Thông báo thi TOEIC ngày 14/1/2015

Trung tâm Ngoại ngữ CFL – Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội phối hợp với IIG Việt Nam tổ chức kỳ thi TOEIC dành cho sinh viên của Đại học Bách Khoa Hà Nội và thí sinh khu vực lân cận, kế hoạch cụ thể như sau:

1. Ngày thi:

  • 08:30, thứ tư, ngày 14/01/2015

2. Thời gian đăng kí dự thi

  • Từ ngày 24/12/2014 đến 16h ngày 12/01/2015

3. Địa điểm thi và đăng kí thi:

4. Thủ tục đăng ký dự thi:

Khi đăng kí dự thi, thí sinh cần mang theo:

  • 03 ảnh thẻ 3×4 chụp không quá 03 tháng (sau mỗi ảnh ghi rõ: Họ tên, ngày sinh, số CMND)
  • Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu gốc (còn nguyên gốc của công an, không ép lụa, ép dẻo) và bản photocopy CMND/ Hộ chiếu
  • Lệ phí dự thi: 745.000 VND (Bảy trăm bốn mươi lăm ngàn đồng)

5. Kết quả thi:

Thí sinh nhận kết quả thi trực tiếp tại Trung tâm Ngoại ngữ CFL sau 07 ngày làm việc kể từ ngày dự thi. Thí sinh dự thi sẽ nhận được 01 phiếu điểm do đại diện Viện khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ – IIG Việt Nam cấp. Điểm số của thí sinh được công nhận trên toàn quốc.

Đối với sinh viên của trường Đại học Bách khoa Hà Nội: Phiếu điểm TOEIC của kỳ thi TOEIC này được Nhà trường công nhận, sinh viên đạt TOEIC 450 trở lên sẽ nộp Phiếu điểm tại Trung tâm Ngoại ngữ và được công nhận đạt yêu cầu đầu ra về tiếng Anh.

Danh sách các khóa luyện thi TOEIC mới nhất năm 2015 của CFL:

  1. Lớp luyện thi TOEIC 350+ (đầu vào dưới TOEIC 350)
  2. Lớp luyện thi TOEIC 400+ (đầu vào dưới TOEIC 400)
  3. Lớp luyện thi TOEIC 450+ (đầu vào dưới TOEIC 450)
  4. Lớp luyện thi TOEIC 650+ (đầu vào dưới TOEIC 650)

Xem thêm:

Comments

comments