Thông báo lịch học lớp Blended Learning FL0400, FL0500 kỳ 20181

Trung tâm Ngoại ngữ CFL thông báo lịch trình học tập của các lớp nâng cao trình độ tiếng Anh theo hình thức Blended Learning (mã học phần FL0400, FL0500) buổi tối như sau:

  • Tham dự buổi hướng dẫn học online: Thứ bảy, ngày 8/9/2018
  • Nhận thông tin tài khoản học online tại http://ctt-daotao.hust.edu.vn (trong mục thư báo)
  • Xem hướng dẫn làm bài và học online tại: http://hust.smartcom.vn/help/
  • Làm bài kiểm tra đầu vào tại website http://hust.smartcom.vn/
  • Tự học online các Unit 0, Unit 1: Từ 10-15/9/2018
  • Học chính thức trên lớp: Tuần 4 (bắt đầu từ 17/9/2018)

Sinh viên chú ý kiểm tra email của trường @sis.hust.edu.vn thường xuyên và theo dõi các thông báo cập nhật trên website https://cfl.edu.vn, fanpage của CFL: https://fb.com/cfl.edu.vn

1. Thông tin hỗ trợ lớp học online: Công ty Smartcom

2. Thông tin hỗ trợ lớp học chính thức: Trung tâm Ngoại ngữ CFL

3. Danh sách lớp, địa điểm học và thời gian học (tối: 18h-20h30)

Các mã lớp ban ngày vui lòng xem trên trang thông tin ĐTĐH.

HP Mã lớp Ngày Buổi Phòng
BL400 107200 17/9 26 101-D6
BL400 107201 17/9 26 102-D6
BL400 107212 17/9 26 103-D6
BL400 107219 17/9 26 104-D6
BL400 107220 17/9 26 105-D6
BL400 107226 17/9 26 106-D6
BL400 107301 17/9 26 301-D6
BL400 107308 17/9 26 302-D6
BL400 107202 18/9 35 101-D6
BL400 107209 18/9 35 102-D6
BL400 107221 18/9 35 103-D6
BL400 107222 18/9 35 104-D6
BL400 107227 18/9 35 105-D6
BL400 107302 18/9 35 106-D6
BL400 107309 18/9 35 301-D6
BL400 107203 19/9 47 101-D6
BL400 107210 19/9 47 102-D6
BL400 107211 19/9 47 103-D6
BL400 107223 19/9 47 104-D6
BL400 107224 19/9 47 105-D6
BL400 107228 19/9 47 106-D6
BL400 107229 19/9 47 301-D6
BL500 107204 17/9 26 303-D6
BL500 107214 17/9 26 304-D6
BL500 107205 18/9 35 302-D6
BL500 107213 18/9 35 303-D6

Các thông báo liên quan:

Thông báo mở lớp nâng cao trình độ ngoại ngữ cho sinh viên BKHN theo dạng thức Blended learning

Thông báo v/v xem xét mở thêm lớp Blended Learning FL0400 và FL0500

Thông báo lịch hướng dẫn sử dụng hệ thống học online của các lớp FL0400 và FL0500

Comments