Thông báo về việc nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

 

Thực hiện theo Thông báo số 29/TB-ĐHBK ký ngày 09/1/2020 về việc nghỉ Tết Nguyên Đán 2020 của Trường ĐHBK Hà Nội, Trung tâm Ngôn ngữ và Hỗ trợ trao đổi học thuật thông báo tới toàn thể cán bộ, giáo viên và sinh viên một số nội dung sau:

  • Trung tâm nghỉ từ ngày 23/1/2020 đến hết ngày 29/1/2020.
  • Giáo viên và Học viên của trung tâm nghỉ Tết từ ngày 20/1/2020 đến hết ngày 02/02/2020.

Đề nghị các cán bộ thông báo cho sinh viên và giáo viên lịch nghỉ Tết ghi trên.

Xin trân trọng cảm ơn.

Trong thời gian nghỉ Tết, vui lòng liên hệ qua email vdz@hust.edu.vn / cla@hust.edu.vn
hoặc fanpage https://www.facebook.com/cfl.edu.vn

Comments