Thông báo về việc bài thi TOEIC cập nhật mới

Theo thông báo mới nhất của Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ (ETS), tại Việt Nam thời gian chính thức áp dụng bài thi TOEIC cập nhật sẽ bắt đầu từ ngày 01/06/2019, thay vì ngày 15/02/2019 như đã thông báo trước đây. Tổ chức Giáo dục IIG Việt Nam, với tư cách đại … Continue reading Thông báo về việc bài thi TOEIC cập nhật mới