Thông báo lịch hướng dẫn sử dụng hệ thống học online của các lớp FL0400 và FL0500

Sinh viên đã đăng ký thành công các mã lớp mở cho chương trình nâng cao trình độ tiếng anh theo phương pháp Blended Learning (FL0400 – TOEIC 400 và FL0500 – TOEIC 500)

Để được hướng dẫn sử dụng hệ thống học online các bạn có mặt theo lịch: Ngày thứ bảy, 8/9/2018

Kíp 1: Từ 9h đến 10h 

  • Học phần FL0400 các mã lớp từ 107192, 107193, 107194, 107195, 107200, 107201: phòng D3-201
  • Học phần FL0400 các mã lớp từ 107202, 107203, 107209, 107210, 107211, 107212: phòng D3-301
  • Học phần FL0400 các mã lớp từ 107215, 107216, 107217, 107218, 107219, 107220: phòng D3-401

Kíp 2: Từ 10h10 đến 11h10

  • Học phần FL0400 các mã lớp từ 107221, 107222, 107223, 107224, 107226, 107227: phòng D3-201
  • Học phần FL0400 các mã lớp từ 107228, 107229, 107300, 107301, 107302, 107308, 107309: phòng D3-301
  • Học phần FL0500 các mã lớp từ 107196, 107197, 107198, 107199, 107204, 107205, 107213,107214: phòng D3-401

⚡ Chú ý: Sinh viên có mặt đúng giờ để nghe hướng dẫn, kiểm tra email của trường thường xuyên để nhận thông báo.

Các thông báo liên quan

Comments