Thông báo mở các lớp Blended Learning (FL0400 và FL0500) kỳ 20182

Phòng Đào tạo sẽ mở các lớp ngoại ngữ FL0400 FL0500. Sinh viên bị giới hạn tín chỉ do ngoại ngữ, nếu đăng ký vào các lớp này, sẽ được bỏ giới hạn tín chỉ do chưa đạt điều kiện về ngoại ngữ (vẫn áp dụng hạn chế do cảnh cáo học tập).

Thời gian đăng ký các lớp FL0400 và FL0500 và bổ sung các học phần khác: Từ 12h, thứ 7, ngày 26/1 đến 14h, thứ 6, ngày 1/2.

Phòng Đào tạo sẽ kéo dài thời gian đăng ký các môn học để sinh viên đăng ký.

Sinh viên đã đăng ký vào mã lớp FL0400 hoặc FL0500 sẽ được cập nhật số tín chỉ đăng ký vào 10h0022h00. Sau mỗi lần cập nhật sinh viên sẽ không rút được lớp đã đăng ký vào FL0400 hoặc FL0500. Ngoài ra, các mã lớp đã đăng ký trước thời điểm đóng đăng ký 15h00 ngày 25/1 sẽ không được rút ra.

Trong thời gian đăng ký FL0400 và FL0500 phòng đào tạo không xử lý đơn đăng ký Offline.

Sinh viên cân nhắc kỹ trong quá trình đăng ký.

Sinh viên khi đăng ký học 2 lớp FL0400 và FL0500 cần:

  • Tham gia kiểm tra đầu vào (dưới dạng thức TOEIC). Thời gian kiểm tra: 16-17/2 (lịch chi tiết sẽ thông báo sau).
  • Tham gia đầy đủ các giờ học online và offline
  • Tham gia kiểm tra giữa kỳ
  • Tham gia kiểm tra cuối kỳ (dưới dạng thức TOEIC).

Học phí dự kiến: 1,55 triệu đồng

Nhà trường sẽ xem xét giảm điểm rèn luyện hoặc cắt học bổng của sinh viên học các lớp FL0400 và FL0500, nếu không tham gia ít nhất 80% giờ học trên lớp và ít nhất 80% giờ học online.

Thông tin về lớp Blended kỳ 20181: https://cfl.edu.vn/thong-bao-mo-lop-nang-cao-trinh-do-ngoai-ngu-cho-sinh-vien-bkhn-theo-dang-thuc-blended-learning/

Các thông tin tham khảo khác: https://cfl.edu.vn/tag/blended-learning/


Một số câu hỏi liên quan:

Q: Tại sao em đăng ký lớp tiếng Anh FL0400, FL0500 rồi mà vẫn bị hạn chế 14TC? Có được gỡ hạn chế luôn không?

A: Cuối ngày, khi hệ thống cập nhật đăng ký thì giới hạn 14TC do Ngoại ngữ sẽ được bỏ. Có thể phải chờ sau 10h, 22h hàng ngày. Việc này sẽ do phòng ĐT xử lý.

Q: SV năm cuối có được đăng ký không?

A: SV năm cuối được nhưng không được với SV làm đồ án tốt nghiệp

Q: Lớp báo sỹ số mới 19/30 nhưng khi đăng ký thì hệ thống báo hết chỗ hết rồi?

A: Cùng thời điểm mà bạn đang xem thông tin lớp học, thì nhiều bạn khác cũng đang tiến hành đăng ký và họ đã submit trước bạn. Ngoài ra thông tin mà bạn đang xem có thể chỉ là bản cache của trình duyệt. Do vậy đến khi bạn submit thì không còn đủ chỗ nữa.  Bạn cần chọn lớp khác hoặc chờ phòng ĐT mở thêm mã lớp mới.

Q: Em có thể xin thêm 1 chỗ vào lớp đầy  rồi được không?

A: Không giống nhiều môn học khác, lớp ngoại ngữ có giới hạn về sỹ số để đảm bảo chất lượng giảng dạy và quyền lợi của các học viên. Bạn không thể đăng ký vào lớp đã hết chỗ.

Q: Em đã đăng ký nhầm mã lớp, giờ muốn xin hủy / chuyển sang mã lớp khác được không?

A: Đây là lớp học nâng cao trình độ nằm ngoài chương trình chính khóa, SV cần phải tìm hiểu kỹ về lớp học, chọn lớp học phù hợp với trình độ, thời gian học tập, quyền lợi và yêu cầu khi tham gia lớp học trước khi quyết định đăng ký. Việc hủy/chuyển lớp sẽ ảnh hưởng tới sỹ số lớp, khiến nhiều bạn mất cơ hội đăng ký vào lớp mà mình đã chiếm chỗ và xáo trộn nhiều quy trình liên quan. Nếu không thể tự khắc phục, vui lòng liên hệ phòng Đào tạo để được giải quyết.

Comments