Thông báo v/v lùi lịch trả chứng chỉ tiếng Anh nội bộ lần 41

Trung tâm Ngoại ngữ trân trọng thông báo tới các em sinh viên đã đăng ký làm Chứng chỉ tiếng Anh nội bộ theo dạng thứ TOEIC của Trường lần 41 (thi tháng 11/2017) như sau:

Theo kế hoạch của Nhà trường về việc thay đổi mẫu phôi chứng chỉ tiếng Anh nội bộ trường Đại học Bách khoa Hà Nội, hiện nay Nhà trường đang tiến hành in phôi chứng chỉ mới. Vì vậy Trung tâm chưa thể trả chứng chỉ cho các em theo lịch đã dự kiến.

Trong thời gian chờ chứng chỉ, Trung tâm sẽ hỗ trợ các bạn làm giấy xác nhận kết quả thi. Những bạn đã đăng ký làm chứng chỉ nếu có nhu cầu xin vui lòng gửi mail từ tài khoản @hust.edu.vn / @student.hust.edu.vn và cung cấp các thông tin: Họ tên, ngày sinh, CMND vào email cfl@hust.edu.vndthuyen@cfl.edu.vn. Sau khi gửi mail 4 ngày làm việc các bạn có thể qua văn phòng trung tâm để nhận giấy xác nhận này.

Vui lòng theo dõi thêm các thông báo  trên trang web: https://cfl.edu.vn và Fanpage CFL facebook.com/cfl.edu.vn của Trung tâm.

Trân trọng.

Comments