh (British Council) cấp.

Thí sinh có thể xem kết quả thi online tại đây: Kết quả thi online (sớm nhất sau 5-7 ngày làm việc)

Đối với sinh viên của trường Đại học Bách khoa Hà Nội: Kết quả thi Aptis được Nhà trường công nhận, sinh viên hệ đại học đạt trình độ B1 trở lên của bài thi Aptis được chuyển điểm về Phòng Đào tạo và được công nhận đạt yêu đầu ra tương đương 450 TOEIC. Thời gian chuyển điểm: Sau khi có kết quả chính thức (phiếu điểm bản cứng) từ 1-2 ngày làm việc. Việc cập nhật tiếp theo do phòng Đào tạo xử lý.

Thủ tục phúc khảo: Hiện Hội đồng Anh không cung cấp dịch vụ phúc khảo bài thi Aptis. Mọi thắc mắc (nếu có) của thí sinh dự thi sẽ được giải quyết trực tiếp tại phòng thi.

Mẫu chứng nhận (Candidate Report) Aptis của Hội đồng Anh (British Council)

Thông tin tham khảo

APTIS là gì? Bài thi tiếng Anh APTIS của Hội đồng Anh

Cấu trúc của bài thi Aptis

 

Comments