Thông báo về việc chuyển địa điểm văn phòng CFL

Với mong muốn phục vụ các bạn Sinh viên và Học viên ngày càng tốt hơn và chuyên nghiệp hơn, Nhà trường đã tạo điều kiện cho Trung tâm Ngoại ngữ CFL được chuyển sang địa điểm mới tại tòa nhà C3B, gần với phòng Đào tạo Đại học và phòng Công tác Sinh viên.

Vậy Trung tâm Ngoại ngữ xin trân trọng thông báo về việc chuyển địa điểm văn phòng sang tòa nhà mới C3B kể từ ngày 26/12/2016.

Xin vui lòng xem sơ đồ chỉ dẫn đường đi ở phía dưới.

Sơ đồ chỉ dẫn Trung tâm CFL

Comments

comments