Thông báo v/v nghỉ lễ 30/4 và 1/5/2019

Thực hiện quy định của Nhà nước về chế độ nghỉ các ngày Lễ lớn trong năm; căn cứ vào kế hoạch đào tạo của trường ĐH Bách Khoa Hà Nội; Trung tâm Ngôn ngữ và Hỗ trợ trao đổi học thuật thông báo về kế hoạch nghỉ lễ nhân dịp kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam (30/04) & ngày Quốc tế lao động (01/05) như sau:

  • Toàn bộ giảng viên, học viên và cộng tác viên của Trung tâm Ngôn ngữ và Hỗ trợ trao đổi học thuật sẽ nghỉ 05 ngày từ 27/4/2019 đến hết ngày 1/5/2019.
  • Ngày 2/5/2019 Trung tâm mở cửa trở lại và hoạt động bình thường.

Kính đề nghị các Thầy, Cô phối hợp cùng Trung tâm thông báo cho các em học viên biết để thực hiện.

Trân trọng cảm ơn!

Comments