Thông báo kế hoạch khảo thí, tuyển sinh, đào tạo tháng 2, 3/2021

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19; Chỉ thị số 79/CT-BGDĐT ngày 28/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trong các cơ sở giáo dục đào tạo; Công văn số 442/BGDĐT-GDĐH ngày 01/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường giải pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19; căn cứ thông báo ngày 15/2/2021 của trường ĐH Bách Khoa HN và căn cứ tình hình thực tế dịch bệnh còn phức tạp, Trung tâm Ngôn ngữ & Hỗ trợ trao đổi học thuật (CLA) trân trọng thông báo:

1. Lịch thi TOEIC quốc tế

  • Tạm hoãn các đợt thi trong tháng 2, 3/2021 cho đến khi có thông báo mới

2. Lịch thi Aptis tháng 1, 2, 3/2021

TT Kỳ thi Lịch cũ Lịch mới Ghi chú
1 Aptis 31/1/2021 9/3/2021 Hết chỗ
2 Aptis 1/2/2021 Sáng 10/3/2021 Hết chỗ
3 Aptis 2/2/2021 Chiều 10/3/2021 Hết chỗ
4 Aptis 3/2/2021 Sáng 11/3/2021 Hết chỗ
5 Aptis 27/2/2021 13/3/2021 Hết chỗ
6 Aptis 28/2/2021 14/3/2021 Hết chỗ

Lịch dự phòng (dành cho thí sinh chuyển kíp): Chiều 11/3/2021, chiều 13/3/2021 và chiều 14/3/2021.

Giữ nguyên các lịch thi Aptis từ 13/3/2021.

3. Lịch thi tiếng Anh nội bộ trường tháng 2, 3/2021

TT Kỳ thi Lịch cũ Lịch mới Ghi chú
1 Tiếng Anh nội bộ
(tháng 2/2021)
22-26/2/2021 15-19/3/2021
2 Tiếng Anh nội bộ
(tháng 3/2021)
22-31/3/2021 Giữ nguyên

4. Lịch đào tạo

  • Lịch đào tạo các lớp tiếng Anh (bao gồm các lớp Blended Learning, Tiếng Anh tăng cường và Aptis) đã được báo đến từng lớp qua các kênh liên hệ chính thức.
  • Các lớp bắt đầu học online từ 22/2 đến 6/3/2021 theo chỉ đạo chung của nhà trường.
  • Phương thức học sau ngày 6/3/2021 sẽ được cập nhật sau.

5. Các hoạt động được tăng cường thực hiện online

Liên hệ Tuyển sinh – Đào tạo

TT Công việc Đầu mối Teams / Email
1 Tuyển sinh tiếng Anh Cô Hoa hoa.thaiphuong@hust.edu.vn
2 Tuyển sinh tiếng Đức Cô Nhung nhung.nguyenphuong@hust.edu.vn
3 Tuyển sinh tiếng Nhật Cô Tú tu.nguyenthithanh1@hust.edu.vn
4 Tuyển sinh tiếng Hàn Cô Dung dung.nguyenthi@hust.edu.vn
5 Tuyển sinh tiếng Pháp Cô Kiên kien.nguyenthithuy@hust.edu.vn
6 Quản lý lớp Aptis Cô Linh linh.tathuy@hust.edu.vn
7 Quản lý lớp Blended
(FL0350, FL0400, FL0500)
Cô Hà ha.phamthingoc@hust.edu.vn

Liên hệ Khảo thí (thi nội bộ, quốc tế)

TT Công việc Đầu mối Teams / Email
1 Hậu kiểm chứng chỉ quốc tế,
Trả chứng nhận nội bộ
Cô Huyền huyen.dothithu@hust.edu.vn
2 Thi tiếng Anh nội bộ Cô Huyền huyen.dothithu@hust.edu.vn
3 Thi Aptis quốc tế Cô Thắm tham.nguyenthi@hust.edu.vn
4 Thi TOEIC quốc tế Cô Huệ hue.nguyenthi1@hust.edu.vn
5 Thi TestAS, TestDaF Cô Nhung nhung.nguyenphuong@hust.edu.vn

Các kênh cập nhật thông tin và liên lạc khác

Quét mã QR hoặc tìm kiếm “CLA” trong mục Official Account để theo dõi trên Zalo

Comments