Form đăng ký thi tiếng Anh nội bộ bổ sung (nếu có)

Nhằm hỗ trợ các bạn vì một số lý do khác nhau có thể không kịp đăng ký thi tiếng Anh nội bộ của trường đúng hạn, trung tâm mở form đăng ký để xem xét (nếu có thể sắp xếp được) như dưới đây.

Sau khi nhận được bản đăng ký, căn cứ vào:

  • Lý do bạn cung cấp,
  • Thứ tự đăng ký sớm,
  • Số lượng người đăng ký bổ sung,
  • Số chỗ dự thi có thể sắp xếp được và thời gian cho phép,

trung tâm sẽ thông báo cho bạn qua email hoặc nhắn tin qua số điện thoại của bạn về lịch đăng ký bổ sung (nếu có).

Lưu ý: Trung tâm sẽ không trả lời các tin nhắn, email cá nhân về việc khi nào mở đăng ký bổ sung (nếu có).

Để tránh bị nhỡ kế hoạch học tập và cập nhật điểm đúng hạn, bạn cần đăng ký theo lịch đã công bố

Trong trường hợp cần kết quả gấp bạn có thể đăng ký dự thi

Bạn cũng cần chủ động theo dõi các thông báo trên fanpage https://facebook.com/cfl.edu.vn để kịp thời cập nhật.

Comments