Đội ngũ Giảng viên Việt Nam

Nguyễn Quốc Hùng, MA

Thầy Nguyễn Quốc Hùng M.A là một trong những chuyên gia về giảng dạy Tiếng Anh hàng đầu ở Việt Nam với 34 năm công tác và giảng dạy tại Trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội, 21 năm xây dựng các chương trình Tiếng Anh trên truyền hình VTV2 (từ năm 1986 đến nay) và hơn mười năm trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam (từ năm 1994 đến nay). Cho đến nay thầy đã biên soạn 106 cuốn sách phục vụ giảng dạy và học tập Tiếng Anh và xây dựng 656 bài phát sóng trên truyền hình.

Từ năm 2010, thầy đã có một số bài giảng tại CFL thông qua các buổi hội thảo cho đông đảo các bạn sinh viên, cán bộ của Trường ĐHBK HN như Hội thảo “TOEIC 450: Khó hay dễ”“Phương pháp học tiếng Anh hiệu quả”. Những buổi giảng của thầy thu hút hàng nghìn sinh viên, đứng chật cả phòng hội trường Trường ĐHBK HN và thường kéo dài 3-4 giờ.

Ngoài ra, thầy còn trực tiếp truyền đạt phương pháp giảng dạy tiếng Anh hiện đại cho giáo viên tại CFL.

Thầy Nguyễn Quốc Hùng thực sự là một người thầy lớn, là tấm gương trong học tập để cả giáo viên và học viên phấn đấu noi theo.


Nguyễn Thị Thu Thủy, MA

Giảng viên tiếng Anh chuyên giảng dạy các khóa luyện thi TOEIC, Trung tâm Ngoại ngữ CFL

 • Cử nhân khoa tiếng Anh, Đại học Ngoại ngữ – ĐH Quốc gia Hà Nội
 • Thạc sỹ Giảng dạy tiếng Anh

Vũ Thị Thanh, MA

Giảng viên tiếng Anh chuyên giảng dạy các khóa luyện thi TOEIC, tiếng Anh tổng quát, Trung tâm Ngoại ngữ CFL

 • Cứ nhân ngành Ngôn ngữ Anh, Đại học Hà Nội
 • Thạc sĩ TESOL (giảng dạy tiếng Anh cho những người sử dụng tiếng Anh như một ngoại ngữ), ĐH Victoria, Úc

Phạm Thị Thu Nga, MA

Giảng viên tiếng Anh chuyên giảng dạy các khóa luyện thi TOEIC, Trung tâm Ngoại ngữ CFL

 • Cứ nhân khoa tiếng Anh, Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội
 • Thạc sĩ TESOL (giảng dạy tiếng Anh cho những người sử dụng tiếng Anh như một ngoại ngữ), ĐH Victoria, Úc

Đỗ Thị Khánh Vân, MA

Giảng viên tiếng Anh chuyên giảng dạy các khóa luyện thi TOEIC, Trung tâm Ngoại ngữ CFL

 • Cứ nhân ngoại ngữ,  Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội
 • Thạc sĩ ngôn ngữ Anh
 • TOEIC 900

Doãn Thị Vân, MA

Giáo viên giảng dạy chương trình tiếng Anh tổng quát, luyện thi TOEIC Trung tâm Ngoại ngữ CFL

 • Cử nhân Tiếng Anh
 • Thạc sỹ Lý luận và Phương pháp giảng dạy tiếng Anh – ĐHQG HN

Lê Thị Thủy, MA

Giảng viên tiếng Anh chuyên giảng dạy các khóa luyện thi TOEIC, Trung tâm Ngoại ngữ CFL

 • Cứ nhân khoa tiếng Anh , Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội
 • Thạc sĩ TESOL (giảng dạy tiếng Anh cho những người sử dụng tiếng Anh như một ngoại ngữ), ĐH Victoria, Úc

Lê Huyền Trang, MA

Giảng viên tiếng Anh chuyên giảng dạy các khóa luyện thi TOEIC, Trung tâm Ngoại ngữ CFL

 • Cứ nhân khoa tiếng Anh Anh, Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội
 • Thạc sĩ TESOL (giảng dạy tiếng Anh cho những người sử dụng tiếng Anh như một ngoại ngữ), ĐH Victoria, Úc

Lê Thị Thanh Hằng, MA

Giáo viên giảng dạy chương trình tiếng Anh Tổng quát, luyện thi TOEIC tại Trung tâm Ngoại ngữ CFL

 • Cử nhân Tiếng Anh, Đại học Hà Nội
 • Thạc sỹ chuyên ngành Lý luận và Phương pháp giảng dạy tiếng Anh, ĐH Hà Nội
 • IELTS 6.5

Nguyễn Diệp Hồng, MA

Giảng viên giảng dạy chương trình tiếng Anh tổng quát, luyện thi TOEIC Trung tâm Ngoại ngữ CFL

 • Cử nhân Tiếng Anh
 • Thạc sỹ ngôn ngữ học ứng dụng
 • Chứng nhận sáng kiến kinh nghiệm ngành GDĐT – Sở GDĐT HN

Nguyễn Thị Liên

Giảng viên chương trình tiếng Anh tổng quát, luyện thi TOEIC tại Trung tâm Ngoại ngữ CFL

 • Cử nhân Ngôn ngữ Anh, Đại học Hà Nội

Trần Thị Ân

Giảng viên trường chương trình ngữ pháp tiếng Anh và tiếng Anh giao tiếp tại Trung tâm Ngoại ngữ CFL

 • Cử nhân tiếng Anh, Đại học Hà Nội
 • Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm – Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội

Nguyễn Văn Hưng

Giảng viên chương trình tiếng Anh tổng quát, luyện thi TOEIC tại Trung tâm Ngoại ngữ CFL

 • Cử nhân (loại giỏi) ngành Sư phạm Tiếng Anh, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội

Mạc Thị Huyền

Giáo viên giảng dạy chương trình tiếng Anh Tổng quát ,  luyện thi TOEIC tại Trung tâm Ngoại ngữ CFL

 • Cử nhân (loại giỏi) ngành Sư phạm Tiếng Anh, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội

Nguyễn Thị Minh Dung

Giáo viên giảng dạy chương trình tiếng Anh Tổng quát Trung tâm Ngoại ngữ CFL

 • Cử nhân Tiếng Anh
 • Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm
 • Chứng chỉ quản lý giáo dục và đào tạo

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Giáo viên giảng dạy chương trình tiếng Anh Tổng quát Trung tâm Ngoại ngữ CFL

 • Cử nhân Tiếng Anh

Phạm Thị Hương Mai

Giáo viên giảng dạy chương trình tiếng Anh Tổng quát Trung tâm Ngoại ngữ CFL

 • Cử nhân Tiếng Anh
 • IELTS 6.0

Đoàn Thị Ngân Hoa

Giảng viên chương trình tiếng Anh tổng quát, luyện thi TOEIC tại Trung tâm Ngoại ngữ CFL

 • Cử nhân Ngôn ngữ Anh, Đại học Hà Nội
 • TOEIC 860

Nguyễn Thị Loan

Giáo viên giảng dạy chương trình tiếng Anh ngữ pháp, tiếng Anh tổng quát Trung tâm Ngoại ngữ CFL

 • Cử nhân Tiếng Anh

Lê Thu Trang

Giảng viên giảng dạy chương trình tiếng Anh tổng quát Trung tâm Ngoại ngữ CFL

 • Cử nhân Tiếng Anh
 • IELTS 7.0

Nguyễn Bích Ngọc

Giảng viên Đại học Hà Nội, giáo viên chương trình Tiếng Anh tổng quát Trung tâm Ngoại ngữ CFL

 • Cử nhân Tiếng Anh

Lê Thị Linh

Giảng viên giảng dạy chương trình tiếng Anh tổng quát Trung tâm Ngoại ngữ CFL

 • Cử nhân Tiếng Anh (loại giỏi)

Phạm Thị Thu Dương

Giảng viên giảng dạy chương trình tiếng Anh tổng quát Trung tâm Ngoại ngữ CFL

 • Cử nhân Tiếng Anh

 

Nguyễn Tự Sánh

Giảng viên khoa tiếng Anh Đại học Hà Nội, giảng viên chương trình tiếng Anh giao tiếp Trung tâm Ngoại ngữ CFL

 • Cử nhân Tiếng Anh (loại giỏi)
 • Giải thưởng cuộc thi nói giỏi tiếng Anh – ĐH Hà Nội

IELTS 8.0

Comments

comments