Lịch Khai giảng các khóa học tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Hàn

Liên tục khai giảng vào ngày thứ 5thứ 6 hàng tuần.

Các khóa học tiếng Anh cơ bản

Lớp Ngày KG Lịch học Ca Số buổi Học phí Ghi chú
Tiếng Anh giao tiếp 1 E1 05,12,19,26/10
02,09,16,23,30/11
2.4.6 18h 20 1.500.000
Tiếng Anh giao tiếp 1 E1 04,11,18,25/10
01,08,15,22,29/11
3.5.7 18h 20 1.500.000
Tiếng Anh giao tiếp 2 E2 05,12,19,26/10
02,09,16,23,30/11
2.4.6 18h 20 1.500.000
Tiếng Anh giao tiếp 2 E2 04,11,18,25/10
01,08,15,22,29/11
3.5.7 18h 20 1.500.000
Ngữ pháp tiếng Anh GR 05,12,19,26/10
02,09,16,23,30/11
2.4.6 18h 25 1.200.000
Ngữ pháp tiếng Anh GR 04,11,18,25/10
01,08,15,22,29/11
3.5.7 18h 25 1.200.000

Các khóa luyện thi TOEIC

Lớp Ngày KG Lịch học Ca Số buổi Học phí Ghi chú
Luyện thi TOEIC 400+
(Đầu vào 300-400)
T1 05,12,19,26/10
02,09,16,23,30/11
2.4.6 18h 18 1.600.000
Luyện thi TOEIC 400+
(Đầu vào 300-400)
T1 04,11,18,25/10
01,08,15,22,29/11
3.5.7 18h 18 1.600.000
Luyện thi TOEIC 450+
(Đầu vào 350-450)
T2 05,12,19,26/10
02,09,16,23,30/11
2.4.6 18h 18 1.800.000
Luyện thi TOEIC 450+
(Đầu vào 350-450)
T2 04,11,18,25/10
01,08,15,22,29/11
3.5.7 18h 18 1.800.000
Luyện đề 3 buổi / tuần T59
T60
05,12,19,26/10
02,09,16,23,30/11
2.4.6
3.5.7
18h 20 2.000.000
Luyện đề cấp tốc T59
T60
05,12,19,26/10
02,09,16,23,30/11
23456 18h 20 2.000.000
Luyện thi TOEIC dài hạn TX 3.5 18h 40 500.000

Các khóa học tiếng Nhật, tiếng Hàn

Lớp Ngày KG Lịch học Ca Số buổi Học phí Ghi chú
Tiếng Nhật sơ cấp N1 05,12,19,26/10
02,09,16,23,30/11
2.4.6 18h 25 1.850.000
Tiếng Nhật sơ cấp N2 05,12,19,26/10
02,09,16,23,30/11
2.4.6 18h 25 1.850.000
Tiếng Hàn tổng quát HS 05,12,19,26/10
02,09,16,23,30/11
4.6 18h 25 1.850.000

Thông tin liên hệ

Comments