Những lỗi sai thường gặp trong tiếng Anh

Thay vì nói “Last night, I dreamt with you”, bạn nên sửa lại thành “Last night, I dreamt about you”. Danh sách dưới đây sẽ giúp bạn hiểu thêm về một số lỗi sai thường gặp trong Tiếng Anh.

 

Phương Nhi – Vnexpress

Comments