Trường ĐHBK Hà Nội được bầu là Chủ tịch Mạng lưới Giáo dục Đại học giữa Việt Nam và Vương quốc Anh (VN-UK HEP)

Trong khuôn khổ đề án hỗ trợ “Chiến lược quốc tế hóa giáo dục đại học của Việt Nam và Vương quốc Anh” kí kết giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Hội đồng Anh (HĐA) năm 2018 và đề án “Nâng cao chất lượng giáo dục đại học giai 2019-2025” của Việt Nam được Chính phủ phê duyệt tháng 1/2019, HĐA đã tổ chức hội thảo “Mạng lưới các trường thực hiện dự án UK-VN HEP” và “Thúc đẩy hợp tác hiệu quả giữa Doanh nghiệp và Đại học – Chia sẻ kinh nghiệm thành công của Việt Nam và Vương quốc Anh” vào ngày 06 – 07/6/2019 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tại Hội thảo, ĐHBK Hà Nội vinh dự được HĐA và các trường thành viên lựa chọn nắm giữ vị trí chủ tịch mạng lưới UK-VN HEP cho nhiệm kỳ 02 năm (từ năm 2019 – 2021).

GS Đinh Văn Phong – Phó Hiệu trưởng Trường ĐHBK Hà Nội (thứ 4 từ phải sang) chụp ảnh cùng bà Donna McGowan – Giám đốc Quốc gia của Hội Đồng Anh tại Việt Nam (thứ 3 từ phải sang) và các đồng nghiệp từ Việt Nam và Vương quốc Anh.

Với vai trò là Chủ tịch Mạng lưới UK -VN HEP, ĐHBK Hà Nội sẽ đóng góp xây dựng định hướng chiến lược phù hợp với sự phát triển cho HĐA và các trường ĐH thành viên của cả hai nước, cụ thể với những hoạt động nổi bật như: Kiến thiết và thực hiện các hoạt động để duy trì và phát triển Mạng lưới; Tổ chức các sự kiện, chương trình hội thảo, hội nghị trong khuôn khổ Mạng lưới; Phối hợp mật thiết với HĐA, Bộ GD&ĐT để thực hiện các chương trình hợp tác về đào tạo ĐH của Việt Nam và Vương quốc Anh; đồng thời làm đầu mối kết nỗi và khuyến khích các trường ĐH của hai nước thiết lập và phát triển hợp tác.

Từ kinh nghiệm làm Chủ tịch một số mạng lưới quốc tế như: Mạng lưới các trường ĐH hàng đầu về Khoa học Kỹ thuật khu vực Châu Á Thái Bình Dương (Asia – Oceana Top Universities League on Engineering – AOTULE); Mạng lưới Nghiên cứu và Học thuật khu vực Sông Mekong Mở rộng (The Greater Mekong Subregion Academic and research Network – GMSARN); Mạng lưới các trường ĐH ASEAN/ Mạng lưới phát triển Giáo dục Kỹ thuật Đông Nam Á (AUN/SEED-Net); Mạng lưới các trường ĐH Kỹ Thuật Đông Nam Á (SEATUC) và Mạng lưới các trường ĐH Đông Nam Á – Châu Âu (ASEAN-UniNet), Trường ĐHBK Hà Nội tin tưởng sẽ đóng góp tích cực vào Mạng lưới UK-VN HEP để tăng cường, phát triển quan hệ hợp tác, trao đổi kinh nghiệm, tạo ra những ảnh hưởng tích cực trong giáo dục đại học giữa các trường ĐH Việt Nam và Vương quốc Anh.

Về UK – VN HEP

Hội đồng Anh tại Việt Nam cam kết làm việc để hỗ trợ Việt Nam thông qua các nỗ lực để để quốc tế hóa giáo dục, khoa học và đổi mới, và thúc đẩy sự tham gia của Vương quốc Anh trong lĩnh vực giáo dục ĐH tại Việt Nam.

Các hội nghị quốc tế, diễn đàn sẽ được tổ chức cho các trường thành viên tham dự để thảo luận về các vấn đề toàn cầu và phổ biến các kết quả đạt được thông qua Mạng lưới UK-VN HEP; đồng thời mang lại tác động cao hơn cho Mạng lưới và các chương trình hợp tác giáo dục ĐH, hỗ trợ xây dựng và triển khai kế hoạch tổng thể Việt Nam nhằm phục vụ phát triển giáo dục ĐH từ 2021-2030, tầm nhìn 2035 thông qua:

  • Xây dựng năng lực của các tổ chức giáo dục ĐH Việt Nam (HEIs) ở năng lực quản trị và điều hành, để dẫn dắt HEIs Việt Nam tham gia tốt hơn trên trường quốc tế;
  • Thúc đẩy và thực hiện quan hệ đối tác quốc tế hóa thành công thông qua nghiên cứu và trao đổi nhân lực;
  • Hỗ trợ các HEIs Việt Nam và Vương quốc Anh để thúc đẩy giáo dục xuyên quốc gia (TNE), kích thích trao đổi học thuật và sinh viên, và tăng cường đảm bảo chất lượng trong các chương trình giáo dục xuyên quốc gia;
  • Hỗ trợ Vương quốc Anh và Việt Nam hiểu rõ hơn các vấn đề xung quanh hợp tác giữa trường đại học và công nghiệp ở mỗi quốc gia, xác định cơ hội hợp tác giữa trường đại học và công nghiệp trong khu vực và với Vương quốc Anh;
  • Cung cấp đầu vào cho Chính phủ Việt Nam để kích hoạt chính sách và tạo ra một môi trường thể chế hỗ trợ quốc tế hóa, hợp tác xuyên quốc gia và giữa các trường ĐH với doanh nghiệp.

Dự án UK – VN HEP hiện có hơn 20 trường ĐH thành viên từ Vương Quốc Anh và Việt Nam.

Phòng Hợp tác Đối ngoại – ĐH BKHN

Comments