Lịch Khai giảng các khóa học tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Hàn

Liên tục khai giảng vào ngày thứ 5thứ 6 hàng tuần.

Các khóa học tiếng Anh cơ bản

Lớp Ngày KG Lịch học Ca Số buổi Học phí Ghi chú
Tiếng Anh giao tiếp 1 E1 Thứ sáu hàng tuần 2.4.6 18h 20 1.500.000
Tiếng Anh giao tiếp 1 E1 Thứ năm hàng tuần 3.5.7 18h 20 1.500.000
Tiếng Anh giao tiếp 2 E2 Thứ sáu hàng tuần 2.4.6 18h 20 1.500.000
Tiếng Anh giao tiếp 2 E2 Thứ năm hàng tuần 3.5.7 18h 20 1.500.000
Ngữ pháp tiếng Anh GR Thứ sáu hàng tuần 2.4.6 18h 25 1.200.000
Ngữ pháp tiếng Anh GR Thứ năm hàng tuần 3.5.7 18h 25 1.200.000

Các khóa luyện thi TOEIC

Lớp Ngày KG Lịch học Ca Số buổi Học phí Ghi chú
Luyện thi TOEIC 400+
(Đầu vào 300-400)
T1 Thứ sáu hàng tuần 2.4.6 18h 18 1.600.000
Luyện thi TOEIC 400+
(Đầu vào 300-400)
T1 Thứ năm hàng tuần 3.5.7 18h 18 1.600.000
Luyện thi TOEIC 450+
(Đầu vào 350-450)
T2 Thứ sáu hàng tuần 2.4.6 18h 18 1.800.000
Luyện thi TOEIC 450+
(Đầu vào 350-450)
T2 Thứ năm hàng tuần 3.5.7 18h 18 1.800.000
Luyện đề 3 buổi / tuần
(dành cho SV năm cuối)
T59
T60
Thứ năm, thứ sáu
hàng tuần
2.4.6
3.5.7
18h 20 2.000.000
Luyện đề cấp tốc
(dành cho SV năm cuối)
T59
T60
Thứ sáu hàng tuần 23456 18h 20 2.000.000
Luyện thi TOEIC dài hạn TX 3.5 18h 40 500.000

Các khóa học tiếng Nhật, tiếng Hàn

Lớp Ngày KG Lịch học Ca Số buổi Học phí Ghi chú
Tiếng Nhật sơ cấp N1 3,10,17,24,31/5
7,14,21,28/6
2.4.6 18h 25 1.850.000
Tiếng Nhật sơ cấp N2 3,10,17,24,31/5
7,14,21,28/6
2.4.6 18h 25 1.850.000
Tiếng Hàn tổng quát HS 3,10,17,24,31/5
7,14,21,28/6
4.6 18h 25 1.850.000

Lịch Khai giảng các lớp tiếng Đức:

Xem chi tiết tại đây: http://vdz.edu.vn/lich-khai-giang-cac-lop

Thông tin liên hệ

Comments