Thẩm quyền cấp chứng chỉ ngoại ngữ IELTS, TOEFL, TOEIC, APTIS…

Ngày 02 tháng 11 năm 2018, Tổng cục Du lịch đã có công văn gởi đến các Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên toàn quốc về việc thông báo các đơn vị có thẩm quyền cấp chứng chỉ ngoại ngữ.

Trong công văn 1552/TCDL-LH nêu rõ: sau khi làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo về các đơn vị có thẩm quyền cấp chứng chỉ ngoại ngữ như sau:

 1. Hiện nay Bộ GDĐT đang xem xét lựa chọn đơn vị có đủ năng lực tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hiện nay theo quy định tại Thông tư số 23/TT-BGDĐT ngày 29/9/2017. Vì vậy đến nay chưa có chứng chỉ ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam được cấp và chứng chỉ ngoại ngữ theo Khung tham chiếu trình độ ngoại ngữ chung Châu Âu.
 2. Đến nay:
  1. chỉ có Tổ chức Giáo dục quốc tế IDP (IDP Education Viet Nam) và Hội đồng Anh (British Council) được ủy quyền tổ chức thi cấp chứng chỉ IELTS,
  2. chỉ IIG Việt Nam được ủy quyền tổ chức thi cấp chứng chỉ TOEFL và TOEIC,
  3. chỉ Hội đồng Anh (British Council) được ủy quyền tổ chức thi cấp chứng chỉ Aptis,
  4. chỉ Phân viện Puskin được ủy quyền tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Nga TORFL.

Một số cơ sở giáo dục hoặc trung tâm tại Việt Nam được ủy quyền tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Pháp (DELF), tiếng Nhật (JLPT), tiếng Trung Quốc (HSK), tiếng Hoa (TOCFL), tiếng Hàn Quốc (TOPIK).

Vì thế các tổ chức, cá nhân khi xin cấp thẻ Hướng dẫn viên du lịch quốc tế cần tham khảo tại các website chính thức của các tổ chức cấp chứng chỉ quốc tế đó

 • https://www.vn.ambafrance.org/DELF-DALF (DELF);
 • https://www.vietnam.campusfrance.org/vi/page/lich-thi-tcf (TCF);
 • https://www.jlpt.jp/e/application/overseas_list.html (JLPT);
 • https://www.chinesetest.cn/goKdInfoOrPlan.do (HSK);
 • https://tweduvn.org/vn/chinese.php?cid= 12&id=85 (TOFCL);
 • https://www.topik.go.kr/usr/cmm/subLocation.do?menuSeq=2110401 (TOPIK).

Nguồn: https://sdl.thuathienhue.gov.vn/?gd=20&cn=1&id=224&tc=3782

Văn bản liên quan:


Trong các đơn vị được nhắc đến ở trên, Trung tâm Ngôn ngữ và Hỗ trợ trao đổi học thuật – ĐH Bách Khoa Hà Nội đang hợp tác với các đối tác:

 • Hội đồng Anh (British Council) để tổ chức thi cấp chứng chỉ APTIS (2 tuần / lần).
 • Công ty IIG Việt Nam để tổ chức thi cấp chứng chỉ TOEIC (2 tuần / lần)
 • Tổ chức Giáo dục quốc tế IDP (IDP Education Viet Nam) và Hội đồng Anh (British Council) để tổ chức thi cấp chứng chỉ IELTS

Sinh viên và mọi cá nhân có nhu cầu vui lòng xem các thông báo thi TOEIC và APTIS tại đây:

Thông tin liên hệ:

Trung tâm Ngôn ngữ và Hỗ trợ trao đổi học thuật
Địa chỉ: Phòng 101-C3B, ĐH Bách Khoa Hà Nội
ĐT: 024.386802445, 024.3623.1425
Emai: cfl@hust.edu.vn / info@cfl.edu.vn
Website: https://cfl.edu.vn
Fanpage: https://facebook.com/cfl.edu.vn

Comments