TOEIC với sinh viên K54 và K55

Chúng tôi hiểu từ giờ đến khi ra trường hoặc nhận đồ án tốt nghiêp, các bạn không còn nhiều thời gian để dành cho tiếng Anh. Vì vậy, lộ trình ngắn nhất chúng tôi dành cho các bạn như sau:

Luyện thi TOEIC 450

Với những bạn đạt TOEC <400, bạn cần tham dự 2 khóa luyện thi TOEIC chuyên sâu trên với tổng cộng 40 buổi luyện thi TOEIC trong thời gian 13 tuần, mỗi tuần 3 buổi, tương đương 3-4 tháng.

Với những bạn đạt TOEIC ≥400 , bạn chỉ cần tham dự 01 khóa luyện thi TOEIC với 20 buổi luyện thi trong thời gian 7 tuần, tương đương gần 2 tháng.

TOEIC 450 không hề khó, CFL sẽ giúp bạn đạt mục tiêu này.

Comments

comments