Thông báo phỏng vấn chương trình tiếng Nhật – công ty Revocommunity

Trung tâm Ngôn ngữ và Hỗ trợ trao đổi học thuật – Trường ĐHBK Hà Nội trân trọng thông báo Chương trình phỏng vấn tuyển sinh học tiếng Nhật và định hướng đi làm tại Nhật Bản dành cho các bạn sinh viên trường ĐHBK HN trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa Trường ĐHBK HN với công ty Revocommunity như sau:

Thời gian phỏng vấn: Thứ 5, ngày 21/02/2019

Địa điểm phỏng vấn: Phòng 304 – Nhà C3B, Trường ĐHBK Hà Nội

Danh sách & lịch phỏng vấn cụ thể

TT Họ tên Năm TN Thời gian
1 Lê Bá Tuấn 2020 8:30 – 9:30
2 Nguyễn Khắc Minh 2020 8:30 – 9:30
3 Trần Đức Doanh 2021 8:30 – 9:30
4 Nghiêm Tiến Tuân 2020 8:30 – 9:30
5 Nguyễn Thanh Hòa 2020 8:30 – 9:30
6 Võ Đức Tâm 2020 8:30 – 9:30
7 Lê Thị Thu 2019 8:30 – 9:30
8 Sư Hữu Khánh 2019 9:30 – 10:30
9 Nguyễn Thị Thuỳ Vân 2020 9:30 – 10:30
10 Ngô Quang Việt 2019 9:30 – 10:30
11 Nguyễn Anh Dũng 2020 9:30 – 10:30
12 Nguyễn Xuân Hải 2021 9:30 – 10:30
13 Dương Việt Bắc 2020 9:30 – 10:30
14 Nguyễn Văn Nguyên 2019 9:30 – 10:30
15 Đỗ Trường Mạnh 2020 10:30 – 11:30
16 Trần Quang Tú 2020 10:30 – 11:30
17 Phạm Hoàng Hiệp 2020 10:30 – 11:30
18 Phạm Bùi Hoàng Long 2020 10:30 – 11:30
19 Lê Văn Huy 2020 10:30 – 11:30
20 Nguyễn Minh Khánh 2020 10:30 – 11:30
21 Lã Thành Công 2020 10:30 – 11:30
22 Nguyễn Thái Sơn 2020 13:00 – 14:00
23 Phạm Trung Kiên 2020 13:00 – 14:00
24 Trương Gia Huy 2020 13:00 – 14:00
25 Nguyễn Ngọc Đoàn 2018 13:00 – 14:00
26 Hoàng Việt Hưng 2020 13:00 – 14:00
27 Nguyễn Xuân Hiệp 2019 13:00 – 14:00
28 Nguyễn Thị Hương Quỳnh 2020 13:00 – 14:00
29 Bùi Văn Hải 2020 14:00-15:00
30 Nguyễn Văn Thanh 2020 14:00-15:00
31 Lê Đặng Tiệp 2019 14:00-15:00
32 Nguyễn Xuân Anh 2020 14:00-15:00
33 Trần Thị Thảo 2020 14:00-15:00
34 Hoàng Văn Duy 2020 14:00-15:00
35 Vũ Đình Hiệp 2020 14:00-15:00
36 Đặng Ngọc Anh 2019 15:00-16:00
37 Nguyễn Trung Anh 2020 15:00-16:00
38 Trương Thị Học 2018 15:00-16:00
39 Phạm Tiến Toản 2019 15:00-16:00
40 Nguyễn Quang Nam 2020 15:00-16:00
41 Hoàng Văn Trỗi 2021 15:00-16:00
42 Nguyễn đình thiên 2020 15:00-16:00
43 Phan Trọng Cường 2019 16:00-17:00
44 Phạm Duy Hưng 2020 16:00-17:00
45 Đặng Văn Việt 2019 16:00-17:00
46 Nguyễn Bá Cường 2020 16:00-17:00
47 Đặng Phước Bình 2020 16:00-17:00
48 Trần Thị Phương 2019 16:00-17:00
49 Hán Thị Thu Thảo 2020 16:00-17:00
50 Ngô Thái Sơn 2019 16:00-17:00
51 Đoàn Văn Lập 2020 16:00-17:00
52 Phạm Thị Duyên 2020 16:00-17:00
53 Nguyễn Văn Mạnh 2018 16:00-17:00
54 Lê Hoàng Thành 2020 16:00-17:00

Liên hệ: (Cô) Nguyễn Thị Dungntdung@cfl.edu.vn
Trung tâm Ngôn ngữ và Hỗ trợ Học thuật (CLA) – Trường ĐHBK HN
Tòa nhà C3B, Trường ĐHBK HN, Số 1 Đại Cồ Việt, Hà Nội

ĐT: (+84) (24) 3868.2445, 3623.1425
Email: info@cfl.edu.vn
Website: http://cfl.edu.vn/
Fanpage: https://fb.com/cfl.edu.vn

Comments