Thông báo v/v khai giảng các lớp tiếng Anh Blended (FL0400 và FL0500) kỳ 20182

Trung tâm Ngôn ngữ và Hỗ trợ trao đổi học thuật – Trường Đại học Bách khoa Hà Nội thông báo lịch Khai giảng các lớp tiếng Anh Blended Learning (FL0400 và FL0500) buổi tối kỳ 20182 như sau:

  • Thời gian học: 18h-20h30
  • Địa điểm học: Tại VDZ và C3B

VDZ: Tòa nhà trung tâm Việt Đức (gần hồ Tiền)

TT Mã lớp Lịch học Ngày KG Phòng học
1 FL0500 – 632390 Thứ 2,6 25.02 C3B – 306
2 FL0400 – 632393 Thứ 2,6 25.02 C3B – 301
3 FL0400 – 632396 Thứ 2,6 25.02 C3B – 303
4 FL0400 – 632399 Thứ 2,6 25.02 VDZ – 205
5 FL0400 – 632406 Thứ 2,6 25.02 VDZ – 404
6 FL0400 – 632409 Thứ 2,6 25.02 VDZ – 405
7 FL0400 – 632414 Thứ 2,6 25.02 VDZ – 406
8 FL0500 – 632391 Thứ 3,5 26.02 C3B – 306
9 FL0400 – 632394 Thứ 3,5 26.02 C3B – 301
10 FL0400 – 632397 Thứ 3,5 26.02 C3B – 303
11 FL0400 – 632400 Thứ 3,5 26.02 VDZ – 205
12 FL0400 – 632407 Thứ 3,5 26.02 VDZ – 404
13 FL0400 – 632410 Thứ 3,5 26.02 VDZ – 405
14 FL0400 – 632415 Thứ 3,5 26.02 VDZ – 406
15 FL0500 – 632392 Thứ 4,7 27.02 C3B – 306
16 FL0400 – 632395 Thứ 4,7 27.02 C3B – 301
17 FL0400 – 632398 Thứ 4,7 27.02 C3B – 303
18 FL0400 – 632401 Thứ 4,7 27.02 VDZ – 205
19 FL0400 – 632408 Thứ 4,7 27.02 VDZ – 404
20 FL0400 – 632411 Thứ 4,7 27.02 VDZ – 405
21 FL0400 – 632416 Thứ 4,7 27.02 VDZ – 406

Mọi thông tin liên hệ số điện thoại: 024.3868.2445

Hoặc cán bộ phụ trách:

 

Comments