Hướng dẫn sử dụng và cấp lại mật khẩu email sinh viên Bách Khoa

Kể từ 11/2017, nhà trường đã thực hiện cấp email mới  có dạng @sis.hust.edu.vn (trên nền dịch vụ của Microsoft) cho toàn bộ sinh viên trường để thay thế cho email cũ @student.hust.edu.vn (GMail của Google).

Tài khoản mới bao gồm tên truy cập + mật khẩu đã được gửi vào hệ thống công báo trên Cổng thông tin đào tạo https://ctt-daotao.hust.edu.vn

Tên tài khoản email mới có dạng: “tên sinh viên” . “viết tắt họ đệm” “mã sinh viên bỏ số 20 ở đầu” @sis.hust.edu.vn

Ví dụ: Sinh viên tên là Trần Bách Khoa mã sinh viên 20171234 có tên tài khoản hay địa chỉ email là: khoa.tb171234@sis.hust.edu.vn

Cách đăng ký hoặc xin cấp lại mật khẩu tài khoản online

B1. Truy cập địa chỉ http://bit.ly/emaildhbk

B2. Nhập thông tin vào form đăng ký bao gồm

  1. Điền đầy đủ thông tin cá nhân
  2. Lý do đăng ký: Mất mật khẩu, chưa có email, chuyển hệ…
  3. Upload ảnh chụp mặt trước thẻ Sinh viên ĐH Bách Khoa Hà Nội (không phải ảnh cá nhân 3×4 hay 4×6)
  4. Nhấn nút [Tải ảnh chụp thẻ sinh viên của bạn]
  5. Nhấn nút [Gửi thông tin]

B3. Chờ thông báo

  • Nếu đăng ký thành công, sinh viên sẽ nhận được thông báo trên màn hình

B4. Đăng nhập

  • Sau khi đã nhận được thông tin tài khoản, truy cập địa chỉ https://mail.hust.edu.vn

Mọi thông tin thắc mắc về email HUST vui lòng liên hệ:

Các thông báo liên quan

Comments